הסמכות העניינית בבית הדין לעבודה, נקבעת על פי עילת התביעה ועל פי הגדרת הצדדים לסכסוך

"לא כל התקשרות במשפט בין שניים שמתקיימים ביניהם יחסי עובד-מעביד המביאה להתדיינות בבית-משפט, מן ההכרח שבית-המשפט המוסמך יהיה בית-דין אזורי לעבודה. כדי שתקום סמכות עניינית לבית-דין אזורי לעבודה. צריך שהעילה תהיה "ביחסי עובד ומעביד". לא כל עילה שיש בה לבסס תובענה בבית-משפט מספקת לתובענה בבית-דין לעבודה. צריך שאותה עילה תהיה ב"יחסי עובד ומעביד". לענייננו די שייאמר כי צריך שהיא תבוא מזכויות המוקנות ומחובות המוטלות מהיחסים החוזיים שבין האחד כעובד והשני כמעביד או מזכויות וחובות שמקורם חוק מתחום משפט העבודה". (דב"ע מב/ 14- 3 מישאל שחם נ' קו צינור אילת בע"מ, פד"ע יג 309). בבוא בית הדין להכריע בשאלת סמכותו העניינית לדון בתובענה, עליו לייחס משקל בלתי מבוטל לעילת התביעה (ע"ע 687/05 אלי גור נ' מכתשים- מפעלים כימיים בע"מ, מיום 15.11.06). " בהכרעה בשאלה, אם תובענה עילתה ביחסי עובד- מעביד, יש לקחת בחשבון, אך את העובדות המהותיות, המולידות את הזכות, ואין להתחשב בעובדות היסטוריות, המסבירות את קיומה של הזכות... ". (בגץ 578/80 ג'מיל אחמד גנאים נ' עבד-אל לטיף מואסי, מיום 08.12.80). עוד נקבע כי כאשר כתב התביעה כולל עילות שאינן בתחום סמכותו של בית הדין לעבודה לא יהיה מנוס מפיצול הדיון - "תכלית סעיף 76 לחוק בתי המשפט כפולה היא: מניעת פיצול בלתי -ראוי של דיונים, ושמירה על חלוקת הסמכויות בין ערכאות שונות... למרות האינטרס הציבורי שבמניעת פיצול הדיון - חסכון בזמן שיפוטי, מניעת הכרעות סותרות, חסכון בעלויות - אין מקום לפרשנות רחבה שתאפשר את ריכוז הדיון בתביעה הכוללת הן עילות שבסמכות ייחודית של בית הדין האזורי לעבודה והן עילות שאינן בסמכותו". (ע"א 2618/03 פי. או אס (רסטורנט סוליושנס) בע"מ ואח' נ' נחום ליפקונסקי ואח' מיום 29.11.04). סמכות ענייניתהגדרות משפטיותבית הדין לעבודהסכסוך