דרגת נכות בשיעור של 83.47%

דרגת נכות בשיעור של 83.47% מיום 12.7.05. 2. הוועדה התכנסה מכח פסק דין בתיק ב"ל 10763-02-11 מיום 21.7.11 בו קבעה השופטת אנגלברג בסעיף 10: "סופו של דבר - עניינו של המערער יוחזר לוועדה הרפואית לעררים באותו הרכב על מנת שתדון בטענות שהועלו במכתבה של גב' מרגלית דיין מיום 14.4.07 ובכל הטענות אותם יעלה המערער והנוגעות למועד התכנסות הועדה בחודש מאי 2006. המערער לא יוכל להציג מסמכים מאוחרים למועד התכנסות הוועדה הראשונה מיום 14.5.06. המערער וב"כ יוזמנו להופיע בפני הועדה והחלטת הועדה תהיה מפורטת ומנומקת." 3. במכתבה של גב' מרגלית דיין מיום 14.4.07 כתבה גב' דיין מנהלת תחום ארצית ועדות רפואית במס הכנסה אל הוועדה הרפואית: "הנדון - ועדה רפואית לעררים לצורך פטור ממס. ועדה רפואית לעררים מיום 14.5.06 קבעה לנ"ל נכות צמיתה בשיעור 79.32%. בסעיף 7 לפרוטוקול הנ"ל, בסיכום אחוזי הנכויות הצמיתות נפלה כנראה טעות קולמוס - לא כללו בחישוב 10% נכות בגין סעיף 3ב' מותאם בגין מחלת בלוטת התריס. כמו כן לא היתה התייחסות לניתוח מעקפים שעבר לפי סעיף 9 בקביעת הנכות הצמיתה. לא הייתה התייחסות לניתוח מינסק טומיה בברך שמאל. לא הייתה התייחסות לצלקת לאורך עצם החזה ורגל ימין, ראה סעיף 5 לפרוטוקול לעררים מיום 14.5.06, "ממצאים ואבחנות" "צלקת לאורך החזה". לא הייתה התייחסות מדויקת לגבי תחולת הנכויות הצמיתות. הוועדה הנכבדה מתבקשת לעיין מחדש ולתת את החלטתה. 4. המערער טוען כי הוועדה לא מילאה אחר הוראות פסק הדין. לטענתו הוועדה סתרה את עצמה בכך שלא החליטה האם הבעיות האורולוגית הן כתוצאה מהסכרת כאשר כתבה שההפרעה בתפקוד המיני יכולה להתאים להפרעה במנגנון הזקפה על רקע אורגני, בסיכום כתבה שאין סיבה אורגנית אחרת למעט סיבוך סכרת. המערער טוען כי גם בעניין לחץ הדם שגתה הוועדה כאשר קבעה 30% ובסיכום העניקה רק 20% כאשר לטענתו הנכות מתאימה אף ל-40%. המערער טוען כי הוועדה לא התייחסה ליתר השומנים בדם מהם הוא סובל. באשר לקרדיולוגיה טוען המערער כי הוועדה התעלמה מחוות הדעת שצירף ממנה עולה כי תעוקת החזה ממנה הוא סובל מתאימה ל-50% נכות. המערער טוען כי הוועדה טעתה כאשר קבעה שהצלקות אינן מכאיבות או מכערות למרות אורכן ורוחבן ולא התייחסה לטענות בדבר הפרעה במתן שתן ולעובדה כי למערער אשך אחד קטן מהאחר וטעתה כאשר קבעה דרגת נכות של 10 אחוזים בלבד מחלת הגאוט. לאור זאת מבקש המערער להשיב את עניינו אל ועדה בהרכב אחר שתפעל ע"פ פסק הדין בתיק 10763-02-11. 5. ב"כ המשיבה טוענת כי דין הערעור להידחות. לטענתה הוועדה התבקשה לדון בטענות שהועלו במכתב גב' דיין וכך עשתה ולא נפל פגם משפטי בהחלטת הוועדה. עם זאת, המשיב מסכים כי ייתכן וקיימות טעות סופר בעניין הנכות שניתנה עבור הגדלת חדר שמאל בשל לחץ דם ובעניין זה מסכימה המשיבה להחזיר העניין אל הוועדה. 6. הוועדה נשוא הערעור התכנסה ביום 24.6.12, שמעה את המערער וב"כ, עיינה בחוו"ד הקרדיולוגית של ד"ר גביש מיום 1.1.12 ובבדיקות שינה מיום 5.8.04 וכתבה בפרק הבדיקה: "אורך הצלקת בחזה 21 ס"מ, רחבה בין 3 ל-2 מ"מ. צלקת שוק ימין 18 ס"מ באותו רוחב, אין היפרטרופיות אינן דביקות. ברכיים: . . . תקין, טווח מימין 5/130 ומשמ' 5/120, ברך ש' עם תפליט וחריקות. אורולוגית: בטן רכה מפשעות תקינות ללא בקעים אשכים בשק. מימין - אשך קטן יותר, הפין תקין. הוועדה עיינה בבדיקת השינה 5.8.04 - מצביעה על הפרעה בתפקוד מיני על רקע אשר יכול להתאים להפרעה במנגנון הזקפה על רקע אורגני. כ"כ ישנם מסמכים המעידים על ההפרעה הנ"ל ונסיוניות לטיפול בתכשירים . . . (ויאגרה) לגבי הפרעות ההשתנה - האזכור היחיד הנו במסמך מה- 19.3.12 ד"ר == יוסף אשר מזכיר כי מזה שנים סובל מדחיפות ותכיפות במתן שתן ללא כל דוקומטריה להפרעות אלו בתיק וללא טיפול בעבר או בהווה לגבי הפרעות אלו." 7. בפרק הסיכום כתבה הוועדה: הוועדה התכנסה מהוראות פסק הדין מיום 21.7.11. הנקודות הרפואיות שהועלו בוועדה: אין אונות - בגין האין אונות נכותו היא 30% יחד עם זאת אין סיבה אורגנית אחרת למעט סיבוכי סוכרת ולכן נכות זו גלומה ב-65% של סעיף הסוכרת. באשר למצבו הלבבי - הוועדה מקבלת / מאמצת את חוו"ד הקרדיולוג מיום 1.1.12 שקבע 25% נכות לפי 9(1)ג' III לכן גם נכות זו גלומה בנכות על סוכרת ואין מקום לתת סעיף נוסף. באשר ללחץ דם - עפ"י אקו מ-2004 יש עדות להגדלת חדר שמ' ולכן מקבלת הוועדה את הערר וקובעת 30% לפי סעיף 9(3)בII -2004. באשר לתת פעילות התריס ניתנו 10% נכות לפי סעיף 3(ב). נושא הסחרחורת נדון והוענקו 10% לפי 72 (4)ג'I. לעניין הצלקות - הצלקות אינן מכאיבות או מכערות לכן מצבו בגין כך רק 0% לפי 75(1)א'. לעניין ברך שמ' - הוועדה התייחסה בעבר וקבעה כי נכותו מתאימה ל-10% לפי 3 (ב) מותאם. לעניין השינויים הניוונים שנוצרו בעקבות מחלות הגאוט - לעניין המניסקטומיה מצבו 0% לפי 48(2)ז'III. לעניין תסמונת דום נשימה - מצבו מתאים ל-10% לפי סעיף 69(2)ב מותאם מ-5.8.04." 8. הקרדיולוג מטעם הוועדה ד"ר גביש כתב בפרק הממצאים הרפואיים: "בבדיקה נינוח בעודף משקל קל 27.8 BMI ל.ד 145/75 דופק 72 סדיר, ריאות כניסת אוויר תקינה ללא חרחורים או צפצופים. חוד הלב לא נמוש קולות הלב מרוחקים, ללא הבדלה של הכבד או הטחול ללא בצקת ברגליים (גם לא ברגל הוצאת הוריד לניתוח) דפקים היקפיים נמושו אוושות מעל עורקי הצוואר דו"צ. בפרק הסיכום כתב ד"ר גביש: "הפוסק נדרש לעיין במצבו של התובע עד 14.5.06 בעיון התיק הרפואי מצויינת בדיקת קרדיולוג מ- 12.7.2004 ובו מצויינת בדיקת אקו רוחב חדר שמאל בגבול העליון של הנורמה תפקודו הגלובאלי גבולי. . . כושר הזרקה של חדר שמאל 50% (נורמה 50%-60%) חדר ימין מעל מורחב תפקודו בגבול הנורמה הרחבה קלה של 2 הפרוזדורים אי ספיקה קלה ביותר בין העליות לחדרים בהמשך מבחן מאמץ בו הלך למעלה מ-9 דק' ("הכושר הגופני טוב מאוד"). לאור האמור לעיל לדעת הפוסק נכות מתאימה לנכות בשיעור 25% לפי סעיף 9(1)(ג)III ולכן נכות זו כלולה בנכות שנקבעה עקב סכרת וסיבוכיה כבר ב-2003. נכות יציבה: 25% לפי סעיף 19(ג)III נכות זו כלולה בנכות שנקבעה בגין הסיבוכים בשיעור 65% מיום 1.7.07." 9. הוועדה נדרשה לדון שוב בעניינים שהועלו במכתבה של גב' מרגלית דיין מיום 14.4.07 ובכל הטענות אותן העלה המערער הנוגעות למועד התכנסות הוועדה בחודש מאי 2006. 10. הוועדה התייעצה עם קרדיולוג שהמליץ להעניק דרגת נכות בשיעור של 25% כאשר הוא קבע שנכות זו כלולה בנכות שנקבעה בגין הסיבוכים בשיעור של 65% מיום 1.7.07. הקרדיולוג ד"ר גביש המליץ על סעיף ליקוי 9(1)(ג)III הקובע דרגת נכות של 40% לאור חוות דעתו של ד"ר גביש לא ניתן לומר שנפל פגם משפטי בהחלטת הוועדה בעניין הקרדיגולוגי כאשר קיבלה את חוות דעתו של המומחה מטעמה, אולם עליה להסביר את דרגת הנכות לאור הסעיף שקבע. המערער טוען כי הוועדה התעלמה מחוות דעת שהוצגה לה, חוות הדעת לא הוצגו בפני ולא ברור אם הן ממועד קודם ליום 14.5.06. 11. לגבי טענות המערער לגבי הפרעות במתן שתן הוועדה הסבירה כי אין להפרעות הללו כל אזכור למעט מכתב אחד מיום 19.9.12 יש לזכור שהוועדה נדרשה לדון במצבו של המערער נכון למאי 2006 ולכן לא נפל פגם משפטי בהחלטת הוועדה כאשר לא קבעה דרגת נכות בגין הפרעה במתן שתן. 12. באשר לטענת המערער כי הוועדה לא התייחסה כי הוועדה לא התייחסה לעובדה כי יש לו אשך קטן מהאחר, הוועדה הזכירה זאת בפרק הדיון אך לא בפרק המסקנות, מן הראוי שתסביר האם עובדה זו מקנה אחוזי נכות או שמא היא כלולה בגין הנכות שניתנה בגין האין אונות. 13. באשר לאין אונות - הסבירה הוועדה בסיכומיה כי אין סיבה אורגנית למעט סיבוכי סכרת. לעומת זאת בפרק הממצאים כתבה כי עיינה בבדיקות השינה מיום 5.8.04 שמצביעות על הפרעה בתפקוד מיני על רקע אשר יכול להתאים להפרעה במנגנון הזקפה על רקע אורגני. מן הראוי שהוועדה תסביר על דרך החיוב ולא על דרך השלילה האם האין אונות קשורה לסכרת ומפני מה אינה מקבלת את האמור בבדיקת השינה. 14. לגבי לחץ הדם טוען המערער כי לאור העובדה שישי לו לחץ דם דיאסטולי מעל 110 עם לב מוגדל יש להעניק את סעיף 9(3)(ג)II ולא את 9(3)(ב)II. סעיף 9(3) (ג) II קובע: ב. לחץ דם דיאסטולי קבוע מעל ל-95 מ"מ כספית ועד 110 מ"מ כספית: עם הגדלה ברורה של הלב, קיימת נשמת בינונית לאחר מאמץ - 30%. סעיף 9(3) ב II קובע: ג. לחץ - דם דיאסטולי קבוע מעל 110 מ"מ כספית: עם הגדלה ברורה של הלב ונשמת בינונית לאחר מאמץ - 40%. לאור זאת מן הראוי שהוועדה תסביר האם לאור מצבו של המערער היא עומדת על עמדתה בקשר לסעיף הליקוי בגין יתר לחץ דם. 15. באשר לצלקות - הקביעה אם צלקות מכערות או מכאיבות זו קביעה רפואית ואין מקום להתערב בה, מה עוד שהמערער לא הציג כל חוות דעת מטעמו בעניין זה. 16. המערער טוען כי הוועדה קבעה רק 10% בשל מחלת הגאוט בניגוד למסמכים שעמדו בפניה, המערער לא הציג את אותם מסמכים ולכן לא ניתן לקבוע שנפל פגם משפטי בקביעת הוועדה בעניין זה. 17. אין מקום להחליף את הרכב הוועדה, לא התרשמתי שהוועדה נעולה בדעתה ויש לאפשר לה להשלים את מלאכתה על פי פסק הדין מכוחו התכנסה. 18. עניינו של המערער יוחזר אל הוועדה הרפואית על מנת שתפעל על פי פסק הדין של השופטת אנגלברג מיום 21.7.11, במובן זה שתבהיר את סעיף הליקוי הלבבי לאור המלצתו של ד"ר גביש להעניק את סעיף ליקוי 9(1)(ג)III הקובע דרגת נכות של 40%. הוועדה תתייחס לטענת המערער בדבר האשך הקטן ותסביר האם עובדה זו מקנה אחוזי נכות. הוועדה תסביר על דרך החיוב ולא על דרך השלילה האם האין אונות ממנה סובל המערער קשורה לסכרת ואז היא כלולה בתוך הנכות של הסכרת וסיבוכיה או שמא היא נכות בפני עצמה. הוועדה תסביר האם יש מקום לשנות את סעיף הליקוי בגין יתר לחץ דם לאור טענת המערער כי לחץ הדם הדיאסטולי שלו מעל 110 ויש לו הגדלה של הלב. המערער וב"כ יוזמנו להופיע בפני הוועדה ויוכלו לטעון טענותיהם בעניינים אלו. החלטת הוועדה תהיה מפורטת ומנומקת. 19. המשיבה תישא בהוצאות המערער בסך של 1,500 ₪ שישולמו תוך 30 יום. נכות