בקשה למתן צו לגילוי ועיון במסמכים ספציפיים ולמתן צווים

הנתבעת עתרה לחייב את התובעת לגלות ולהעביר לעיונה את המסמכים הבאים: א. העתק תיק דמי לידה של התובעת לשנת 2012 מהמוסד לביטוח לאומי הכולל טופס תביעה לתשלום דמי לידה לרבות אישור הכרה בתביעה לתשלומה. ב. העתק פירוט מעסיקים של התובעת לשנים 2010-2012 מהמל"ל. ג. העתק תיק אבטלה של התובעת לשנת 2012 הכולל טופס תביעה לתשלום דמי אבטלה לרבות אישור הכרה בתביעה לתשלום דמי אבטלה מהמל"ל. ד. העתק אישורי התייצבות התובעת כ"דורשת עבודה" בלשכת התעסוקה בין החודשים 3/2012-7/2012. ה. פרטי השיחות הנכנסות והיוצאות בין מס' הטלפון הסלולארי של התובעת לבין מספרו של ב"כ התובעת, בין התאריכים 7.2.2012-12.3.2012. ו. פרטי השיחות הנכנסות והיוצאות לרבות העתקי מסרונים בין המספר הסלולארי של התובעת למספר הטלפון הסלולארי של הנתבעת בין התאריכים, 7.2.2012 - 12.3.2012. 2. בתגובה טוענת התובעת, כי לאחר שפנתה למוסד לביטוח לאומי לקבלת דמי לידה בחודש 8/2013 היא קיבלה תשלום בגין רכיב זה ולפיכך, יש לדחות את בקשת הנתבעת המתייחסת לצו המופנה כלפי הביטוח הלאומי. התובעת אף מתנגדת לבקשה להפנות צו ללשכת התעסוקה לנוכח סירובה של הנתבעת ליתן בידיה מכתב פיטורים עובדה המשליכה על שאלת זכאותה לדמי אבטלה. התובעת לא מתנגדת לצווים לחב' התקשורת בכפוף לחיוב הנתבעת בתשלום ההוצאות שיוטלו בגין המצאת מסמכים אלה. 3. בתשובה לתגובה, ממשיכה הנתבעת ועומדת על בקשתה לגילוי המסכמים המבוקשים כולם. לטענתה, התובעת מסתירה פרטים חיוניים לניהול ההליך, לרבות שמה של חברת התקשורת בה היא מנויה על אף העובדה כי היא אינה מתנגדת להוצאת צו גילוי לפרטי השיחות המבוקשים. מעבר לכך, התובעת אף לא פעלה לצמצום הנזקים להם טוענת וקבלת המסמכים תעזור להוכיח זאת. 4. המחלוקת בין הצדדים כפי שהיא עולה מכתבי הטענות: א. התובעת החלה עבודתה בחנותה של הנתבעת ביום 1.10.2011. התובעת הייתה מאושפזת בבי"ח עקב מחלה החל מיום 17.2.2012 ועד ליום 21.2.2012 וקיבלה מנוחה עד ליום 24.2.2012. ב. הצדדים חלוקים בשאלת מועד סיום יחסי העבודה ובנסיבות הסיום. לטענת התובעת היא פוטרה ביום 26.2.2012 בעת שיחת טלפון שקיימה עם הנתבעת בה הודע לה, כי הנתבעת קיבלה לעבודה שתי עובדות אחרות ולפיכך אינה נזקקת עוד לשירותיה. עוד טוענת התובעת כי פיטוריה נבעו עקב ההודעה שמסרה לנתבעת על היותה בהריון ביום 7.2.2012. מנגד טוענת הנתבעת, כי התובעת הודיעה לה על כוונתה לסיים עבודתה בחנות ביום 1.3.2012 לנוכח הריונה ורצונה לעבור לגור עם בן זוגה. לטענתה, התובעת לא יצרה קשר עם הנתבעת ממועד שחרורה מביה"ח ביום 21.2.2012 ועד ליום 26.2.2012 אז אישרה לה הנתבעת להישאר בביתה מאחר שולא שבה לאיתנה. לאחר מועד זה התובעת לא יצרה קשר עד למועד בו פנתה במטרה לקבל מכתב פיטורים או אז נאמר לה כי היא לא פוטרה. ג. התובעת עתרה בתביעה לחייב את הנתבעת בתשלום חלף שכר עבודה עד מועד הלידה המשוער וכן תשלום שכר בגין התקופה המוגנת האסורה בפיטורים שלאחר הלידה, תשלום חלף דמי לידה, תשלום פיצויי פיטורים ופיצוי בגין אי עריכת שימוע, תשלום פיצוי בגין פיטורים שלא כדין בזמן מחלה ופיצוי על עוגמת הנפש. התובעת העמידה תביעתה על סכום כולל של 145,341 ₪. הנתבעת הכחישה את זכאותה של התובעת לרכיבים הנתבעים. המסגרת המשפטית 5. תקנה 46(א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב-1991 (להלן: התקנות), קובעת: "בית הדין או הרשם רשאי ליתן צו למסירת פרטים נוספים, ולבקשת בעל דין אף לגילוי או לעיון במסמכים, אם היה סבור שיש צורך בכך כדי לאפשר דיון יעיל או כדי לחסוך בהוצאות". הליך הגילוי והעיון נועד לאפשר דיון יעיל. בהתייחס למידת הרלוונטיות של המסמך המבוקש לצורך ההכרעה בשאלות שבמחלוקת, נקודת המוצא של הליך גילוי מסמכים ועיון בהם היא של גילוי מירבי ורחב ככל האפשר של המידע הרלוונטי למחלוקת, שכן ביסוד ההליך השיפוטי עומדת חשיפת האמת. לאמור: כל מסמך שיש בו לסייע לקו החקירה וכל מסמך הכולל מידע המאפשר לצד לקדם את עניינו הוא רלוונטי (בג"ץ 844/06 אוניברסיטת חיפה נ' פרופ' אברהם עוז, ניתן ביום 14.05.2008; ע"ע 482/05 שלומי משיח - בנק לאומי לישראל בע"מ, ניתן ביום 22.12.2005; ע"ע 1185/04 אוניברסיטת בר אילן - ד"ר צמח קיסר, ניתן ביום 24.03.2005; ע"ע 28222-05-10 מכתשים מפעלים כימיים בע"מ - יהודה פלצ'י, ניתן ביום 21.09.2010 . דיון והכרעה 6. לאחר ששקלתי את טענות הצדדים, הגעתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להתקבל באופן חלקי, וזאת מן הטעמים שיפורטו להלן. 7. באשר לבקשה למתן צו למוסד לביטוח לאומי- א. כאמור, הצדדים חלוקים בשאלת נסיבות סיום העסקתה של התובעת ובדבר אפשרותה לצמצם נזקיה, בכלל זה אפשרותה לפנות למוסד לביטוח לאומי בבקשה לקבל דמי אבטלה. לפיכך, המיד המבוקש מהמוסד לביטוח לאומי רלוונטי לצורך בירור המחלוקות בתיק ויעזור לשפוך אור על ניסיונותיה של התובעת לפעול למציאת מקום עבודה חלופי ככל והתובעת התייצבה בשירות התעסוקה ועל פנייתה לקבל דמי אבטלה, ככל שניסיונותיה למצוא תעסוקה עלו בתוהו. זאת ועוד, מדובר באישור חיצוני אובייקטיבי אשר יסייעה בחשיפת האמת ואף יקדם את יעילות הדיון. כך, גילויים של הפרטים המבוקשים עשוי לייתר את הצורך בהזמנת עדים, ואולי אף יובילו לייתור הדיון בחלק מרכיבי התביעה. ב. באשר לטענת התובעת כי צירפה את האישור על קבלת דמי הלידה לתיק בית הדין ומשמחקה תביעתה בגין רכיב זה אין מקום להורות על המצאת המסמכים מביטוח לאומי. אין בידי לקבל טענה זו. בידי המוסד לביטוח לאומי אפשרות להוציא אישור תשלומים כללי הכולל מידע על קצבאות שונות ואישור תקופות ביטוח ומעסיקים הכולל בתוכו הן את קבלת דמי הלידה והן קבלת קצבאות אחרות כדמי אבטלה. מאחר שהאישור על קבלת דמי הלידה לא נמצא בתיק בית הדין ומאחר שהנתבעת מעלה טענות שונות ביחס לאפשרות שעמדה בידי התובעת להקטין את נזקיה, הרי שמסמך זה נדרש על מנת לאפשר לנתבעת לבסס הגנתה. ג. לאור האמור, ניתן בזה צו למוסד לביטוח לאומי להמציא לבית הדין אישור תשלומים של קצבאות ופירוט מעסיקים לשנים 2010-2012. די באישור האמור כדי לתת לנתבעת את המבוקש על ידה מבלי שיגולה טופס התביעה לתשלום דמי הלידה ואישור הכרה בתביעה. 8. באשר לבקשה למתן צו לשירות התעסוקה- א. התובעת טענה כי פוטרה ולא הצליחה למצוא עבודה חלופית עד למועד הלידה, אולם לא סיפקה כל מידע ביחס לפניותיה לשירות התעסוקה בניסיון למצוא עבודה חליפית. התייצבות התובעת בלשכת התעסוקה מהווה תנאי לקבלת דמי אבטלה והמידע המבוקש נדרש על מנת לבחון אם התובעת פעלה להקטנת נזקה ולפיכך רלוונטי למחלוקות בין הצדדים. ב. לאור האמור, ניתן בזה צו לשירות התעסוקה להמציא לבית הדין אישורי התייצבות של התובעת כדורשת עבודה בתקופה שהחל 3/2012 ועד 7/2012. 9. הבקשה לקבלת צו לחברת התקשורת הסלולארית לפרטי שיחות ספציפיות כמפורט לעיל- א. מקום שהתובעת אינה מתנגדת להוצאת הצווים לחברת התקשורת הסלולארית שלה, הרי שאין מקום להידרש לשאלת הפגיעה בפרטיותה. לפיכך, יינתן צו לחברת התקשרות להמציא דו"ח פירוט שיחות בהתייחס לפרטי השיחות בין התובעת לבין מספר הטלפון של ב"כ. הנתבעת תישא בעלות הפקת הדו"חות. ב. הבקשה נדחית ככל והיא מתייחסת לפרטי השיחות והמסרונים בין התובעת לבין הנתבעת. לנתבעת פתוחה הדרך לפנות לחברת התקשורת הסלולארית בה היא מנויה ולבקש את הפירוט הנ"ל ואין צורך במתן צו שיפוטי. ג. התובעת תודיע לבית הדין עד ליום 27.10.13, שמם חברת התקשרות הסלולארית בה הייתה מנויה במועד הרלוונטי לצורך מתן לצו. סוף דבר: 10. ניתן בזה צו למוסד לביטוח לאומי להמציא לבית הדין בתוך 30 יום מיום המצאת החלטה זו, אישור תשלומים של קצבאות ופירוט מעסיקים לשנים 2010-2012 של גב' אלונה X המזכירות תשלח החלטה זו למוס לביטוח לאומי. 11. ניתן בזה צו לשירות התעסוקה להמציא לבית הדין בתוך 30 יום מיום המצאת החלטה זו, אישורי התייצבות של גב' אלונה X כדורשת עבודה, בין החודשים 3/2012 - 7/2012. המזכירות תשלח החלטה זו לשירות התעסוקה. 12. התיק יובא לעיוני ביום 28.10.13 עיון במסמכים ספציפייםעיון במסמכיםמסמכיםצווים