הוועדה הרפואית לעררים (נכות כללית) קבעה דרגת נכות בשיעור של 49%

2. עיקר טענות ב"כ המערער: א. הוועדה טעתה עת לא נתנה משקל ראוי לניתוח כריתת הערמונית שעבר המערער, ולפגימות הבאות: הפרעות במתן שתן, אין אונות, בצקות, רגישות בקורד שמאלי, בקע מפשעתי דו-צדדי, כאבים במפשעה, כאבים בזיקפה. ב. הוועדה לא נתנה את דעתה לניתוח הורסיקול שעבר המערער ולהשלכותיו. ג. הוועדה התעלמה מתיעוד רפואי בדבר אבנים בכליות וציסטות בכליות. ד. הוועדה לא נימקה מדוע העניקה למערער 0% נכות בגין הפגימה במרפק טניס ימין. ה. הוועדה לא נימקה מדוע לא ייחסה כל משקל לבקע המפשעתי הדו-צדדי. ו. הוועדה לא הסבירה מדוע לא סיכמה יחדיו את אחוזי הנכות הצמיתה בשיעור 20% שנקבעו למערער בגין תאונת הדרכים משנת 1978, יחד עם הנכות בשיעור 49% שהיא עצמה קבעה למערער ביום 19/09/2012. ז. הוועדה לא ייחסה משקל לשני ניתוחי הפיסטולה, והשלכותיהם על בריאות המערער. ח. הוועדה התעלמה מכך שהמערער סובל מטנטון באוזניים, ומירידה בשמיעה. ט. הוועדה לא התייחסה לתופעת כאבי הראש, הסחרחורות ותופעת הורטיגו. ח. הוועדה לא ייחסה משקל לניתוח מיתרי הקול. 3. עיקר טענות ב"כ המשיב: א. לא נפל פגם משפטי בהחלטת הוועדה. הוועדה התייחסה לטענות המערער, הפנתה את המערער לבדיקות בתחומים נוספים, וקבעה את קביעותיה שבדין ולא עולה טעות משפטית. ב. בנוגע לטענות המערער לגבי ליקוי שמיעה וטנטון וכן בנוגע לפיסטולה, ציינה ב"כ המשיב כי המערער לא העביר לידיה מסמכים ממועד קודם להתכנסות הוועדה, ומשכך לא נפל פגם משפטי בהחלטת הוועדה. ג. הוועדה העניקה למערער נכויות בגין ניתוח הוריקוסל, אבנים בכליות, צרידות ובקע מפשעתי, ולפיכך לא ברורות טענות המערער בעניין זה. דיון והכרעה: 4. הוועדה התכנסה בשני מועדים: ביום 02/10/2011, וביום 19/02/2012. במועד התכנסותה הראשון, הוועדה רשמה את תלונות המערער וערכה למערער בדיקה קלינית בתחום האורולוגי, כירורגי, נוירולוגי ו-א.א.ג.. הוועדה ציינה את ממצאיה כדקלמן: "אורולוג - ידוע כי סבל - עבר כריתה רדיקלית של ערמונית עקב סרטן לפני 5 שנים. מאז במעקב ערכי PSK שבירים. לדבריו סובל מהפרעות במתן שתן וכן בעיות בתפקוד מיני. לאחרונה (20/09/2011) התגלה אבן ומספר צ'יסטות בכליות ללא עדות להידרוניופזיס וכן התגלה אבן 16 מ"מ בקוטר במערכת המאספת בכליה שמאלית. נכותו האורולוגית עבור הפרעות במתן שתן לאחר כריתת ערמונית ... לפי 23 (2) א' (III) (מעל 15 ח' עקב אבני כליות לפי 22 (5) (א) מ-01.9.11. אין נכות בגלל הפרעות בתפקוד מיני כיוון שלא ביצע בדיקה. כירורג - סובל מבקע מפצלת חוזר לא קלוע מועמד לניתוח וכן סובל מאבנים בכיס מרה. נכותו 20% לפי 20 (ג) עבור בקע חוזר מעל 15 ח' 31/12/11. עבור אבנים בכיס מרה ללא ... 0% לפי .... נוירולוג - אין תלונות נוירולוגיות. בבדיקה ללא הגבלת תנועות עיניים ללא נסטיגומוס פנים סמטריות ללא סימני פגיעה ... כוח שרירי גפיים שמור. אין דלדול שרירים החזרים גידיים הופקו בכל התחנות ללא סימנים פלנטריים פתולוגיים. מבחנים קורדנטורים רומברג הליכה תקינים תחושה תקינה אין נכות נוירולוגית. א.א.ג. - מתלונן על ליקוי שמלווה בטנטון וסחרחורות מאז .. ב-1998 מתלונן על צרידות לאחר שעבר ניתוח בגרונו ב-1991 בבדיקה אינו צרוד ראה בדיקה נוירולוגית של ד"ר שניידר. המסמך היחיד הנמצא בתיק מ-25/05/2011 (ד"ר שניידר פבל) הכותב כי תאונת דרכים ב-1998 חבלת ראש, אובדן הכרה, סחרחורת, ירידה בשמיעה ורעשים באוזניים אין מסמך אחר המעיד על בדיקות כלשהן בעניין השמיעה, הסחרחורת או אפילו הניתוח שעבר בגרונו או בדיקה אנדסקופית. הוועדה מבקשת את המצאת המסמכים המעידים על בדיקת שמיעה ועל בדיקה אנדסקופית של הגרון". 5. בסיום הבדיקה הוועדה ביקשה כי יונחו בפניה חוות דעת אורטופד בגין בקע דיסק, וכן חוות דעת פנימאי בנוגע לריפלוקס. כמו כן ביקשה הוועדה בדיקת שמיעה ובדיקת אנדסקופיה של הגרון. 8. ביום 19/02/2012, לאחר קבלת חוות הדעת מאת היועצים המומחים, הוועדה התכנסה בשנית וסיכמה את החלטתה וקבעה למערער נכות משוכללת בשיעור של 49%. הוועדה בפרק הסיכום ציינה כדלקמן: "המשך דיון מיום 02/10/2011 - ללא נוכחות: הוועדה עיינה בחוות דעת רופא אורטופד ד"ר ... מ-05/01/2012 אשר קבע 10% בגין שינויים ניווניים עם הגבלה קלה בעמוד שדרה מותני לפי סעיף 37 (7) (א) מעל 15 חודש ומקבלת אותה. כמו כן קבע 5% בגין שינויים קלים בברכיים ללא הגבלה בתנועות לפי סעיף 35 (1) (א'-ב') מעל 15 חודש ומקבלת אותה. הוועדה עיינה בחוות דעת פנימאי ד"ר יונה מ-05/01/2012 אשר קבע 20% בגין רפלוקס לפי סעיף 12 (2) (ג) (I-II) מעל 15 חודש ומקבלת אותה. א.א.ג. - הוועדה עיינה בכרטיס הרפואי 07/11/2012 ד"ר ... נרשם כי סובל מצרידות קבועה וכי עבר ניתוח במיתרי הקול בשנת 1991 - בבדיקה אנדוסקופיה של לארינקס נמצאה רירית ... באזור... ובאזור ... מיתרי הקול תקינים, הוועדה מעריכה את נכותו בגין צרידות 5% לפי סעיף 71 (1) (ב) (1) מעל 15 חודש". 6. בדיון המקדמי, ב"כ המערער מסרה כי תעביר לידי ב"כ המשיב מסמכים רפואיים בדבר בדיקת שמיעה וטנטון מתאריך קודם להתכנסות הוועדה, וכן מסמכים רפואיים נוספים לגבי הפיסטולה. ב"כ המערער לא העבירה את המסמכים ומשכך, אינני מוצא פגם משפטי בהתייחסות הוועדה לפגימות בנושא השמיעה והטנטון ופיסטולה. מעיון בפרוטוקול עולה כי המערער נבדק בתחום האורולוגי, כירורגי, נוירולוגי ו-א.א.ג. וכן הופנה לבדיקות אצל יועץ מומחה פנימאי ואורטופד. הוועדה לא נימקה מדוע לא העניקה למערער נכות נפרדת בעניין הבקע דו צדדי ובעניין זה בלבד יש להחזיר את עניינו של המערער לוועדה על מנת שתתייחס לתלונות המערער בנוגע לפגימה הזו. יתר טענות המערער הינן בנושאים רפואיים אשר בסמכות הוועדה בלבד. 7. לאור האמור, עניינו של המערער יוחזר על מנת שהוועדה תנמק מדוע לא העניקה למערער נכות נפרדת בעניין הבקע דו-צדדי. הוועדה תזמן את המערער וב"כ לדיון בפניה ותאפשר להם לטעון את טענותיהם בעניין זה. 8. משהערעור התקבל בחלקו ובחלקו האחר נדחה, כל צד ושא בהוצאותיו. 9. ניתן להגיש בקשת רשות ערעור תוך 30 יום לנשיאת בית הדין הארצי, לסגנה או לשופט שהתמנה לכך ע"י הנשיאה. רפואהנכותנכות כלליתועדה רפואיתערר