עתירה לבג"ץ - הוצאת הטיפול בהסדרי ראיה הקשורים בסבים מבית הדין הרבני

עתירה זו מופנית בעיקר כנגד החלטות של בית הדין הרבני האזורי בסכסוך שבין הצדדים. ענייננו בפרשה טראגית, בה חלתה המשיבה 3 לפני שנים באופן המונע ממנה למרבה הצער חיים פעילים במשפחה ובמקצועה, והיא רתוקה למוסד סיעודי. כחלוף הזמן נתגלעו מחלוקות בין הוריה של המשיבה 3 לבין העותר, אישה ואבי בנותיה, ובמקביל מתנהלים הליכי גירושין בבית הדין הרבני, שאליהם נכרך עניין שתי בנותיהם הקטינות של בני הזוג (בנות 9 ו-6) אשר העותר הוא משמורן לגביהן, וכן הליכי רכוש (וצו הגנה) בבית המשפט למשפחה. המחלוקת הסתבכה והחריפה באופנים שונים, שלא נפרט, ולמרבה הצער גם עורכי הדין של הצדדים אינם מצליחים עד כה לקיים ביניהם דיאלוג אשר יקל על המחלוקות. בשלב הנוכחי הגישו שירותי הרווחה של עיר מגוריהם של האב והבנות מזה והסבים מזה (האם מאושפזת בעיר אחרת) בחודש החולף תסקיר מפורט ומקיף לבית הדין ולבית המשפט. התסקיר ממליץ, בהמשך לתסקיר חלקי קודם, על הסדרי ראיה לבנות, שיכללו גם את הסבים הורי האם, בחלקם במשולב עם ביקורי האם. בית הדין הרבני האזורי ביקש התיחסות הצדדים וטרם הכריע. בנוסף, העותר חולק על החלטת בית הדין הרבני האזורי כי יש לו סמכות לדון בהסדרים אלה, והשיג על כך בבית הדין הגדול, שטרם דן בדבר. העתירה מבקשת מיסודה, במיוחד, להוציא את הטיפול בענייני הסדרי הראיה הקשורים בסבים מבית הדין הרבני. ניסינו להשיג בין הצדדים הבנה לעניין הסדרי הראיה, ואולי גם מעבר לכך, אך ההסכמה היחידה שהושגה לעת זו, ואנו מקוים כי אינה אחרונה, היא שייערך גישור בין הצדדים ביחידת הסיוע לענייני משפחה של בית הדין הרבני האזורי בחיפה. אנו נותנים להסכמה זו תוקף של החלטה, ומצפים כי הגישור יחל תוך השבועיים הקרובים. נוסיף, מבלי לפגוע בהכרעת בית הדין הרבני שטרם אמר דברו לעניין הסדרי הראיה בעקבות התסקיר, כי על פניו התרשמנו, לעת הזאת ובלא נטיעת מסמרות לעתיד, מן המומלץ על-ידי שירותי הרווחה. אשר לסמכות, העתירה מוקדמת, שכן בית הדין הגדול לא אמר עדיין דברו. העתירה נמחקת בנתון לאמור; לא בלי התלבטות החלטנו שלא להטיל הפעם הוצאות. אנו מפצירים בכל לשון בצדדים לראות במהלך הגישור את טובת הבנות ולהגיע לתוצאה מוסכמת, ומחלים פני עורכי הדין כי סייעו לכך. הסדרי ראיהבג"ץ (בית המשפט הגבוה לצדק)בית דין רבני