ביטוח נסיעות לחו''ל - איי. אי. ג'י

פסק דין מונחת בפני תביעה אשר הוגשה בהליך של "סדר דין מהיר" לתשלום סך של 660 ₪. איי. אי. ג'י ישראל בטוח בע"מ, (להלן: "התובעת") הינה חברת ביטוח אשר בזמנים הרלוונטיים הפיקה פוליסת ביטוח מספר 160023184007 לביטוח נסיעות לחו"ל אשר הייתה בתוקף בין התאריכים 12/10/07 ועד ליום 01/02/08. התובעת טוענת כי גב' גרוסמן שרי (להלן: "הנתבעת"), התקשר עימה בחוזה ביטוח וטרם שילמה את דמי הביטוח בעבור הפוליסה וחובה עומד נכון ליום 23/04/08 על סך של 660 ₪ בעבור פרמיית הביטוח. לטענת התובעת היא עמדה בהסכם בכך שהנפיקה לנתבעת פוליסת ביטוח אולם הנתבעת לא שילמה את דמי הפרמיה כפי שהתחייבה. בכתב ההגנה הודתה הנתבעת על כי יצרה קשר טלפוני עם נציגת התובעת וביקשה לרכוש פוליסת ביטוח נסיעות לחו"ל. יחד עם זאת, לאור העובדה כי חברת האשראי לא כיבדה את כרטיס האשראי אשר נמסר על ידה, לא בוצעה כל עסקה ובין הצדדים לא קיים כל חוזה תקף. בתאריך ה- 22/09/08 התקיים דיון, לאחריו שמעתי את הקלטות השיחות בין הצדדים ונוכחתי לראות כי אין כל התגוננות עניינית לתביעה זו ובטענותיה של הנתבעת אין כל ממש. משכך, לא מצאתי טעם בהמשך ההליך. דיון בדיון אשר התקיים בפני ביום 22/09/08 טענו הצדדים את טענותיהם. ב"כ התובעת חזר על טענותיו לפיהם הנתבעת היא אשר ביקשה לרכוש את הפוליסה וזאת לאחר והעלתה שאלות רבות ומגוונות ובהתאם לבקשתה הונפקה פוליסת הביטוח הנדונה. התובעת מודה כי יצרה קשר עם חברת הביטוח אולם לגישתה, מספר ימים לאחר טיסתה לחו"ל הודיע לה אביה כי כרטיס האשראי שמסרה לא אושר ומשכך במידה ותוך 24 שעות לא יסופק אמצעי תשלום חליפי תבוטל הפוליסה. משכך לגישתה בהעדר תשלום סברה כי הפוליסה בוטלה. סעיף 10 לחוק חוזה הביטוח התשמ"א - 1981 קובע: "ביטל אחד הצדדים את החוזה על פי תנאיו או על פי חוק זה, מתבטל החוזה כעבור 15 ימים מהיום שבו נמסרה הודעת הביטול לצד השני." מעיון במסמכים אשר הוצגו בפני לא נראה כי הודעה מעין זו נשלחה לתובעת. לאור פנייתה של הנתבעת בבקשה לבטחה ולאור הפרטיים הרבים אשר נמסרו במהלך השיחה האמורה, עולה כי הנתבעת אכן ביקשה לרכוש ביטוח נסיעות מאת התובעת וכן ביקשה לברר האם טיפולים שונים אשר אינם בגדר תאונה גם הם מכוסים במסגרת הפוליסה. לדידי, אין כל הגיון כי הנתבעת אשר ביקשה לרכוש פוליסה תיסוג מבקשתה זו לאור אי כיבודו של כרטיס האשראי אשר נמסר. גם טענת הנתבעת כי לא קיבלה את הפוליסה, דינה להידחות. מהשיחה בין הצדדים עלה כי בעת השיחה נשלחה הפוליסה. נציגת התובעת אף הבהירה כי על הנתבעת לעיין בתנאי הפוליסה על מנת לבחון את גובה הכיסוי במקרים שונים, לאור העובדה כי הקובץ נשלח בעת השיחה באמצעות כתובת מייל אשר אותה מסרה הנתבעת, סביר כי הפוליסה אכן התקבלה. הנתבעת גם לא טרחה להגיש תצהיר עדות מצד אביה שיתמוך בטענותיה לגבי מה שדובר בינו לבין נציג התובעת. לאחר שמיעת טענות הצדדים ולאחר ששבתי וקראתי בעיון את טענותיהם וכן האזנתי לשיחה אשר התקיימה בין הצדדים, ממנה עולה כי הנתבעת ביקשה לרכוש ביטוח נסיעות מורחב בעלות של 1.5 $ ליום וכן ביקשה כי החיוב בגין הפוליסה יתפרס על גבי חמישה תשלומים. בנסיבות העניין, סבורני שמן הדין לסיים את ההליך באיבו כבר בשלב זה ולא לקבוע אותו להוכחות, לדידי לאור העובדה כי על אף מכתבי ההתראה אשר נשלחו לנתבעת לא טרחה במשך חודשיים ימים להסדיר את הדרוש בחשבון הבנק, ולאור העובדה כי אין חולק כי התובעת עמדה בהתחייבותה והפיקה פוליסת ביטוח וזאת בהתאם לבקשתה נראה כי אין לנתבעת להלין אלא על עצמה. את סמכותי לסיום ההליך כבר בשלב מקדמי זה שואב אני מכוח הוראת תקנה 214יא (ז) לתקנות סדר הדין האזרחי המפנה לתקנה 143 (וראה לעניין זה את הספר, ראה "סדר דין מהיר בבתי משפט השלום" בהוצאת נבו הוצאות לאור בע"מ, עמ' 44) תקנה 143 דנה בסמכויותיו של שופט בקדם משפט בסדר דין רגיל. הוראת תקנת 143(9) קובעת שבקדם משפט מוסמך שופט ליתן פסק דין, לרבות פסק דין חלקי בתובענה, במידה שנתברר כי אין לנתבע הגנה בפני תביעה. משהסמיך המחוקק את בית המשפט ליתן פסק דין מלא או חלקי בסדר דין רגיל קל וחומר כי בית המשפט רשאי ליתן פסק דין בתובענה בסדר דין מהיר אשר מוגבלת בתביעות עד לסך של 50,000 ₪ כבר בשלב המקדמי ולא להאריך את הדיון ע"י קביעתו להוכחות, תוך גרימת הוצאות ובזבוז זמן מיותרים לצדדים. עניין זה אף עולה בקנה אחד עם מטרות תיקון התקנות והכנסת פרק מיוחד בקשר ל"סדר דין מהיר". מתקין התקנות הושפע מהרפורמה באנגליה בעקבות דו"ח הלורד WOOLF אשר הגיש את המלצותיו ב: Draft Civil Proceedings Rules "ACCESS TO JUSTICE" וכך נקבע בסעיף 14.2: 14.2 The court may give summary judgment on the whole of a claim or on a particular issue if- (a) it considers that- (i) the claimant has no realistic prospect of success on the claim or issue; or (ii) the defendant has no realistic prospect of success on his defence to the claim or issue; and (b) there is no other reason why the case or issue should be disposed of at a trial. לאור כל האמור לעיל, הנני מקבל את התביעה כבר בשלב זה. מאחר וקיבלתי את התביעה כבר בשלב המקדמי של הדיון הנני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעת, בנוסף לסכום התביעה, את הוצאות המשפט וכן סך של 180 ₪ + מע"מ כשכ"ט עו"ד. ביטוח נסיעות לחו"ל