עתירה לבג"ץ לתיקון פרוטוקול בתיק גירושין

עתירה לבג"ץ לתיקון פרוטוקול בתיק גירושין השופט ע' פוגלמן: במסגרת תיק גירושין המתנהל בבית הדין הרבני האזורי בחיפה, הוגשה בקשה מטעם העותרת לתיקון פרוטוקול דיון שהתקיים ביום 23.10.2012. בהחלטת בית הדין האזורי מיום 18.2.2013 צוין כי מעיון בבקשה נראה לכאורה כי העותרת או בא-כוחה הקליטו את הדיון ללא היתר. בית הדין הורה כי העותרת ובא כוחה יגישו תצהיר לבית הדין שבו יתייחסו לשאלה אם אכן הקליטו את הדיון. בהתאם להוראת בית הדין, הגישה העותרת תצהיר כאמור. לקראת הדיון בשלושה ערעורים הקשורים לתיק הגירושין, פנה בא-כוח העותרת לבית הדין הרבני הגדול בבקשה לאפשר את הקלטת הדיון. בגדר הבקשה, נטען כי זו מוגשת, בין היתר, כדי שהעותרת ובא-כוחה לא יואשמו בהקלטה בסתר כפי שנעשה בעבר על-ידי בית הדין האזורי בחיפה. בית הדין הרבני הגדול דחה את הבקשה. בהחלטתו, הפנה בית הדין להחלטת בית הדין האזורי בחיפה מיום 18.2.2013. מכאן העתירה שלפנינו. העותרת מבקשת לאפשר לה להקליט את הדיון באופן חוקי, כדי להתמודד עם הפרוטוקולים הלקויים - לפי הטענה - של בתי הדין הרבניים. נטען כי בהחלטתו הסתמך בית הדין הרבני הגדול על החלטת בית הדין הרבני האזורי בחיפה, שניתנה ללא ראיות, מבלי שניתן נימוק לטענה כי העותרת תעשה "שימוש לרעה" עם ההקלטה. דין העתירה להידחות בהיעדר עילה להתערבותנו. הלכה היא כי בית משפט זה אינו משמש כערכאת ערעור על החלטותיו של בית הדין הרבני וכי התערבותו בהליכים המתנהלים בבתי הדין הדתיים מוגבלת למקרים חריגים (בג"ץ 7249/11 פלוני נ' בית הדין הרבני האזורי בתל אביב, פסקה 5 (14.12.2011)). כאמור, בית הדין הרבני הגדול סירב לאפשר לעותרת להקליט את הדיון בערעוריה. זאת, על בסיס קביעות קודמות בעניינה כי היא משתמשת לרעה בהליכי המשפט במסגרת תיק הגירושין המתנהל בינה לבין המשיב 2. מדובר בהחלטה הנוגעת לאופן ניהול הדיון בבית הדין הרבני בנושא המסור לשיקול דעתו. בעתירתה, העותרת לא הצביעה על חריגה של בית הדין הרבני מסמכותו, על פגיעה בעקרונות הצדק הטבעי או על סטייה מהוראות חוק המכוונות לבית הדין הדתי (ראו: בג"ץ 3037/07 פלונית נ' בית הדין הרבני האזורי בנתניה (7.6.2007)). העתירה נדחית אפוא ללא צו להוצאות. פרוטוקול דיוןתיקון פרוטוקול דיוןמסמכיםפרוטוקולגירושיןבג"ץ (בית המשפט הגבוה לצדק)