טויוטה קורולה - נזקים לרכב

פסק דין 1. זוהי תביעת שיבוב שהוגשה בסדר דין מקוצר על סך של 11,274 ₪ על ידי הכשרת הישוב חברה לביטוח בע"מ (להלן: "התובעת") כנגד הנתבע בגין נזקים שנגרמו לרכב מסוג טויוטה קורולה מס' רישוי 19-306-52 להלן: "הרכב") ביום 16/7/03. הרכב היה בבעלותה של הגב' אלחות אמל ובוטח בזמנים הרלבנטיים לתביעה על ידי התובעת אשר נשאה בתיקון הרכב כתוצאה מפגיעתו בתאונה. 2. בתאריך 14/1/08 הגישו הצדדים הודעה מוסכמת על הסדר דיוני לפיו הינם מסמיכים את ביהמ"ש ליתן פסק דין לאחר חקירת העדים על פי סעיף 79א' לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, המנומק בקצרה. 3. בתאריך 19/5/08 התקיימה ישיבת הוכחות ובמסגרתה נשמעה עדותו של מר טואפשי עטא, נהג הרכב שבוטח על ידי התובעת, וכן עדותו של הנתבע. 4. מעיון בכתב התביעה ומפרוטוקול עדותו של מר טואפשי עטא עולה כי גרסתו לתאונה הינה כי בעת שעמד בצומת חליסה בשעות הערב ברמזור אדום עמד משמאלו רכב מסוג סובארו בו נהג הנתבע. לטענתו של מר טואפשי עטא, סטה הרכב בו נהג הנתבע ממסלול נסיעתו בנתיב השמאלי למסלול הימני והנתבע פגע ברכב שהיה במסלול הימני שלפניו. מר טואפשי עטא ציין כי ניסה להתחמק מרכב הנתבע ואולם הדבר לא עלה בידו ולפיכך נגרם נזק לרכב בו נהג. 5. גרסת הנתבע פורטה בתצהיר העדות שצורף על ידי הנתבע לכתב הגנתו. גרסתו של הנתבע כעולה מהתצהיר ומפרוטוקול חקירתו הנגדית הינה כי בעודו נוסע כאמור באיזור צומת חליסה בחיפה, התחלף האור בכיוון נסיעתו לאדום. הנתבע טוען כי בלם את רכבו בעקבות הרכב שבלם לפניו ואולם לפתע הגיע הרכב שבוטח על ידי התובעת אשר נסע מאחוריו ולא שמר מרחק כמתחייב ופגע ברכבו. הנתבע חזר הן בתצהירו והן בעדותו על גרסתו לפיה אין כל שחר לטענה כי סטה מנתיב נסיעתו. בעדותו ציין הנתבע כי עיקר הנזק שנגרם לרכבו בתאונה היה נזק למדרגות העליה לארגז הטנדר אשר מצויות בחלקו האחורי של הרכב במרכז וכי ביצע את החלפת הברגים ותיקון הרכב בעצמו. 6. לאחר ששבתי ועיינתי בפרוטוקול עדותם של העדים, בתמונות הרכב שבוטח על ידי התובעת ובנספחי כתבי הטענות, ראיתי לדחות את התביעה. להלן אפרט בתמצית. מתמונות נזק הרכב שבוטח על ידי התובעת ואשר הוגשו על ידי הנתבע ומחוות דעת השמאי שצורפה לכתב התביעה עולה שהמדובר בפגיעת חזית אחור קלאסית של הרכב שבוטח על ידי התובעת ברכב הנתבע ואשר מעידה על אי שמירת מרחק מצידו של נהג הרכב המבוטח. לו התאונה אכן היתה נגרמת על פי גרסת מר טואפשי עטא היו הנזקים אמורים להיות בחזית בחלקו הצידי הימני של הרכב המבוטח ולא בחזית הרכב. יתר על כן, גם סימני הפגיעה ברכב הנתבע אמורים להיות בחלקו השמאלי האחורי של הרכב ולא במרכזו כפי שעולה מעדות הנתבע. מיקום הנזקים בכלי הרכב שולל, איפוא, את גרסת עד התובעת לתאונה לפיה הנתבע סטה מנתיב נסיעתו ומחזק את גרסת הנתבע לפיה התאונה ארעה מחמת העובדה שנהג הרכב המבוטח לא שמר מרחק ופגע ברכב הנתבע מאחור. משהנטל להוכחת התביעה מוטל על התובעת, היה על התובעת לאתר ולזמן לעדות את השוטר אשר נכח במועד התאונה. משלא הוברר כי היתה מניעה כלשהי מצד התובעת לזמן את השוטר לעדות, הימנעות זו מזימון עדים פועלת לחובתה של התובעת ומבססת את ההנחה שעדות השוטר לא היתה תומכת בגרסת נהג הרכב המבוטח על ידי התובעת. עדותו של הנתבע היתה קולחת ואמינה ואף ניתנו על ידו הסברים הגיוניים ואמינים לעניין הגרסה לתאונה וביצועו של התיקון לרכבו שנפגע בתאונה. ואולם, אף אם היתה גרסתו של מר טואפשי עטא נכונה בדבר סטיית רכב הנתבע עובר לתאונה מנתיבו, אין בכך להואיל לתובעת, שכן מתמונות הנזק ומדו"ח השמאי עולה כי הפגיעה ברכב שבוטח על ידי התובעת היתה בחזית הרכב במרכז ועל כן אין מנוס מן המסקנה שרכב הנתבע כבר התיישר לחלוטין בנתיב הנסיעה והתאונה נגרמה בשל אי שמירת מרחק על ידי נהג הרכב המבוטח. 7. לאור כל האמור ראיתי להורות על דחיית התביעה. 8. לנוכח ההסכם הדיוני שהוגש על ידי הצדדים, אין צו להוצאות. רכבנזק לרכב