הצפה בבית בזמן חופשה

פסק דין התובעת שהינה חברה לביטוח, ביטחה במועדים הרלוונטים לתביעה בתיק זה את מר ברנוב ערן וחגית, להלן: "המבוטחים", מרח' גרינבוים 78, חיפה. פוליסת הביטוח ת/16 כללה בין היתר ביטוח מקיף מבנה מגורים וביטוח מקיף תכולת הדירה. בנובמבר 1989, או בסמוך, התקשרו המבוטחים למר סבאג מאיר המנהל ובעל מניות של סולאר סבאג בע"מ, להלן: "הנתבע 2", ורכשו דוד שמש שאפשר לחמם גם בחשמל עם קולט לחימום המים באמצעות השמש ולהלן ביחד ה"דוד". הדוד מיוצר על ידי כרומגן קיבוץ שער העמקים מערכות שמש וחשמל לחימום מים ולהלן: "כרומגן". הנתבעת 2 סיפקה את הדוד למבוטחים והוציאה חשבונית מס' 2975, בפנקס שהוצג כולו בבית המשפט והחשבונית סומנה נ/5. המבוטחים נסעו מחוץ לביתם לחופשה לקיבוץ כנרת, שם היו אמורים לשהות ארבעה ימים, וזאת באוגוסט 1990. ביום 23.8.90 התקשרו אליהם שכנים ואמרו להם שדירתם מוצפת במים, אשר הספיקו לצאת מהקומה הראשונה. הם הפסיקו את חופשתם עם חבריהם וחזרו ביום שבת לדירתם בחיפה, כאשר היו אמורים לחזור ביום ראשון. משהגיעו הביתה, מצאו שהבית מוצף במים, אשר לאחר בדיקה התברר שהשתחרר צינור פלסטיק מהמקום וממנו זרמו המים. הנזק הוערך לפי חוות דעת שמאי, אשר הוגשה וסומנה ת/17 והתובעת שילמה למבוטחים סך של 4410 ₪ וזאת ביום 10.9.90. אין ספק שהתובעת נכנסה בנעליהם של המבוטחים והיות ולטענתה כרומגן והנתבעת 2 התרשלו בהתקנת הדוד, הם חייבים לשפות את התובעת ולהחזיר לה את מה ששילמה למבוטחים. טענת התובעת, וזאת לפי דבריו של המבוטח, שמי שהתקין את הדוד, לרבות האביזרים, היה סבאג, מנהל הנתבעת 2, ממנה רכשו המבוטחים את הדוד. הטענה שסבאג התרשל בהתקנת הדוד והוא לא סגר את החיבור מספיק כדי שלא יצא ממקומו. השאלה הראשונה שמתעוררת הנה מי התקין את הדוד? אם אכן הותקן על ידי הנתבעת 2, מה אחריותה של כרומגן לרשלנות בהתקנה, כפי שטוענים המבוטחים והתובעת? העיד בפניי מטעם התובעת מר ברנוב ערן, אשר טען כי סבאג ועוד פועל שעזר לו התקינו את הדוד. הוא לא נגע בהתקנה ולא עזר להם. נכח בבית כי לא עבד באותו יום. כנגד עדותו של ערן ברנוב, העיד בפניי סבאג מאיר אשר אמר כי ברנוב רכש אצלו דוד ללא התקנה וקנה ממנו אביזר של שסתום בטחון. לטענתו של סבאג ברנוב, אמר לו שיש לו מי שיתקין את הדוד. שקלתי את עדויותיהם של ברנוב ושל סבאג ואני מחליט לקבל את עדותו של סבאג כי הוא לא התקין את הדוד והוא מכר לברנוב את הדוד ושסתום הבטחון והביא לו את הדוד עד לביתו לכניסה לבית. בדבר אחד שני העדים לא חלוקים וזו העובדה כי ברנוב רכש את הדוד בתיווך, אדם בשם גדי סויסה שהוא קבלן שיפוצים ואשר ברנוב אמר בעדותו כי את הדוד התקין סבאג וגדי סוויסה שתיווך ברכישת הדוד, הגיע וראה שסבאג מתקין את הדוד. העדפתי את עדותו של סבאג מאיר על עדותו של ברנוב מהנימוקים שלהלן: 1. כפי שציינתי לעיל, ברנוב אמר בעדותו שהוא רכש את הדוד מסבאג בתיווך גדי סויסה, אשר הגיע לבית וראה שסבאג והפועל שלו מתקינים את הדוד. ברור שהיה על התובעת להביא את סויסה להעיד, במיוחד כשיש בפני בית המשפט עדות כנגד עדות, מה שנקרא מילה מול מילה. נכון שב"כ התובעת אמרו שהזמינו את גדי סויסה להעיד, קיבל ההזמנה אבל לא הופיע והדיון נדחה לישיבה נוספת כדי שסויסה יבוא להעיד. ב"כ התובעת לא ביקש צו הבאה נגד סויסה, אשר הוזמן להעיד, קיבל הזמנה ולא הופיע. בישיבה הנוספת העד סויסה לא הופיע וב"כ התובעת הודיעו שמוותרים עליו. בנסיבות הענין, היה על התובעת לדאוג להופעת העד סויסה, ומשלא עשו כן הדבר אומר דרשני וכנראה עדותו של סויסה לא תומכת בעדותו של ברנוב. 2. ברנוב, כפי שהעיד, הינו מהנדס מכונות, עובד בפיקוח הנדסאי בבתי הזיקוק. בעדותו בעמוד 7 אומר: "כאשר הגעתי הבית, טיפסתי לתוך עליית הגג. לקחתי את הצינור עם האביזר שיצא מהמקום, שמתי אותו במקום והברגתי את האביזר, וזה בשימוש עד היום" (עדותו ניתנה ביום 28.6.92 כשהמקרה קרה ב-23.8.90) בעמוד 8 לפרוטוקול ברנוב ידע לתאר את החלקים המחברים את הדוד ומה שקרה שהחלק השתחרר וזאת בבקיאות רבה. זה לא פלא היות והוא מהנדס מכונות. כמו כן, בחקירתו הנגדית על התיקונים של הנזקים שקרו בבית ואשר צויינו בחוות דעת ת/17 אמר בעמוד 9 לפרוטוקול: "ש. מי ביצע את כל העבודות המופיעות בסעיף א' (הכוונה לחוות הדעת ת/17 כ.מ) שהכותרת שלו היא מבנה. ת. את עבודת המבנה אני ביצעתי. כל מה שמופיע בפרקים 1-7 אני עשיתי. אני ביצעתי את תיקון הארון בחדר ארונות, לפי סעיף 6 של המבנה ואני גם בניתי את הארון". מתשובתו רואים אנו שהוא מומחה בעבודות מבנה וארונות וזה בנוסף לכך שהוא החזיר את האביזר, שהשתחרר וגרם להצפה, למקומו, הבריג אותו ועד לעדותו הוא בשימוש, כפי שצויין, אין פלא היות ומדובר במהנדס מכונות, אשר עובד בפיקוח הנדסי בבתי הזיקוק. הבאתי את הדברים בסעיף זה כתמיכה לעדות סבאג, שברנוב הזמין אצלו דוד ללא התקנה. אדם מומחה כזה שהיה בחופש מהעבודה כל זמן הבניה של הבית, כפי שהעיד יכול בעצמו להתקין דוד ולחסוך את עלות ההתקנה. 3. אין ספק שכתוצאה מהשתחררות צינור הפלסטיק וזרימת המים זמן רב עד הצפת הבית של המבוטח במים, גרמה לבזבוז הרבה קובים של מים, אשר המבוטחים חוייבו לשלם לפי חשבוניות מים, אשר צילומם הוגש וסומן נ/2. את חשבוניות המים צרף המבוטח לתביעה הקטנה, אשר הגיש ובה תבע נזקים עקיפים, כפי שהעיד בעמוד 10 לפרוטוקול. ברנוב אמר בעמוד 10 לפרוטוקול שהוא פנה לעיריה ומה אמר לעיריה. בעמוד 10 אומר: "אני אמרתי בעיריה שהיתה תקלה במונה וביקשתי שהם יתחשבו בי והם התחשבו בי בחלק שאני לא זוכר. הם אמרו שחלק הם הפכו לגן ולא לצריכה". ברנוב בעצם העיד על עצמו שלא אמר את האמת לעיריה, בשביל שיתחשבו בו ולא יגבו ממנו את מלוא החיוב עבור כל קובי המים שהתבזבזו עקב התקלה. הוא היה מוכן לא להגיד את האמת וטען שיש תקלה במונה וזכה "בהתחשבות". כדי שברנוב יוכל לתבוע את הנזקים העקיפים, אשר המבטחת - התובעת לא תשלם לו, לא יכול להודות שהוא התקין את הדוד ולכן העיד שסבאג מאיר התקין את הדוד, כשהדבר לא נכון. אם הוא לא אמר את האמת לעיריה, כפי שהעיד על עצמו בעמוד 10 לפרוטוקול, אין לי ספק שגם בענין התקנת הדוד הוא לא אמר את האמת. לאור כל האמור לעיל, אני קובע שהדוד לא הותקן על ידי סבאג. היות והענין מי הרכיב את הדוד הוא אשר מטיל את האחריות על כרומגן, על הנתבעת 2 לשפות את התובעת עבור מה ששילמה למבוטחים משקבעו כי סבאג מכר את הדוד ללא התקנה והוא או מי מטעמו לא התקין את הדוד, אני מחליט לדחות את התביעה. כל צד ישא בהוצאותיו. נזקי מיםהצפה