זלזול בבית המשפט - אי קיום צו בית משפט

גזר - דין הנאשם הורשע בעבירה של אי קיום צו בית משפט, לפי סעיף 210 לחוק התכנון והבנייה, תשכ"ה - 1965. העבירה נשוא כתב האישום הינה עבירה אשר יש להתייחס אליה בחומרה נוכח העובדה שעניינה אי קיום החלטה שיפוטית, ובכך הבעת זלזול במערכת החוק והמשפט במדינת ישראל. יובהר כי בשנת 1996 נצטווה הנאשם בת.פ. 4175/95 בבית משפט השלום בעכו, להרוס מבנה שנבנה ללא היתר כדין תוך פרק זמן של שנה וחצי , היינו עד ליום 21.05.98. דא עקא, שמן המועד הנ"ל חלף פרק זמן של כ - שש וחצי שנים ובמסגרת תקופה זו לא פעל הנאשם לבצע את צו בית המשפט, ואשר על כן, אין לו להלין אלא על עצמו בלבד. יתרה מכך, הנאשם אף הורשע , כאמור בת/1 בגין ביצוע העבירה הנ"ל ולא היה בעונשים שהושתו עליו, לרבות עונש של מאסר על תנאי על מנת להביאו לקיום צו בית המשפט. אינני מקבלת את טענת הסניגור לפיה אין מקום להריסת מבנים שנבנו ללא היתר כדין וכי יש להמתין להכשרת המבנים הנ"ל. נהפוך הוא , על נאשמים , אשר נצטוו להרוס מבנים לא חוקיים , לבצע את צווי בית המשפט, ועל בתי המשפט להחמיר בענישתם של אילו , אשר הפרו את הצווים השיפוטיים. להמחשת הצורך להחמיר בענישת מבצעי העבירות נגד חוקי התכנון והבנייה יפים הדברים האמורים בע"פ 920/85 הועדה המקומית לתכנון ובניה גליל מזרחי נ' מוסא נימר אבו נימר ואח' , לפיהם ראוי לנקוט כנגד הפוגעים קשות בשלטון החוק ע"י ביצוע עבירות נגד חוק התכנון והבנייה, בדרך של השתת מאסר בפועל (פד' מא' (4) 29 בעמ' 31). המאשימה בגישתה הסלחנית אינה עותרת להפעלת המאסר על תנאי כנגד הנאשם , ולפיכך לדידי ראוי להחמיר על ידי השתת קנס הולם במקרה דנן (ראה ע"פ 1346/04 וע"פ 1349/04 (בית המשפט המחוזי בחיפה) הועדה המקומית לתכנון ובניה לב הגליל נ' שלש עאטף, לא פורסם). לסיכום, נוכח כל האמור לעיל, ובהתחשב בהודאת הנאשם בהזדמנות הראשונה, אני דנה את הנאשם, כדלקמן: בהסכמת המאשימה, הנני מורה על הארכת המאסר על תנאי בן ה - 3 חודשים שהושת על הנאשם בת.פ. 2785/01, בבית משפט השלום בקריות, זאת למשך שנתיים. אני דנה את הנאשם לתשלום קנס בסך 15,000 ₪ או 75 ימי מאסר תמורתו. הנני מחליטה כי הקנס הנ"ל ישולם ב - 20 תשלומים חודשיים רצופים ושווים בסך 750 ₪ כל אחד, וזאת החל מיום 30.11.04 ואילך. כמו כן, הנני מורה לנאשם לחתום היום על התחייבות כספית בסך 10,000 ₪, או 50 ימי מאסר תמורת הסכום הנ"ל, וזאת להימנע למשך תקופה של שנתיים מביצוע העבירה בה הורשע בתיק זה. תקופת ההתחייבות תחל בעוד חצי שנה. במידה שלא תיחתם היום ההתחייבות הכספית, כאמור לעיל, יאסר הנאשם למשך 10 ימים. זכות ערעור תוך 45 יום. אי קיום צו בית משפטזלזול בבית המשפטצווים