תביעת שיבוב - אי ציות לרמזור אדום

פסק דין בפני תביעת שיבוב בגין נזק שנגרם למכונית המבוטחת ע"י התובעת בתאונה מיום 02/04/02 עם רכב נהוג ע"י הנתבע. לטענת התובעת עצר בנו של המבטח שנהג ברכב ברמזור אדום, כשהתחלף הרמזור לירוק החל בפנייה שמאלה, ואילו הנתבע נכנס לצומת כשהרמזור בכיוון נסיעתו אדום, ופגע ברכב המבוטח. נגד הנתבע הוגש כתב אישום, בין היתר בשל אי ציות לרמזור אדום וגרימת התאונה, והוא הורשע. לטענת הנתבעת לא היה לנסיעתו של הנתבע כיסוי ביטוחי בשל כך שבעת התאונה הוא היה "נהג חדש" ונסע ללא "מלווה" כפי שהוא מחוייב עפ"י דין. הנתבע אינו חולק על כך שהוא היה במועד התאונה נהג חדש וכי נדרש עפ"י חוק לנהוג עם "מלווה". לטענתו הוא נסע כשלצידו מלווה, מר יעקב ישראלוב, וגם אלמלא נהג כן אין הנתבעת פטורה מחבותה מאחר והפוליסה אינה כוללת הוראה הפוטרת אותה מהחבות במקרה כזה. הצדדים הגיעו להסכמה לפיה ישולם לתובעת סכום של 90% מהסכום ששולם על ידה למבוטח בצירוף הפרשי הצמדה מיום התשלום ועד למועד התשלום המלא בפועל בצירוף שכ"ט עו"ד בשיעור 10% בתוספת מע"מ ואגרת בימ"ש, וכי התשלום יבוצע ע"י מי מהנתבעים או שניהם בהתאם לפסה"ד שינתן בשאלת הכיסוי הביטוחי השנויה במחלוקת בין הנתבע לנתבעת. מחומר הראיות שבפני עולה כי הנתבע נהג ללא מלווה כנדרש עפ"י דין. סמוך לאחר התאונה הגיע למקום שוטר אשר רשם את שמות הנוסעים במכוניתו של הנתבע. עפ"י אותו רישום היו ברכב הנתבע, מר עידן ועקנין ונוסע נוסף, ואין זכר לקיומו של המלווה. עפ"י גרסתו של המלווה יעקב ישראלוב, מייד לאחר שאירעה התאונה, ובעוד חבריו פצועים, הוא חש לקרוא לאימו של הנתבע. לכן, לגרסתו הוא לא נכח בעת שהשוטר רשם את שמות הנוכחים. עפ"י גרסתו הוא אף לא טרח לחזור למקום התאונה יחד עם אימו של הנתבע. אינני מקבלת גרסה זו. ראשית מדובר בתאונה קשה, בה נגרם למכונית המבוטחת נזק של למעלה מ- 30,000 ₪, ואילו מכוניתו של הנתבע הושבתה. הנתבע ושני הנוסעים שהיו איתו נזקקו לטיפול רפואי ואף הוזמן אמבולנס שפינה פצועים לבית החולים. המלווה, עפ"י גרסה אחת שלו לא נפגע כלל, למרות שישב, לגרסתו במושב בקדמי, לצד הנהג, ולפי גרסה אחרת שלו, חש ברע מספר ימים לאחר מכן ואף פנה לרופא. למרות שהיה ידוע לנתבע ולמר ישראלוב היטב כי הנתבעת איננה נותנת אמון בגרסה לפיה הוא היה במכונית בעת התאונה, לא טרחו הנתבע ומר ישראלוב להציג העתק מהמסמך הרפואי האמור. מייד לאחר התאונה, בבית החולים נרשם מפיו של מר עידן ועקנין כי הוא ישב במושב הקדמי ליד הנהג. אין חולק שלמר ועקנין אין רישיון נהיגה וממילא אין הוא יכול לשמש "מלווה". בפני החוקר הפרטי מטעם הנתבעת מסר מר ועקנין גרסה חדשה ולפיה ישבה לצד הנתבע בעת התאונה, אימו. אימו של הנתבע אשר עפ"י גרסת הנתבע הגיעה למקום לאחר התאונה לא הגיעה למסור עדות ויש להניח לכן שאילו היתה מוסרת עדות לא היתה עדותה תומכת בגרסת הנתבע. מעדותו של מר ישראלוב עולה כי הנתבע נכנס לצומת בנסיעה שוטפת בעוד שלגרסת הנתבע והנוסעים האחרים ברכב הוא עצר ברמזור אדום לפני כניסתו לצומת. לאור כל האמור לעיל הגעתי לכלל מסקנה כי הנתבע נסע ללא מלווה. אין חולק כי הפוליסה איננה כוללת הוראה הפוטרת את הנתבעת מחבותה במידה ונהג חדש ינהג ללא מלווה, אולם אין בכך כדי לסייע לנתבע. החובה לנהוג עם מלווה היא חובה עפ"י דין הנוגעת לעצם רישיון הנהיגה. באין מלווה, אין רישיונו של הנהג בתוקף ונהיגתו היא כמי שנוהג ללא רישיון. מאחר ותנאי מקדמי לתחולת הכיסוי הביטוחי היא כי ברכב נהג אדם בעל רישיון נהיגה בתוקף, אין כיסוי ביטוחי לנהיגתו של הנתבע בעניינינו. אשר על כן התביעה נגד הנתבעת נדחית. התובעת תשלם לנתבעת שכ"ט עו"ד בסך 680 ₪ בתוספת מע"מ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל. הנתבע ישלם לתובעת סך של 30,267 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה ללא ריבית מיום 09/05/02 ועד למועד התשלום בפועל, הוצאות אגרה בצירוף הפרשי הצמדה ללא ריבית מיום התשלום ע"י התובעת ועד למועד התשלום ע"י הנתבע וכן שכ"ט עו"ד בשיעור של 10% מסכום פסק הדין (ללא הוצאות אגרה) בתוספת מע"מ כדין, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל. משפט תעבורהרמזורנסיעה באור אדוםתביעת שיבובאי ציות לתמרור