ניצול עובדים בענף השמירה

ניצול עובדים בענף השמירה הפרת זכויות עובדים בענף השמירה את הדיון בשאלת פיצויי הלנת פיצויי פיטורים ופיצויים על פיטורים שלא כדין, מבקשים אנו לפתוח בקטע מפסק דין של בית הדין הארצי בע"ע 62907, יגאל וירון נ' תבל אבטחה ניקיון ושירותים בע"מ, המתאר את המציאות התעסוקתית בענף בו הועסקו התובעים: "במקרה שלפנינו התמונה הכוללת העולה מבחינת התנהלותם של מעסיקים בענף השמירה היא תמונה עגומה. בענף זה קיימת תופעה של הפרה שיטתית וגסה של זכויות העובדים. הסיבות לכך הן רבות, אך הבולטות שבהן הן העדר אכיפה מספקת של חוקי המגן וחוסר המודעות של העובדים לזכויותיהם. מדוח בנושא "זכויות עובדים בענף השמירה והאבטחה" שהוצא בכנסת עולה, כי חולשתם של השומרים מנוצלת במידה ובמכוון פעמים רבות על ידי מעסיקים ובעלי חברות, ובמקרים רבים הפרת החוק השיטתי הופכת "למשתלמת". זאת מפני שגם אם חלק מהעובדים בוחרים לפנות לערכאות המשפטיות מתוך תקווה לזכות במגיע להם, ההליכים המשפטיים הארוכים והעדר המשאבים והמימון להגנה משפטית, מרפים את ידיהם של רבים וההפסד הסופי עבור המעסיק המפר הופך לזניח ביחס לתועלת הישירה שהוא מפיק מרמיסת זכויות עובדיו" פסקה 32 לפסק דינה של כב' השופטת וירט-לבנה. ענף השמירה