ביטוח צד ג' בלי לבקש

לטענת חברת ביטוח, הנתבע ו/או מי מטעמו הגישו לה הצעת ביטוח אשר בעקבותיה הוציאה התובעת לנתבע פוליסת ביטוח חובה וצד ג'. בית המשפט קובע כי חברת הביטוח לא הוכיחה שהנתבע ביקש ביטוח צד ג' ודחה את התביעה. להלן פסק דין בנושא ביטוח בלי לבקש: פסק דין לפני תביעה כספית בסך של 2,035 שקלים. א. טענות התובעת: לטענת התובעת, חב' ביטוח, הנתבע ו/או מי מטעמו הגישו לה הצעת ביטוח אשר בעקבותיה הוציאה התובעת לנתבע פוליסת ביטוח חובה וצד ג'. לטענתה, הנתבע, התחייב לשלם לה את פרמיית הביטוח כמפורט בפוליסה ונותר חייב על חשבון פוליסת ביטוח צד ג', מושא תביעה זו, 2,035 שקלים. ב. טענות הנתבע: לטענת הנתבע, מעולם הוא לא חתם על הצעה לביטוח המצורפת לכתב התביעה, ולא הרשה לאחר לחתום בשמו על ההצעה. הנתבע אינו יודע מי חתם על טופס ההצעה. לגרסתו, הוא מעולם לא ביקש מהתובעת לבטח את הרכב, מושא תביעה זו, בבטוח צד ג', אלא ביקש ביטוח חובה בלבד - עבורו שלם. לגרסתו הוא הבהיר מפורשות לסוכנות הביטוח כי רצונו בביטוח חובה בלבד ולא ביטוח צד ג. ג. דיון: השאלה העובדתית היחידה השנויה במחלוקת בין הצדדים הינה האם הנתבע בקש את ביטוח הצד ג', מושא תביעה זו אם לאו. 1. התובעת הגישה מלכתחילה שני תצהירים: האחד של סוכנת הביטוח הגב' שושנה כהן, השני של בתהּ, גם היא סוכנת ביטוח - הגב' נוגה כהן. הגב' נוגה כהן לא הגיעה לדיון להיחקר על תצהירה ומשום כך תצהירה הוצא מהתיק. 2. הגב' שושנה כהן פרטה בתצהירה כי במהלך פגישה בחדר הכושר עם הנתבע, אשר אמר לה כי הוא מעוניין לערוך ביטוח חובה וצד ג' למשאית שרכש, היא הפנתה אותו אל בתהּ, הגב' נוגה כהן, העובדת עימה, כדי למסור לה את פרטי המשאית לצורך ביצוע הביטוח. 3. לגרסתה, משנתקבלה תעודת ביטוח החובה במשרדי סוכנות הביטוח, הגיע המבוטח לביתה ושם נמסרה לו תעודת ביטוח החובה. עוד לגרסתה, באותו ביקור בביתה סוכם עם הנתבע כי לכשתתקבל פוליסת ביטוח צד ג', הנתבע יגיע למשרדי סוכנות הביטוח כדי לשלם את פרמיית הביטוח. 4. לגרסת הגב' שושנה כהן, התובעת הנפיקה לאחר כחודש את פוליסת הביטוח צד ג', אשר נשלחה לנתבע בדואר ובנוסף בתהּ, הגב' נוגה כהן, התקשרה אל הנתבע להודיע לו על כך. 5. לטענתה, ב- 31.08.03 היא קבלה הודעה מחברת הביטוח, כי בשל אי תשלום פרמיית הביטוח הפוליסה עומדת להתבטל. לכן שלחה מכתב התראה לנתבע ב- 16.09.03 ולפיו, באם לא תשולם הפוליסה היא תבוטל. ואכן זו בוטלה ב- 28.10 מכיוון שתמורתה לא שולמה. 6. בחקירתה הנגדית היא השיבה כי בתהּ היא זו שמכינה את הצעות הביטוח, היא זו שערכה את טופס הצעת הביטוח וקבלה את אישור חברת הביטוח לבצע את הביטוח. הגב' שושנה כהן אשרה שהיא לא הייתה במשרד בעת שבתהּ שוחחה עם הנתבע אודות הצעת הביטוח וכל שהיא עשתה זה לקבוע עם הנתבע שיבוא לביתה כדי לקבל את תעודת ביטוח החובה, והודיעה לו שביטוח צד ג' יתקבל בימים הקרובים. עוד לטענתה, סוכם ביניהם כי הנתבע ישלם את פוליסת הביטוח של צד ג' בהוראת קבע. לגרסתה, הנתבע משך את נושא התשלום והתחמק מביצועו. היא הסבירה שבסוכנות שלה לא ניתן לבצע ביטוח למשאית אלא אצל התובעת בלבד, ולכן, לגרסתה, לקח בערך חודש עד אשר הגיעה פוליסת ביטוח צד ג' וזו נשלחה בדואר לנתבע. 7. משהופנתה העדה לעמ' 3 ש' 22 בתמליל, על פיו הנתבע קבל את פוליסת צד ג' לידיו ולא באמצעות הדואר ענתה: "אז אני לא זוכרת" (עמ' 7 ש' 27 לפרוטוקול). לגרסת הגב' שושנה כהן, הנתבע קבל הצעת מחיר לביטוח צד ג' במעמד קבלת הצעת מחיר לביטוח החובה. 8. משנשאלה הגב' שושנה כהן מדוע לא החתימה את הנתבע על הצעת הביטוח לצד ג', כאשר הוא בא לקחת את ביטוח החובה מביתה, השיבה שלא נהוג להחתים על הצעות ביטוח (עמ' 8 ש' 22 לפרוטוקול). הגב' כהן אשרה, כי מי שחתם על הצעת הביטוח היא בתהּ, ומשנשאלה "למה לא נתתם לנתבע לחתום בעצמו על טופס הצעה? למה אתם חותמים במקומו?" השיבה: "לא מעוניינת לענות" (עמ' 9 ש' 1-2 לפרוטוקול). 9. הנתבע בתצהירו הצהיר, כי ביקש מהגב' שושנה כהן פוליסות ביטוח חובה בלבד וביקש הצעת מחיר לכך. לגרסתו, הגב' כהן עניינה אותו בביטוח צד ג', כיוון שלגרסתה, משרדה לא נוהג לבטח בביטוח חובה בלבד. היא ביקשה את פרטי הרכב והוא הגיע לבתהּ באותו ערב עם רשיון הרכב, כדי לקבל הצעת מחיר לביטוח חובה. לדבריו, הגב' כהן צילמה את רשיון הרכב, הציגה לו את בתהּ, אשר עוסקת בביטוחי חובה ואמרה לו שעליו לפנות אל בתהּ, הגב' נוגה כהן, אשר הבטיחה לו לבדוק במס' חברות את המחירים הנדרשים לפוליסת ביטוח חובה. לגרסתו, סוכם ביניהם כי אם יימצא ביטוח חובה זול מזה שהוצע לו, הוא יבוצע מיד. לגרסתו, הוא אמר לשתיהן כי קיבל מס' הצעות לביטוח חובה וגילה גם את סכומן וכן הודיע להם, כי הוא מעוניין בביטוח חובה בהקדם והזול ביותר. לגרסתו, לגבי ביטוח צד ג', הוא הודיע להם כי ברצונו לשמוע תנאים ומחירים והם הבטיחו לבדוק את הנושא. 10. הנתבע מדגיש בתצהירו, כי מלכתחילה לא היה מעוניין בביטוח צד ג' ונושא זה לא הועלה ביוזמתו ורק לאחר שהגב' שושנה כהן עניינה אותו, הסכים שהעניין יבדק, כאשר נטייתו היתה לא לבטח את המשאית בביטוח צד ג'. 11. לגרסת הנתבע, למחרת טלפנה אליו הגב' נוגה כהן והודיעה לו כי ביטחה את המשאית בביטוח חובה זול ושהיא בודקת את נושא ביטוח צד ג'. לגרסתו, באותו ערב בביתהּ של הגב' כהן, נמסרה לו תעודת ביטוח חובה ושוב נאמר לו, שנושא ביטוח צד ג' נבדק ע"י סוכנות הביטוח וכאשר הוצע לו ביטוח צד ג' מאוחר יותר, הוא השיב שאינו מעוניין בכך. 12. בחקירתו הנגדית הסביר הנתבע, כי המשאית שימשה לו לעבודות הובלה במשך כחצי שנה, הוא נסע בה מעט קילומטרים, ובדק הצעות לביטוח צד ג', אשר לא היו אטרקטיביות. לגרסתו, מכיוון שמחירי הפוליסה לביטוח צד ג' היו גבוהים, הוא לא עשה ביטוח צד ג'. לגרסתו, הוא לא הודיע בכתב לתובעת, כי לא ביקש את פוליסת צד ג', כיוון שדיבר טלפונית עם הגב' נוגה כהן ועובדת נוספת, אשר אמרו לו שהנושא בטיפול. 13. מטעם התובעת, העידה הגב' שושנה כהן, אשר גם לגרסתה היא לא דיברה עם הנתבע בעת שנערכה הצעת הביטוח ע"י בתהּ. היא אישרה, שהנתבע לא חתם על הצעת הביטוח אלא בתהּ, הגב' נֹגה כהן. כמו כן אישרה עדת התובעת שהיא לא שהתה במשרד בעת שיחת הטלפון הנטענת בין הנתבע לנֹגה כהן, שלגרסת התובעת במהלכה נעשתה הצעת הביטוח. לאור זאת עדת התובעת לא יכולה להעיד, כי הנתבע ביקש את ביטוח צד ג' למשאית. אני מקבלת את טענת ב"כ הנתבע, לפיה כל מה שהצליחה התובעת להוכיח הוא, שהנתבע אמר לגב' שושנה כהן שהוא מעוניין בביטוח. התובעת לא הרימה את נטל ההוכחה המוטל עליה, להוכיח שהנתבע ביקש את ביטוח צד ג', שהוא הסכים לשלם את תמורתו ושסיכם עם הגב' נוגה כהן על ביצוע הביטוח. אני מקבלת את טענת ב"כ הנתבע, לפיה הגב' נוגה כהן, אשר חתמה על ההצעה, לא הורשתה לעשות זאת ע"י הנתבע. ד. לאור האמור לעיל, אני קובעת כי התובעת לא הוכיחה שהנתבע ביקש ביטוח צד ג' ואין לי, אלא לדחות את התביעה. התובעת תשלם לנתבע הוצאות שכ"ט בסך 2,000 ₪ בצירוף מע"מ. ביטוח צד ג'