קצבת תלויים ביטוח לאומי

בתביעת תלויים על פי סעיף 131 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה - 1995 יש להוכיח שלושה יסודות מצטברים: (1) היסוד הראשון הוא שלמבוטח אירעה "פגיעה בעבודה". (2) היסוד השני הוא תוצאת מותו של המבוטח. (3) היסוד השלישי הוא שהפגיעה בעבודה 'גרמה' למותו, דהיינו - קיום קשר סיבתי בין הפגיעה בעבודה לבין מותו של המבוטח. בתביעה לקצבת תלויים בכל הנוגע ליסוד השלישי די להוכיח קיומו של קשר סיבתי בין הסיבה (הפגיעה בעבודה) לתוצאה (מות המבוטח), ואין צורך להוכיח סיבתיות ישירה ובלעדית. הגרימה לא צריכה להיות סיבה בלעדית, ודי בכך שהפגיעה בעבודה הייתה גורם מסייע או מחיש למוות. קצבת תלוייםביטוח לאומי