תביעה להכיר בתסמונת התעלה הקרפלית

תביעה להכיר בתסמונת התעלה הקרפלית הנתבע, במכתבו לתובעת מיום 27/11/11, הודיע לה על דחיית תביעתה, בטענה שלא הוכח קיומו של ארוע תאונתי, בטענה שלא היו בעבודת התובעת תנועות חד-גוניות חוזרות ונשנות של אצבעות כף היד, ובטענה שהפגימה התפתחה על רקע מצב תחלואי טבעי שאינו קשור בעבודה. 2. כנגד כך הגישה התובעת את התובענה שבפנינו. 3. התובענה טופלה במשך מספר חודשים על ידי המזכיר המשפטי במחלקת המנ"ת. בהתאם ל"החלטה" שניתנה על ידיו, הגישה התובעת תצהיר עדות ראשית מטעמה, והתיק הועבר אלינו לשמיעת ההוכחות. בפועל, התברר כי אין בין הצדדים מחלוקת אמיתית בענין תנאי עבודתה של התובעת. אמנם, ב"כ הנתבע חקר את התובעת בחקירה נגדית על תצהירה, אך לנתבע לא היתה כל גרסה שהיתה שונה מגרסת התובעת, ולא נראה לנו שהיתה לנתבע סיבה לפקפק בגרסת התובעת. אנו סבורים ששיחה קצרה בין ב"כ הצדדים במהלך החודשים שבהם התובענה המתינה לדיון, היתה יכולה להביא את הצדדים להסכמה על העובדות. מכל מקום, לאחר עדותה של התובעת, הסכימו ב"כ הצדדים על כך שיש למנות מומחה רפואי מטעם בית הדין (והמשמעות של הסכמה זו היא - שהמחלוקת בתובענה באותה עת נותרה במישור הרפואי בלבד). ב"כ הצדדים הסכימו כי הבסיס העובדתי בקשר למינוי המומחה יהיה בגרסת התובעת, כפי שהיתה בתצהירה ובעדותה. בהתאם לכך - ניתנה על ידינו, ביום 3/7/13, החלטה שבה קבענו את העובדות ומינינו מומחה רפואי. הכל - כמפורט להלן. אלה העובדות 4. התובעת, ילידת שנת 1952, תושבת קיבוץ טירת צבי. התובעת עבדה בעבר כמטפלת בתינוקות, ובשנת 1999, היא החלה התובעת לעבודה כמזכירה רפואית במרפאת קיבוץ טירת צבי. 5. התובעת הועסקה במשרה מלאה - 8 שעות ביום עבודה (בעבר, היה שבוע העבודה של התובעת בן 6 ימים, וכיום - הוא בן 5 ימים). 6. מרבית שעות עבודתה של התובעת במרפאה, נעשות בעבודה עם מחשב המרפאה. העבודות שהיה על התובעת לבצע במחשב המרפאה היו מגוונות, אך הצריכו שימוש בהקלדה ממושכת שנמשכה על פני לפחות 5 שעות בכל יום עבודה. 7. עבודת ההקלדה היתה נחוצה לשם כל המלאכות הבאות: א. ניהול יומן המרפאה, ב. תיעוד ביקורי המטופלים במרפאה, ג. הקלדת מסמכים ונתונים לתיקים האישיים של המטופלים, ד. הקלדת מכתבי תזכורת למטופלים ה. הקלדת מרשמים, ו. הקלדת מכתבים שנכתבו בכתב יד והגיעו אל המרפאה או שנכתבו בה, ז. הקלדת ממצאי בדיקות שהגיעו למרפאה, ח. הקלדת רשימות תורים לרופאים, ט. הקלדת רשימות מטופלים, י. הקלדת רשימות תרופות, יא. הזמנות תרופות, יב. הקלדת פרטים של שיחות טלפון, יג. הקלדת חשבונות שתשלומם אושר על ידי התובעת (הקלדה לטבלאות אקסל), יד. הקלדת אישורים לחברות ביטוח, טו. הקלדת מסמכים ונתונים נוספים. מאז שנת 2011, היקף ההקלדה ירד במקצת, מאחר שחלק מהמסמכים נסרקים ואין כבר צורך להקליד אותם במלואם, אלא רק להקליד נתונים הקשורים אליהם. במקביל לעבודת ההקלדה, עשתה התובעת גם שימוש בעכבר המחשב. 8. שאר יום העבודה נוצל לעיסוקים אחרים; כ-15 דקות בתחילת יום העבודה הוקדשו להכנת המרפאה (הדלקת מזגנים, פתיחת חלונות, הרתחת מים, הדלקת המחשב וכיוצ"ב) וקבלת קהל. 9. לפני מספר שנים החלה התובעת לחוש תחושת נימול בידיה, וכן הרגישה ירידה בתחושה בידיים, במקביל להופעת כאבים בידיים. התובעת פנתה לטיפול רפואי ואובחנה כמי שלקתה בתסמונת התעלה הקרפלית. התובעת טופלה בטיפולי פיזיותרפיה ושיאצו, טופלה בויטמינים ובמשחה. תקופה מסויימת חשה התובעת הקלה במצב ידיה, אך בהמשך - המצב הלך והחמיר והיא סובלת מכאבים במשך כל שעות היממה. המומחה 10. בהחלטתנו מיום 3/7/13, מינינו את ד"ר יובל קריגר, לשמש מומחה-יועץ רפואי בתובענה זו והפנינו אליו שאלות בדבר הקשר הסיבתי בין תנאי העבודה של התובעת לבין המצב בכפות ידיה, וזאת - בין אם בדרך של "מחלת מקצוע" ובין אם בדרך של "מיקרוטראומה". 11. המומחה נתן את חוות דעתו. מחוות דעתו של המומחה עולה כי לדעתו התובעת סובלת מתסמונת התעלה הקרפלית בשתי כפות ידיה וכן מתסמונת "אצבע הדק" בזרת ידה הימנית. מצב זה, לדעת המומחה, עונה על הגדרת "מחלת מקצוע" הן על פי פרט 26 בחלק א' של רשימת מחלות המקצוע (התוספת השניה לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מפני פגיעה בעבודה), התשי"ד-1954) והן על פי פרט 13 בחלק ב' של רשימת מחלות המקצוע. אמנם, לדעת המומחה, יש אפשרות שגם גורמים אחרים הביאו להתפתחות התסמונות האמורות, אך נוכח מהות עבודתה של התובעת, נכון לקבוע שלעבודה היתה השפעה משמעותית על הופעתן. 12. חוות דעתו של המומחה מפורטת ומנומקת. היא מתיישבת עם העובדות שנקבעו על ידינו והיא מבוססת על החומר הרפואי שהיה בפני המומחה ועל הידע המקצועי שלו. בנסיבות אלה, אנו מאמצים את חוות דעתו. גורל התביעה 13. לאחר שחוות דעתו של המומחה הועברה אל הצדדים, הודיע הנתבע כי הוא מוכן להכיר בכך שתסמונת התעלה הקרפלית שהתובעת לקתה בה - היא תוצאה של פגיעה בעבודה. 14. הן בשל כך שאימצנו את חוות דעתו של המומחה והן בשל השינוי בעמדת הנתבע, אנו מקבלים את התביעה ומצהירים כי הפגימה של תסמונת התעלה הקרפלית בשתי כפות ידיה של התובעת, היא תוצאה של פגיעה בעבודה. 15. בענין הוצאות המשפט, אנו מביאים בחשבון את הנובע מההלכה הפסוקה, בדבר פסיקת הוצאות על פי כפל התעריף שנקבע לענין הסיוע המשפטי. בתובענה זו היה צורך בלימוד הנושא והתקיימה ישיבת הוכחות אחת. בהתחשב בכך ובאמור בתוספת השניה לתקנות הסיוע המשפטי, התשל"ג-1973, אנו מחייבים את הנתבע לשלם לתובעת שכ"ט עו"ד בסך 3,700 ₪ (כולל מע"מ). סכום זה יישא הפרשי הצמדה וריבית מיום 16/11/13, אם הוא לא ישולם לפני כן. רפואהתסמונת התעלה הקרפלית (CTS)