ביטוח גניבת רכב - קלנועית

פסק דין מדובר בתביעה של חברת ביטוח, התובעת כנגד המבוטחת שלה, הנתבעת, להשבת תגמולי ביטוח שקיבלה לטענת התובעת במרמה ותוך הצגת מצג שווא. ואילו טענות התובעת: 1. התובעת טוענת כי ביטחה קלנועית השייכת לנתבעת. 2. בתאריך 13.6.06, דיווחה הנתבעת לתובעת כי הקלנועית נגנבה ובהתאם לתנאי הפוליסה שולמו לה תגמולי ביטוח עבור הקלנועית בסכום של 15,287 ₪. 3. בתאריך 27.9.06, הנתבעת הודיעה שרכשה קלנועית חדשה וגם אותה ביטחה אצל התובעת. 4. בתאריך 27.1.07, דיווחה הנתבעת לתובעת על גניבת הקלנועית החדשה שרכשה ובאותו שלב התעורר אצל התובעת חשד והיא שלחה לביתה של הנתבעת חוקר מטעמה. 5. החוקר הגיע לביתה של הנתבעת שהינו בית פרטי המוקף בגדר ובחצר האחורית איתר את הקלנועית החדשה שנגנבה והוברר כי למעשה הקלנועית החדשה זהה לחלוטין לקלנועית הישנה שנגנבה ולמעשה מדובר במצג שווא ובמרמה. 6. התובעת תובעת הן את הכספים ששולמו לנתבעת בסכום של 15,287 ₪ והן את הוצאות החקירה בסכום של 1,185 ₪, בתוספת הפרשי ריבית והצמדה וביחד סכום של 16,975 ₪. ואילו טענות הנתבעת: 1. הנתבעת למעשה לא כופרת באף אחת מהעובדות המצוינות לעיל למעט לעניין מצג השווא וכוונת המרמה. הנתבעת טוענת כי לאחר הגניבה הראשונה רכשה את אותה קלנועית שנגנבה ממנה בתום לב ובלא שידעה כלל כי מדובר בקלנועית הגנובה וזאת משום שהקלנועית חודשה ונוספו לה תוספות. 2. הנתבעת טוענת כי לא היה כל היגיון מצדה לקבוע עם החוקר את הביקור בביתה כאשר הקלנועית הגנובה נמצאת בחצר האחורית והדבר רק מוכיח שלא הייתה לה כל ידיעה על הימצאות הקלנועית שם. 3. הנתבעת טוענת כי מאן דהוא ככל הנראה הגנב, דאג להשיב את הקלנועית לחצר ביתה ללא ידיעתה וזאת מתוך רצון להפלילה. 4. הנתבעת מוסיפה עוד כי ביטחה את הקלנועית בפעם השניה אצל הנתבעת והדבר מצביע על תום ליבה כי לא יעלה על הדעת שאדם יבטח את אותה קלנועית פעמיים אצל חברת הביטוח. 5. הנתבעת הביעה תרעומת על כך שהנתבעת גבתה ממנה פעמיים דמי ביטוח עבור אותה קלנועית וטענה כי יש לדחות את התביעה כנגדה ולשלם לה פיצוי על ההשפלה שהיא עברה כאשר האשימו אותה לשווא בתוספת הוצאות משפט. דיון: לאחר ששמעתי את העדויות ובחנתי את הטענות הגעתי למסקנה כי דין התביעה להתקבל במלואה. ואילו הנימוקים להחלטתי: 1. הנתבעת העידה בפני ונחקרה נגדית. לאחר שבחנתי היטב את עדותה, הגעתי למסקנה כי אין לתת לעדותה אמון. ואילו הנימוקים להחלטתי: א. מעבר לכך שמדובר בגרסה בלתי הגיונית על פניה, הרי שהנתבעת לא יכלה לתת מענה מתאים בעניינים אלה: 1. הנתבעת לא הציגה כל תיעוד כמו זיכרון דברים ו/או חשבונית לגבי הקלנועית שלטענתה רכשה לאחר שנגנבה "הקלנועית הראשונה". 2. הנתבעת לא יכלה לתת כל פרטים אודות המוכר למעט ציון סתמי כי מדובר ברכישה שביצעה מערבי מנצרת באמצעות האינטרנט (כפי שעולה משיחה אחת מוקלטת) ו/או מאדם בשם "עימאד ואני לא יודעת שם נוסף, אולי עימאד אללה", כפי שמסרה בעדותה בפני. 3. הנתבעת לא יכלה לתת תשובה מניחה את הדעת כיצד זה בשתי התלונות מסרה את אותו מספר שילדה של הקלנועית. 4. הנתבעת מסרה בהודעה לחברת הביטוח ולמשטרה (באירוע השני) כי מדובר בקלנועית שנגנבה בצבע אדום. הוצגה לנתבעת תמונת הקלנועית שנמצאה והיא נשאלה כיצד זה תלונתה מתייחסת לקלנועית בצבע אדום והדבר אינו משתקף בתמונה ותשובתה: "אין לי מושג, אבל היו לי סימנים אדומים. היו מדבקות אדומות". 5. לנתבעת הוצגה תמונת הקלנועית שנמצאה ובתמונה רואים שיש לקלנועית כיסוי ביחד עם מספר טלפון. הנתבעת הסבירה כי כאשר רכשה את הקלנועית לא היו לה סימני היכר ולכן לא יכלה לדעת שזו הקלנועית שנגנבה ממנה. לשאלה: "מציג בפניך את ת/5, הקלנועית שבחצר ביתך, זו הקלנועית שקנית מעימאד?" ותשובתה: "כנראה אבל בלי כיסוי ונקיה טיפ טופ, שום מכה לא הייתה עליה". הנתבעת נשאלה: "מאיפה היה לך כיסוי?" ותשובתה: "קניתי, אריסון קנו לי והיא הייתה מקופלת במחסן ושמנו אותה רק בחורף". הנתבעת נשאלה: "כלומר את הקלנועית הראשונה גנבו לך בלי כיסוי?" ותשובתה: "נכון". באותו שלב, הוצג בפניה כי בגניבה הראשונה מסרה לתובעת סימנים מיוחדים לגבי הקלנועית שנגנבה ומסרה כי מדובר בקלנועית עם גגון. תשובתה לגבי הסתירה: "אני לא יודעת, אני לא זוכרת". 6. הנתבעת נשאלה כיצד זה יתכן שבמועד שבו הקלנועית כביכול לא הייתה ברשותה היא תוקנה ע"י טכנאי חברת אפיקים שזו החברה שמתקנת את אותן הקלנועיות באיזור הצפון. לנתבעת לא הייתה כל תשובה והיא השיבה: "אתה מתלוצץ ואתה מעליב אותי. אני לא רוצה לענות על זה. אתה גם מתנשא ולא מתאים לי לענות". 7. לאור כל האמור לעיל, אני דוחה את עדותה של הנתבעת וקובע כי עדותה הינה בלתי מהימנה. באשר לטענתה של הנתבעת כיצד זה יתכן כי הזמינה את החוקר אליה כאשר הקלנועית נמצאת מאחורי ביתה, אני קובע כי אין בטענה זו כדי לפגום בראיות התובעת וכפי הנראה הנתבעת לא לקחה בחשבון כי החוקר הינו מיומן מספיק וינקוט יוזמה ובטרם הכנסו לבית יעשה סיבוב מסביב לבית כדי לבדוק מה נמצא מאחור. 2. העיד בפני מר יפים קובץ, שהינו איש שירות חוץ של אפיקים, חברה לתיקון רכב חשמלי מהסוג הנדון. העד הציג בפני את היסטורית הטיפולים בקלנועית הנדונה והעיד כי ביצע תיקון בקלנועית המדוברת במהלך התקופה שבין 31.7.05 ועד יום 3.12.07, כולל תיקון ביום 2.8.06, שנופל ביום בו לטענת הנתבעת הקלנועית לא הייתה ברשותה. העד הוסיף כי את התיקונים ביצע תמיד בביתה של הנתבעת והוגשו חשבונית + קבלה מיום 2.8.06, הנושאים את שמה של הנתבעת וכתובתה. למעשה, הנתבעת לא סתרה את עדותו ואני נותן לעדותו אמון מלא. לאור כל האמור לעיל, אני קובע כי התובעת הוכיחה בפני במידה הדרושה למשפט אזרחי כי אכן מדובר בקבלת תגמולי ביטוח במרמה ותוך מצג שווא ולכן דין התביעה להתקבל במלואה, הן לגבי התגמולים ששולמו והן עבור הוצאות החקירה. לאור האמור לעיל, אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעת סכום של 16,975 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה 29.5.07 ועד התשלום המלא בפועל, בנוסף אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעת אגרת בית משפט כפי ששולמה וכן שכר טרחת עו"ד בשיעור של 15% מהסכום שנפסק + מע"מ כדין ובנוסף, אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעת שכר העדים בסכום של 950 ₪. לסכומי האגרה, שכר הטרחה והוצאות העדים, יתווספו הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד התשלום המלא בפועל. רכבקלנועיתגניבת רכבביטוח פריצה / גניבהביטוח גניבת רכב