מכשיר שמיעה ביטוח כל הסיכונים

פסק דין התובע ביטח את דירתו אצל הנתבעת ובמסגרת פוליסת הביטוח, כלל הרחבה גם לביטוח מכשיר שמיעה, בביטוח מסוג "כל הסיכונים לרכוש נייד". בתאריך 28/2/2008 איבד את מכשירי השמיעה ותבע לקבל החזר בסכום הביטוח עבור אובדנם. הנתבעת סרבה לשלם החזר זה לתובע ומכאן תביעתו. על פי גירסת התובע בכתב התביעה, במועד האמור, השאיר את מכשיר השמיעה בתיקו, ואת התיק הניח על שולחן בכניסה לבריכת שחייה שבה הוא עובד, ובחזרתו מחדר המכונות לא מצא את תיקו במקום. בבית המשפט הוסיף שאת התיק הניח על שולחן הקבלה שבכניסה למשרד וכי השער הסמוך למקום היה סגור, אך לא נעול. לדבריו, נכנס לחדר המכונות המצוי במרחק של כ-12 עד 14 מ' מהמקום שבו הניח את התיק וכי המקום נראה מחדר המכונות שאליו ניגש. כעבור שלוש-ארבע דקות חזר והתיק לא נמצא. גרסה זו אינה מתיישבת עם הדברים שמסר לחוקר מטעם חברת הביטוח (נ/1), שמהם עלה כי המרחק האווירי בין חדר המכונות לבין משרד הקבלה הוא כ-50 מ' אך בפועל מדובר בהליכה מסביב לבריכה למרחק של כ-100 מ', וכי אין שדה ראייה פתוח מחדר המכונות לבין השולחן שבו הושאר התיק. הבדל נוסף בין גרסת התובע בבית המשפט לבין דברים שאמר לחוקר נמצא בעניין האנשים שהיו באותה עת במקום. בבית המשפט אמר התובע, כי לא היו אנשים בבריכה באותה עת, למעט עובד אחד, ואילו לחוקר אמר שהיו מעט אנשים בבריכה וכי לא היה איש במשרד. כך או אחרת, מכל גרסאותיו של התובע עולה בבירור שהתובע השאיר את התיק, שבו מכשיר השמיעה, ללא כל השגחה, במקום שאינו נעול, ובדרך זו יכול היה להילקח כפי שאכן ארע. בפרק ד' לפוליסת הביטוח, העוסק ב"הרחב ביטוח כל הסיכונים לרכוש נייד" מגדיר סע' 26 מהו "מקרה הביטוח". מקרה זה הוא "אובדן או נזק פיזי תאונתי, מקרי ובלתי צפוי שנגרמו לרכוש המבוטח בתקופת הביטוח למעט אובדן או נזק כתוצאה מהגורמים הבאים ...". על גורמים אלו נמנה בין השאר בס"ק ז' "נזק שנגרם בגנבת פריט מחוץ לדירה בעת שהמבוטח או בן משפחתו אינם מלווים את הפריט ...". מתיאורו של התובע עולה כי אובדן מכשיר השמיעה במקרה הנדון אינו מכוסה על ידי פוליסת הביטוח מהטעם שמדובר באובדן של הפריט אשר נגרם, ככל הנראה מגניבת התיק שבו היה הפריט - מכשיר השמיעה - בעת שהיה מחוץ לדירתו של התובע, ומבלי שהמבוטח - התובע - או בן משפחתו ליוו את הפריט, או השגיחו עליו בדרך אחרת. בנסיבות אלו, אכן לא היתה הצדקה לכך שחברת הביטוח תפצה את התובע בשל אובדן מכשיר השמיעה. לאור האמור, התביעה נדחית ללא צו להוצאות. ביטוח כל הסיכוניםשמיעה