ניידת משטרתית - נזקי רכוש

פסק דין 1. בפני תביעה לפיצוי בגין נזקי רכוש אשר אירעו לרכב התובעת בעקבות תאונת דרכים מיום 20.7.03. בתאונה היו מעורבים ניידת משטרתית השייכת לתובעים, ורכב הנתבע 1, המבוטח אצל הנתבעת 2. 2. לטענת התובעת, עמד הרכב המשטרתי ברמזור, ורכב הנתבע 1 פגע בו מאחור והסב לו נזקים אשר הוערכו על ידי שמאי, כארבעה ימים לאחר מועד התאונה, בסכום של 2,337 ₪. סכום זה, ביחד עם שכר טרחת השמאי (363 ₪) והפרשי הצמדה וריבית, הוא הנתבע במסגרת התביעה שבפניי. 3. הנתבע 1 אינו מכחיש כי רכבו פגע מאחור ברכב המשטרתי, אולם לטענתו לרכב המשטרתי לא נגרם כל נזק בעקבות התאונה והנזק הנראה בתמונות אשר צולמו על ידי שמאי התובעת, מקורו באירוע אחר. 4. שמיעתו של תיק זה נדחתה בשל העובדה כי הנתבע 1 לא התייצב לדיון הראשון שנקבע. בדיון השני שנקבע העידו הנהגים: במהלך עדות נהג התובעת התברר כי הוא לא ראה את הנזק לאחר התאונה אלא עד אחר מטעם התובעת (מר משה לוי) ואילו הנתבע הציג במהלך העדות תמונה (נ/1) אשר צולמה לטענתו כשעה לאחר התאונה. יש לציין כי תמונה זו לא נזכרה בגילוי המסמכים אשר צורף ע"י הנתבעים לכתב ההגנה. 5. בעקבות הצגת התמונה, בקשו באי כח הצדדים לזמן את עד התובעת אשר הגיע למקום לאחר התאונה והוא שראה את הנזק. 6. ביום 10.11.05 התקיים דיון שני בתיק זה, אליו התייצבו עד התובעת מר לוי משה ובן דוד של הנתבע, מר איציק ציק, אשר היה עמו, לטענתו, ברכב בעת התאונה. 7. לאחר ששמעתי את העדויות ועיינתי במסמכים אשר הוצגו בפניי, אני קובעת כי דין התביעה להתקבל. 8. למעשה טענת ההגנה היחידה של הנתבעים היא כי לא ארע נזק לרכב המשטרתי בעת התאונה. 9. לטענה זו אין כל תימוכין בהודעות הנתבע שנמסרו בסמוך לאחר התאונה. במשטרה (ת/1) מסר הנתבע 1 כי "נכנסתי ברכב משטרה מאחור" ואילו לנתבעת 2 דיווח כי "בכניסה לקרית גת ארעה תאונה עם רכב משטרתי..." בשתי הודעות אלו אין זכר לעד אשר היה עמו כביכול ברכב (איציק ציק) ואין זכר לתמונה אשר צולמה, לטענתו, כשעה לאחר התאונה. עוד יצויין כי בחקירתו לא הזכיר כלל הנתבע 1 את קיומו של העד מטעמו מר איציק ציק ! 10. זאת ועוד, התמונה שצולמה לא הוזכרה כאמור בגילוי המסמכים ולא הוזכרה בכתב ההגנה - דהיינו בשלב שכבר היה ידוע כי מתקיים הליך משפטי! התמונה אשר הוצגה בפני בית המשפט אינה נושאת תאריך, (לא על פניה, תאריך הצילום, ולא על גבה, תאריך הפיתוח). כמו כן, לא צרף הנתבע את התשליל ממנו פותחה התמונה וממנו ניתן אולי היה ללמוד מתי צולמה. 11. לבסוף - מתמיהה ביותר עדות הנתבע אשר העיד כי "סוכני הביטוח שלי יודעים על התמונה, יומיים לאחר התאונה הוא רשם פרטים של העורך דין זלסקי" - האם הסוכן הוא חוזה עתידות אשר ידע על התביעה עוד בטרם באה לעולם, וכבר ידע מיהו עורך הדין המטפל בה?! 12. מאידך - תמונות הנזק אשר צורפו לכתב התביעה צולמו ארבעה ימים לאחר התאונה; עד התביעה אשר הגיע למקום התאונה הוזכר כבר בדו"ח הפעולה; נהג התובעת ציין כי הפגיעה לא היתה קלה ואף צרף מסמכים המעידים על כך כי התפנה לבית החולים לאחר התאונה. 13. מקבץ ממצאים אלו מוביל למסקנה כי הנזק הנטען על ידי התביעה אכן נגרם בתאונה זו. לפיכך, יש לחייב את הנתבעים בתשלום הנזק, 2,700 ₪ בצרוף הפרשי הצמדה מיום התאונה ועד התשלום בפועל. 14. לעניין הוצאות משפט - הודעתי לצדדים כי בתיק זה לא יפסקו הוצאות מקובלות אלא הוצאות ריאליות. הנתבעים גררו את התובעת לשלוש ישיבות בית משפט והטריחו אותה בהבאת שני עדים, כאשר מחדלם הבולט ביותר הוא אי אזכור "התמונה" אשר הוצגה במהלך הדיון. לאור כל האמור לעיל, אני מחייבת את הנתבעים בתשלום הוצאות משפט בסך 1,200 ₪ בתוספת מע"מ כדין. משטרהנזקי רכוש