המערער טען כי הוועדה טעתה בעניין מועד תחולת הנכות

המערער טען כי הוועדה טעתה בעניין מועד תחולת הנכות, כאשר קבעה שהנכות היא רק מיום 1.3.11, לטענתו המסמכים הרפואיים מלמדים כי הליקויים הם ממועד מוקדם יותר מיום 1.3.11 בעניין זה הסכימה המשיבה להשיב את העניין אל הוועדה על מנת שהוועדה תדון שוב במועד תחולת הנכות של הליקויים שנקבעו על ידי הוועדה. 3. בנוסף למועד תחולת הנכות טוען המערער כי הוא סובל מליקויים נוספים: סחרחורות; ירידה בשמיעה וטנטון באזניים; בעיות בערמונית; דום נשימה בשינה; הגבלות בכתף; בעיות בבלוטת התריס ואלרגיות. לאור זאת, מבקש המערער להשיב את עניינו אל ועדה בהרכב אחר על מנת שתדון ותעניק נכות גם לגבי ליקויים אלו. 4. המדינה טוענת כי לגבי סחרחורת, ירידה בשמיעה וטנטון, הועדה הפנתה את המערער לד"ר משה עילם, מומחה ברפואת אף אוזן וגרון אשר חיווה דעתו ביום 12.3.12. ד"ר עילם קבע כי אין מקום לפסוק למערער נכות בתחום אף אוזן גרון. הוועדה קיבלה את המלצתו של ד"ר עילם. ד"ר עילם קבע כי תלונות המערער אינן מתאימות לורטיגו. כן לא נמצאו ממצאים המצביעים על פתלוגיה וסטיבולרית פריפרית. ד"ר עילם גם קבע כי אין למערער טנטון תמידי ואין סימוכין לפניות חוזרות ונשנות בגין תלונה זו. נוכח זאת קבע ד"ר עילם כי אין מקום לפסוק נכות בתחום אף אוזן גרון. באשר לטענת המערער בעניין הפרעה בדרכי השתן - טוענת המדינה כי גם בעניין זה הופנה המערער למומחה אורולוגיה - פרופ' אלכס לבנטל אשר חיווה דעתו ביום 20.3.12. פרופ' לבנטל לא מצא כי יש למערער נכות בדרכי השתן. הוועדה קיבלה את המלצתו של פרופ' לבנטל. פרופ' לבנטל קבע כי על פי המסמכים לא נמצא אי ספיקת כליות, אין מסמכים לבעיות הקשורות במתן שתן וערמונית. לעניין הכתף - הוועדה קבעה כי למערער נכות בגין כאבי צוואר וכתפיים כפי שנקבע על ידי הועדה הרפואית מהדרג ראשון. המערער לא ערער על קביעות אלו של הוועדה הרפואית מדרג ראשון. לעניין האלרגיה, ובלוטת התריס - המערער לא טען לליקויים אלו ולכן ליקויים אלו לא נדונו על ידי הועדות הרפואיות. כמו כן, המערער לא כלל את טענתו בדבר האלרגיה בערעור על הוועדה הרפואית מהדרג הראשון. לגבי דום הנשימה בשינה - גם ענין זה לא עמד לדיון בפני הועדה הרפואית מדרג ראשון ולכן לטענת המדינה לא היה מקום לדון בכך בדיון הוועדה הרפואית לעררים. 5. הוועדה נשוא הערעור התכנסה ביום 29.3.12, כתבה בפרק הממצאים והאבחנות:- "הוועדה עיינה בחוו"ד אורולוגית של פרופ' לבנטל מיום 20.3.12 ומקבלת אותה לפיה נכות 30% לפי סעיף 24(8)ג' בתחולה מיום 1.1.07. הוועדה גם עיינה בחוות דעת א.א.ג ד"ר עילם מיום 12.3.12 ומקבלת את מסקנותיה לפיה אין נכות בתחום א.א.ג." בפרק הסיכום והמסקנות כתבה הוועדה:- "נכותו כפי שנקבע בוועדה מיום 23.2.12: 10% זמנית לפי סעיף 34 מ- 1.8.05 עד 28.2.11 20% צמיתה לפי סעיף 34(ג). 65% לפי סעיף 4(6)א' בגין סכרת על סיבוכיה. 25% לפי סעיף 9(2)א' מ- 1.8.06 הנכות הזמנית כפי שנקבע בוועדה מדרג I 100% מ- 5.4.05 עד 4.7.05 לפי סעיף 9(1)א'. 50% לפי סעיף 9(1)ב' מ- 5.7.05 עד 4.10.05 40% לפי סעיף 9(1)ג'3 מ-5.10.05 עד 31.7.06. בתחום האורטופדי נכותו נותרת כפי שנקבע בוועדה מדרג I שכן לא ערער על כך. 10% בגין כאבי צוואר וכתפיים לפי סעיף 35(1)ב' מ-1.9.06 5% לפי סעיף 31(4)א' I מ- 1.9.07. כמו כן הוועדה מותירה את הנכות בגין יתר לחץ דם 10% 9(3)ב II מ-1.1.05 כפי שנקבע בוועדה מגרד I. כמו כן הוועדה קובעת 5% לפי סעיף 3א-ב מותאם בגין שומנים בדם בתחולה מ-1.3.11. 6. בפרוטוקול הוועדה בפרק נימוקי הערעור נכתב:- "התובע טוען עוד לעודף בשומני הדם עבורם מקבל טיפול, מיפוי לב אחרון לפני כשנתיים. העדר מוחלט של זיקפה, לא ידוע לו בשאלה ישירה על בעיות בעיניים, סובל מכאבים בכפות רגליים. . . לסכרת ומקבל בגינה טרמבין. כמו כן, טוען לטנטון באזניים." בפרק תלונות הנכה נרשם מפי המערער: - "אני מערער בתחום הסכרת וכן בתחום הנפשי, אני מקבל טיפול תרופתי בקשר לסכרת וכן אינסולין, וכן יש לי בעיות לב, עברתי צנתורים והאחרון היה ב- 2005 ועדיין מטופל במכון הלב בסורוקה ולוקח טיפול תרופתי, וכן יש לי יתר לחץ דם, הפסקתי לעשן לפני 15 שנים. בתחום הנפשי אני נמצא בשיחות אצל ד"ר מריה פסיכיאטרית, יש לי חרדות בגלל התקף הלב שעברתי, אני נוהג ברכב רק אם מישהו נמצא איתי ולא מחות לעיר, אני לא מקבל טיפול תרופתי בתחום הנפשי, מצרף מכתב מודפס לגבי התלונות." 7. ד"ר עילם כתב בהחלטתו:- "התובע נבדק לדבריו רק פעם אחת אצל א.א.ג אשר ייחס את בעייתו לצרומן מהאוזנים הוא לא עבר בדיקת שמיעה. תלונותיו אינן מתאימות לורטיגו ובבדיקתו הגופנית אין ממצאים לפתולוגיה וסגיבולרית פריפרית. מבחינת התלונות על טנטון אין מדובר בטנטון תמידי ואין תימוכין לפניות חוזרות ונשנות בגין תלונה זו. לפיכך היועץ סבור שאין מקום לפסוק נכות בתחום א.א.ג." 8. המערער הציג מסמך מד"ר לאה פרי מומחית לנוירולוגיה מיום 17.2.11 בו כתבה כי המרערער סובל מסחרחורות מזה 6-7 שנים, וכן מסמך מד"ר ליאור וולצ'ק מיום 24.5.11 שכתב שכ-4 שנים המערער סובל מסחרחורת סיבובית ולא סיבובית בעיקר בשינוי תנוחה של הראש. הוועדה הסתמכה על קביעתו של ד"ר עילם כי אין נכות בתחום האף אוזן גרון, אולם אין התייחסות למסמכים מד"ר פרי ומד"ר וולצ'ק בשאלת הסחרחורות ועל כן יש להשיב את עניינו של המערער אל הועדה על מנת שתדון בטענת המערער בנוגע לסחרחורות ותתייחס למסמכים הללו. 9. באשר לירידה בשמיעה ולטנטון הוועדה כאמור הסתמכה על חוות דעתו של ד"ר עילם שקבע שאין נכות בתחום זה ולא מצאתי פגם משפטי בהסתמכות הוועדה על חוות דעת זו. 10. באשר לערמונית, כאמור הוועדה הסתמכה על חוות דעתו של פרופ' לבנטל שהעניק נכות רק בגין אימפוטנציה. פרופ' לבנטל כתב בחוות דעתו:- "ע"פ המסמכים לא נמצא אי ספיקת כליות, אין מסמכים לבעיות הקשורות במתן שתן וערמונית. NPT מ-22.3.11- שבו לא נצפו תופעות של זקפה. בפרק הסיכום ומסקנות:- "התובע לא הציג מסמכים לגבי תלונות של בעיות בדרכי השתן ולכן היועץ לא קובע נכות בגין תלונה זו. לגבי אין אונות, לתובע סוכרת במשך 20 שנה, נכותו בשיעור 30% לפי סעיף 24(8)ג' מ- 1.1.07, אין אונות סיבוך ידוע של סוכרת." משלא הוצגה חוות דעת על ידי המערער בעניין האורולגי לא מצאתי שיש פגם משפטי בהחלטת הוועדה המצדיק את התערבות בית הדין בתחום האורולוג. 11. באשר לדום נשימה, אלרגיה בלוטת התריס משהמערער לא טען בפני הוועדה בגין ליקויים אלו אין מקום לדון בליקויים אלו במסגרת הערעור שהוגש לבית הדין. באשר לכתף -הועדה הותירה את דרגת הנכות שקבעה הוועדה מדרג ראשון ומשהמערער לא ערער בפני הוועדה לעררים על החלטת הוועדה מדרג ראשון בעניין הכתף, לא מצאתי פגם משפטי בעניין זה המצדיק התערבות בית הדין. 12. סופו של דבר, עניינו של המערער יוחזר אל הוועדה הרפואית על מנת שתדון שוב במועד תחולת הנכות של הליקויים שנקבעו על ידה, כמו כן, הוועדה תדון בטענות המערער לגבי סחרחורות ותתייחס למסמך מד"ר לאה פרי מיום 17.2.11 ולמסמך מד"ר ליאור וולצ'ק מיום 24.5.11. המערער וב"כ יוזמנו להופיע בפני הוועדה ויוכלו לטעון טענותיהם בעניינים אלו, החלטת הוועדה תהיה מפורטת ומנומקת. 13. המדינה תישא בהוצאות המערער בסך של 1,500 ₪ שישולמו תוך 30 יום מקבלת פסק הדין. נכות