כאב הינו בגדר "נזק" או "חבלה" - תאונת עבודה

כאב הינו בגדר "נזק" או "חבלה" אך על מנת שתוכר תאונה כתאונת עבודה יש צורך להוכיח כי אותו נזק התרחש כתוצאה מן האירוע בעבודה. בהתאם להלכה הפסוקה: "תאונה" מורכבת משני יסודות חיונים: גורם או מחולל מחד גיסא ונזק או פגיעה מאידך גיסא (דב"ע נג/0-153 עווד גאבר פארג' - המוסד פד"ע כז 50; דב"ע נב/88- 0 כמאל עוטפי - המוסד פד"ע כט 169). אשר ברור הוא, כי באין "חבלה" אין "תאונת עבודה" ואין זכאות לגמלה מכח הסעיפים המזכים לגמלה. "החבלה" היא אחת העובדות הצריכות לעילת התביעה, וככל עובדה מהמערכת המהווה עילת תביעה צריך שהתובע יוכיחה (דב"ע שם/0-96 המוסד - אמנון וייל פד"ע יב 225; דב"ע נו/0-251 בצלאל ישינובסקי - המוסד פד"ע לא 241). גם כאשר הוכר אירוע תאונתי בעבודה, על התובע הנטל הראייתי להוכיח שקיים קשר סיבתי בין תקופת אי הכושר הנטענת לבין הפגיעה. תאונת עבודה