תביעה להכיר באוטם בשריר הלב כתאונת עבודה

תביעה להכיר באוטם בשריר הלב שבו לקה התובע בתאריך 15/1/03 תאונת עבודה. להלן עובדות המקרה כפי שהן עולות מחומר הראיות המהימן עלינו וכן מהעדויות ששמענו בבית הדין: 1. התובע, יליד 1958. 2. התובע עבד במפעל טכנולוגית להבים משנת 1979 ועד שנת 2005 (להלן: "המפעל"). 3. התובע עבד במפעל כמנהל מחלקת ליטוש. 4. במסגרת תפקידו התובע נהג להעביר בתחילת המשמרת להבים למנהל מחלקת הביקורת לבדיקת איכות. מנהל מחלקת הביקורת נהג לבדוק מדגמית בשעות הבוקר חלק מהלהבים ואם היה מוצא פגם, היה מחזיר חלק מהלהבים לתיקון ואת השאר מעביר לביצוע המשך תהליך השריפה. 5. באשר ללהבים הפגומים, התובע ועובדי המשמרת היו צריכים לתקן מיד באותה המשמרת, וזאת על מנת להעביר את הלהבים לשריפה בתנור שמחממים לאט ל-1000 מעלות או 2000 מעלות, תלוי בדגם הלהבים. 6. אם מחלקת הליטוש של התובע לא היתה מתקנת את הלהבים במועד, אז התנורים המחוממים היו עובדים לריק והדבר היה גורם להפסד כספי לחברה המתבטא ב"כ-35,000$ לאותה משמרת. אם הלהבים היו מוחזרים למחלקת הליטוש בשעות הבוקר, המחלקה של התובע היתה מצליחה לתקן את הלהבים הפגומים במועד ואז לא היתה נגרמת כל תקלה בהמשך תהליך העיבוד של הלהבים. 7. בתאריך 15/1/03, סמוך לשעה 15:50, כמעט בסוף המשמרת, החזיר לתובע מר אולג - מנהל מחלקת הביקורת, בין 700-900 להבים לתיקון, כשמדובר בכמות גדולה יחסית של להבים שלא ניתן כבר לתקנם באותה משמרת, אלא רק במסגרת העבודה במשמרת הבאה ופירוש הדבר היה פגיעה בהמשך תהליך הליטוש והשריפה של הלהבים בתנורים. 8. מדובר היה בהחזרת להבים בשעה מאוחרת יחסית לשעה המקובלת שבה נהג מנהל מחלקת הביקורת להחזיר בדרך כלל להבים לתיקון. בנוסף, התובע גם התרשם, כי הלהבים לא נבדקו כראוי על ידי מחלקת הביקורת והוחזרו כולם לתיקון ללא הצדקה עניינית לכך. הדבר הרגיז במיוחד את התובע, לאור העובדה שנמסרו למחלקת הביקורת כבר בשעות הבוקר, סמוך לשעה 07:00. 9. התובע ניגש לדבר עם מר אולג, מנהל מחלקת הביקורת, כיוון שכעס שהחזירו לו את כל הלהבים בשעה כל כך מאוחרת, לקראת סיום המשמרת, וכי מחלקת הליטוש לא תספיק לבצע את העבודה בזמן והנהלת המפעל תאשים את התובע בתקלה שתגרום למפעל נזק כספי של כ-35,000$. 10. התובע פנה אל אולג ואומר לו: "תראה מה עשית? בגללך התהליך נעצר!". אולג בתגובה האשים את התובע בתקלה בביצוע הליטושים ולא היה מוכן לדבר עם התובע על הנושא. בעקבות זאת בין השניים התפתח ויכוח קולני, כשאולג צעק על התובע: "אל תתערב לי בעבודה! תדאג לעבודה שלך ואני אדאג לעבודה שלי!!!". התובע התרגז מאוד במהלך הויכוח, מאחר ואולג לא הודה בטעותו והאשים את התובע. 11. עד לאירוע הנ"ל התובע היה ביחסים טובים עם מנהל הביקורת, ולכן הוא נפגע מאוד מהיחס של אולג מהויכוח ביניהם. 12. במהלך הויכוח התובע התחיל לחוש כאבים בחזה ועזב את המקום באמצע הויכוח, כיוון שלא יכל לשאת את הכאבים. 13. למחרת האירוע המשיך התובע לסבול מכאבים בחזה כשבלילה הכאבים התחזקו. 14. יומיים לאחר האירוע, בתאריך 17/1/03, פנה התובע לקבלת טיפול רפואי לקופת החולים לרופא משפחה עקב התגברות הכאבים והקרנתם ליד שמאל, ושם אובחן, כי התובע סובל מאוטם שריר הלב והוא הופנה מיד לבית החולים בנהריה, שם אושפז בעקבות האוטם בשריר הלב שבו לקה. 15. התובע אושפז במחלקת טיפול נמרץ בבית החולים נהריה מיום 17/1/03 ועד ליום 24/1/03. במהלך אשפוזו עבר התובע צנתור לב ובוצע PCI TO RCA עם הכנסת שני סטנטים עקב היצרות ב-90-99% PROX MID RCA. 16. התובע מיחס את הופעת האוטם לאירוע החריג בעבודתו ביום 15/1/03, בעוד שב"כ הנתבע טוען, כי מדובר בתהליך תחלואתי בלבד, ללא קשר סיבתי לאירוע בעבודתו של התובע. 17. יש לציין, כי בשנת 2005 היה לתובע אירוע לבבי בגין תעוקת לב, אשר הוכר על ידי הנתבע כתאונת עבודה. 18. התובע נהג לעשן, לדבריו, רק שתי סיגריות ביום עד לאירוע והחל משנת 2005 הפסיק לחלוטין לעשן. 19. מינוי מומחה רפואי מתמנה בזה לשמש כמומחה יועץ רפואי מטעם ביה"ד, פרופ' אנדרי קרן (להלן: "המומחה"), לשם מתן חוו"ד רפואית בשאלות המפורטות להלן בהחלטה זו והמתייחסות לתובע, וזאת תוך 30 ימים ממתן החלטה זו. שכ"ט המומחה הרפואי ישולם מקופת ביה"ד כמקובל. 20. מסמכים רפואיים. על מצב בריאותו של התובע, ניתן ללמוד מהמסמכים הרפואיים המצ"ב והמסומנים: נ/4-נ/7, ת/2. 21. השאלות: א) מה היא המחלה אשר ממנה סבל התובע ביום 15/1/03? ב) האם לדעתך קיים קשר סיבתי בין האירועים בעבודה ביום 15/1/03, כפי שתואר לעיל, לבין אוטם שריר הלב שפקד את התובע ביום 15/1/03 ומה חלקם של האירועים הללו בבוא האוטם? ג) בשים לב למצבו הבריאותי של התובע, האם נגזר היה שילקה באוטם ביום 15/1/03 בין שאירעו האירועים הנ"ל בעבודה, ובין אם לאו? נא הסברך. 21. מעקב א. ההחלטה תומצא לצדדים. ב. למעקב בעוד 45 יום מהיום. הכרה בתאונת עבודההכרה בהתקף לב כתאונת עבודהתאונת עבודה