תוספת שכר פיקטיבית

בית הדין לעבודה פסק בשאלה כיצד נקבע האם תוספת שכר היא פיקטיבית ? כי על מהותה של תוספת לשכר עבודה, ועל כך אם רכיב מסוים של שכר הוא בגדר תוספת לא ילמדו מהכינוי, אלא ממהותו של אותו רכיב שכר. כל המצוי בסבך הרכיבים של שכר עבודה וברקע להתהוותם יודע, שהכינוי אשר מכנים בו רכיב מסוים אינו בא, הכרחית, להעיד על מהותו, או שאינו מעיד כלל על מהותו של אותו רכיב; לעיתים יבוא אמנם להעיד על תוכנו, אך לעיתים יבוא ל'נוחיות'; לעיתים יבוא להסוות ולעיתים יבוא לשמש תחליף לציון המספר של התוספת. אשר ישמש מבחן טוב למהותה של התוספת, הוא המבחן העיוני. בית המשפט העליון סיכם סוגיה זו ופסק כי תשלום המכונה תוספת, והוא במהותו משכורת יסודית, ייכלל אפוא במשכורת הקובעת. אופיו ה"קוגנטי" של סיווג התשלום כמשכורת מקטין במישרין את "סכנת הגריעה", והוא מנטרל בעקיפין את "סכנת השחיקה". שכן, תשלום זה ייכלל במשכורתם הקובעת של הגימלאים, גם אם הוא ניתן לאחר פרישתם לגימלאות, ואף שהממשלה לא הכירה בתשלום כתוספת קבועה. המבחן המעשי לסיווגה של תוספת הוא מבחן "התנאי או הגורם". לפי מבחן זה, תשלום המותנה בתנאי או גורם ממשי יסווג כתוספת . תשלום המכונה תוספת, והוא במהותו משכורת יסודית, ייכלל אפוא במשכורת הקובעת. אופיו ה'קוגנטי' של סיווג התשלום כמשכורת מקטין במישרין את 'סכנת הגריעה', והוא מנטרל בעקיפין את 'סכנת השחיקה'. שכר "פיקטיבי"תוספות שכר