תוך כדי ועקב עבודתו, נפל ונפגע בגב, כתף ימין, מותן ימין ורגל ימין

תוך כדי ועקב עבודתו, נפל ונפגע בגב, כתף ימין, מותן ימין ורגל ימין הנתבע הכיר באירוע כתאונת עבודה שהסב לתובע פגיעה בגב, כתף ימין והמטומה במותן צד ימין, ואושר תשלום דמי פגיעה בגין תקופת אי כושר שמיום 14.06.10 ועד ליום 19.06.10. תביעת התובע להכיר בפגיעה הנוספת (בקע טבורי) כקשורה לאירוע נדחתה על ידי הנתבע, וזאת על בסיס הגישה לפיה אין קשר סיבתי בין אותה פגיעה לבין האירוע. מכאן התביעה שבפנינו. 2. הצדדים הגיעו לידי הסכמה דיונית, לפיה בית הדין ימנה מטעמו מומחה רפואי לעניין שאלת הקשר הסיבתי בין האירוע לבין הפגיעה הנוספת הנטענת, וזאת על בסיס העובדות הבאות: א. התובע יליד 1963. ב. בזמן הרלוונטי לתביעה, התובע עבד כפועל ייצור בחברת התכוף בע"מ. ג. ביום 13.06.10, במהלך עבודתו, התובע נפל בתוך מיכל ונפגע בגופו. 3. ביום 10.10.12 מינינו מטעמו של בית הדין את דר' צ'רניאק אברהם, כמומחה רפואי בתחום הכירורגיה כללית, והפנינו אליו את השאלות הבאות - א. מהם המחלה או מהו הליקוי אשר ממנו סבל התובע החל ממועד התרחשות האירוע כהגדרתו בהחלטה הרצ"ב? ב. האם קיימים בתובע נתונים קליניים מוכחים המראים על סיכון מיוחד שהיה בו לחלות במחלה או ללקות בליקוי אלמלא התרחשות האירוע? אם כן, יש לפרט הנתונים הקליניים המוכחים במסמכים הרפואיים עליהם מבסס המומחה תשובתו. ג. האם השפיעה התרחשות האירוע השפעה כלשהי על הופעת המחלה או הליקוי, והאם יש קשר סיבתי ביניהם ובאיזה מידה? 4. ביום 15.01.13, משנוכח בית הדין לעיכוב בהמצאת חוות הדעת, ניתנה החלטה לפיה התבקש דר' צ'רניאק להודיע את עמדתו ביחס ליכולתו להכנת חוות דעת ובמידה וייבצר ממנו לעשות כן יודיע על כך על מנת למנות מומחה אחר במקומו. ביום 21.02.13, משלא הודיע דר' צ'רניאק מאומה ביחס לאותה החלטה, מונה במקומו דר' דר' אלישיב אבינועם אשר התבקש להשיב על השאלות הנ"ל. 5. בחוות דעתו השיב דר' אלישיב בשלילה לשאלה האם קיים קשר סיבתי רפואי בין הפגיעה הנוספת הנטענת (בקע טבורי) לבין האירוע, ולאמור - "בבדיקה מיד לאחר התרחשות האירוע לא נמצאה תלונה של התובע לגבי הופעת בקע טבורי. תלונותיו התמקדו לגבי פגיעה גבית מותן ימין ורגל ימין. יש לציין שהפעם הראשונה שמצוין המצאות בקע טבורי בכל החומר הרפואי שהועבר אלי, הוא בחדר מיון בית החולים נצרת. ביום האירוע ללא התייחסות לחלק מתלונותיו ואזורי פגיעתו. הממצא נמצא במסגרת בדיקה כללית אך ללא כל תלונות או קליניקה מתאימה. גם בתעודת המחלה שהוצאה אין רשום של תלונות או השגות לגבי הבקע הטבורי. מכן שנראה לי שהבקע הטבורי היה קיים כבר לפני מועד האירוע. מכאן התשובות לשאלות 2-3 שלאירוע לא הייתה השפעה כל שהיא על הופעות המחלה או הליקוי ולא נמצא קשר סיבתי ביניהם". 6. בהמשך ביקש התובע להפנות לדר' אלישיב שאלות הבהרה, ובהחלטה מיום 16.07.13 לא נעתר בית הדין לבקשה, וזאת משנמצא כי המומחה התייחס לשאלות שהפנייתן נתבקשה וקביעותיו נמצאו כמתיישבות עם התיעוד הרפואי אליו הפנה התובע במסגרת בקשתו. בהתאם לכך התבקשו הצדדים להודיע לבית הדין מה עמדתם בתביעה בהתייחס לחוות הדעת שנתקבלה מהמומחה, או שיש בדעתם להגיש סיכומים, כן צוין בהודעה שחוסר תגובה יחשב שאותו צד אינו מעוניין להוסיף על הסיכומים שהוגשו, והוא מסכים למסקנה העולה מחוות דעתו של המומחה, ולמתן פסק דין בהתאם. 7. מטעם התובע לא הוגשה הודעה כלשהי בעקבות אותה החלטה. 8. ב"כ הנתבע, מצדה, ביקשה לאמץ את חוות דעת המומחה ולדחות את התביעה. דיון והכרעה - 9. המחלוקת שיש להכריע בה בתביעה שבפנינו, נוגעת כאמור לשאלת הקשר הסיבתי הרפואי בין הפגיעה הנטענת הנוספת ממנה סובל התובע (בקע טבורי) לבין האירוע מיום 13.06.10. לצורך הכרעה במחלוקת האמורה מונה מומחה רפואי. על משקלה המכריע של חוות הדעת של המומחה - היועץ הרפואי, המתמנה על יד בית הדין, חזר ושנה בית הדין הארצי בפסיקתו, שבה נפסק כי בית הדין נוהג לייחס משקל רב לחוות הדעת של מומחה מטעם בית הדין וזאת מן הטעם שהאובייקטיביות של המומחה מטעם בית הדין גדולה יותר ומובטחת במידה מירבית מעצם העובדה, שאין הוא מעיד לבקשת צד ואין הוא מקבל שכרו מידי בעלי הדין (דב"ע תשן/48-0 המוסד לביטוח לאומי - עמירם פיאלקוב, פד"ע כב', 321; דב"ע לו/0-8 סימון דוידוביץ - המוסד לביטוח לאומי, פד"ע ז', 374; עב"ל 411/97 דחבור בוטרוס נגד המוסד לביטוח לאומי, עבודה ארצי לב [1], 322). בית הדין לא יסטה מקביעותיו של המומחה "אלא אם כן קיימת הצדקה עובדתית או משפטית יוצאת דופן לעשות כן" (דב"ע נו/0-244 המוסד לביטוח לאומי נגד יצחק פרבר, לא פורסם). בענייננו, המומחה מטעם בית הדין הסביר היטב, שלא קיים קשר סיבתי בין האירוע שבעקבותיו נחבל התובע בגב, במותן וברגל ימין לבין הפגיעה הנוספת הנטענת - הבקע הטבורי. בהקשר זה הבהיר המומחה כי נושא הבקע הטבורי הוזכר לראשונה במסמך חדר המיון, וכי אותו ממצא לא נכלל כחלק מתלונותיו באזורי פגיעתו, וכי "גם בתעודת המחלה שהוצאה אין רישום של תלונות או השגות לגבי הבקע הטבורי". בהתאם לכך המומחה השיג כי "הבקע הטבורי היה קיים כבר לפני מועד האירוע", ועל כן "לאירוע לא הייתה השפעה כל שהיא על הופעות המחלה או הליקוי ולא נמצא קשר סיבתי ביניהם". חוות דעת המומחה מפורטת ומנומקת כדבעי ונסמכת על העובדות והמסמכים שעמדו לרשותו, ואנו מחליטים לאמץ אותה. 10. משכך, ולאור מסקנת המומחה בחוות דעתו- לא נותר אלא לדחות את התביעה ככל שהיא נוגעת לבקע טבורי. בהתחשב בכך שמדובר בתובענה מתחום הביטחון הסוציאלי, אין צו להוצאות. 11. במידה ומי מהצדדים יבקש לערער על פסק דין זה עליו להגיש ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים וזאת בתוך 30 יום מיום קבלת עותק פסק הדין. עמוד השדרהכאבי גב / בעיות גבכתפייםרגליים