עמוד שדרה מותני - ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים

ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים (נפגעי עבודה), מיום 29/08/2012, אשר קבעה למערער דרגת נכות צמיתה בשיעור 0%. 2. עיקר טענות ב"כ המערער: א. הוועדה לא התייחסה כלל לבדיקת ה-CT עמוד שדרה מותני מיום 13/03/2011. ב. הוועדה לא התייחסה התייחסות עניינית ומנומקת לחוות הדעת מאת ד"ר גד וולן אשר נסמך בחוות דעתו על ממצאי בדיקת ה-CT, המעידים על בלט ובקע דיסק בגבהים שונים, והגבלות תנועה הינן פועל יוצא של כך. ג. הוועדה לא נתנה דעתה בהחלטתה לנושא עבר קודם, עניין שנדון ונקבע על ידי וועדה מדרג ראשון. ד"ר וולן התייחס בחוות דעתו לבדיקת ה-CT , ובנוגע למצב קודם ציין כי לא אובחנה פתולוגיה של דיסק בעמוד שדרה מותני, ולא תועדו הגבלות תנועה. הוועדה לא התייחסה לקביעה זו של המומחה. ד. הוועדה לא התייחסה כראוי לחוות הדעת בתחום הנפשי מאת ד"ר ברוניה גלצינסקי מיום 26/08/2011. החלטת הוועדה ניתנה לאחר בדיקה קלינית קצרה, וזאת אל מול בדיקות מקיפות שנערכו למערער ועוגנו בחוות הדעת של ד"ר ברוניה. ה. הוועדה לא התייחסה לאבחנות של ד"ר פרולוב קטרינה מתאריכים 09/11/2011 ו-28/12/2011. ד"ר קטרינה איבחנה אצל המערער PTSD. ה. הוועדה לא נתנה דעתה כדבעי לטיפול התרופתי הקבוע שנוטל המערער. ו. טעתה הוועדה עת לא הפנתה את המערער לאיבחון נוירופסיכולוגי על מנת לקבל תמונה טובה יותר על מצבו הנפשי. 3. עיקר טענות ב"כ המשיב: א. ב"כ המשיב הסכימה להחזיר את עניינו של המערער לוועדה על מנת שתתייחס לבדיקת ה-CT מיום 13/03/2011. ב. יתר טענות המערער דינן להידחות, שכן לא נפל פגם משפטי בהחלטת הוועדה. הוועדה ערכה למערער בדיקה קלינית הן בתחום האורטופדי והן בתחום הנפשי. הוועדה התייחסה לחוות הדעת בתחום הנפשי, ואף לתיעוד הרפואי מקופת חולים מכבי שעמד בפניה. הוועדה ציינה כי אין אבחנה או סימנים של הפרעה אפקטיבית דו-קוטבית. הוועדה מסרה כי בבדיקה הקלינית לא מצאה עדות לסימנים של PTSD . ג. לא נפל פגם משפטי באי הפניית המערער לאיבחון נוירופסיכולוגי שכן, הפניית המערער לאיבחון נוירופסיכולוגי הינו נושא רפואי שבשיקול דעת הוועדה. ד. בנושא האורטופדי הוועדה התייחסה לחוות הדעת של ד"ר וולן, וציינה כי ממצאיה שונים ממצאיו ודי בכך בהתאם לאמור בפסיקה להראות התייחסות "עניינית ומנומקת". דיון והכרעה: 4. החלטת הוועדה הרפואית לעררים ניתנת לערעור בפני בית הדין האזורי לעבודה בשאלה משפטית בלבד, וזאת בהתאם לאמור בסעיף 123 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה - 1995. עוד נפסק, כי קביעת דרגת נכות היא בסמכותה של וועדה רפואית ולא בסמכות בית הדין. 5. בית הדין, במסגרת סמכותו לדון ב"שאלה משפטית" בלבד, בוחן האם הוועדה טעתה בשאלה שבחוק, חרגה מסמכותה, הסתמכה על שיקולים זרים או התעלמה מהוראה המחייבת אותה. ראה: עב"ל 10014/98 יצחק הוד - המוסד, פד"ע לד' 213. היינו, בית הדין נעדר סמכות לדון ולהכריע בהיבט הרפואי של קביעת הנכות. 6. מעיון בפרוטוקול עולה כי הוועדה בדקה את המערער ורשמה את ממצאיה כדלקמן: "סובל מהשמנת יתר עם רשול קל בהופעה. תיפקודים קוגנטיביים תקינים, מביע עצמו היטב ללא הפרעה בקצב במהלך ובתוכן החשיבה. מוסר כי בסמוך לתאונה סבל מחרדות, עצבנות והפרעות בשינה שחלפו לאחר טיפול תרופתי בו ממשיך לדבריו כטיפול מונע. שולל כיום זכרונות חודרניים, שולל הפרעות בשינה, אין עדות לסימני עוררות יתר ללא הפרעה בתפקוד התעסוקתי, שיפוט ... תקינים. הוועדה עיינה במכתב מד"ר פרוטוב מ-29/12/11 המתאר סיגנון התנהגות מתמשך המתאפיין בהתפרצויות זעם, שימוש במריחואנה ואלכוהול מעצרים בגיל 15. תרשים - מ-9.9.11 מצוינות תלונות על נדודי שינה, מחשבות ... מצב רוח ירוד, תאבון ירוד, הפרעות בשינה עצבנות יתר עד פלשבקים בעטיים הומלץ טיפול בדופרלקס והפסקת טיפול קודם בפלרטין. בדיקה אורטופדית - עומד על קצות אצבעות ועקבים ללא חולשה, כיפוף קדמי תקין, מבחן ... קיימת התארכות של 9 ס"מ מ-15 ס"מ ל-24 ס"מ הטיות צדיות תקינות בשכיבה כח גס תחושה והחזרים תקינים SLR 80 מעלות עובר ללא כאב משכיבה לי ישיבה בדיקת EML מ-26/511 ללא עדות לפגיעה שורשית מימין". 7. בסיכום הדיון סיכמה הוועדה את מסקנותיה בהאי לישנא: "הוועדה דוחה את הערר וקובעת כי לא נותרה נכות אורטופדית בגין התאונה הנדונה. הוועדה עיינה בחוות דעתו של ד"ר גד וולן מ-14.8.12 ואינה מקבלת את את קביעתו כי הבדיקה היום בוועדה שונה לחלוטין מבדיקתו של ד"ר גד וולן. מבחינה פסיכיאטרית -הוועדה דוחה את הערר מאחר והבדיקה הקלינית של התובע הייתה תקינה גם אם מסר על נטילת טיפול תרפותי כטיפול מונע בהפרעת חרדה ממנה סבל בסמוך לתאונה בגינה שולמו דמי פגיעה. הוועדה עיינה בתעודת רופא של ד"ר גצ'ינסקי מ-26/8/11 הממליצה על 50% נכות בגיןPTSD עם אפשרות להתפתחות הפרעה אפקטיבית דו קוטבית בבדיקה הקלינית של הוועדה לא הייתה כל עדות לסימנים של PTSD וגב על פי התיעוד הרפואי מקופ"ח מכבי אין אבחנה או סימנים של הפרעה אפקטיבית דו קוטיבית , לכן הוועדה אינה מסכימה עם חוות דעתו של ד"רגלצ'ינסקי. לא נותרה נכות בגין התאונה". 8. לאחר שעיינתי בטענות הצדדים ובפרוטוקול הוועדה, שוכנעתי כי דין הערעור להתקבל, ואפרט. ב"כ המשיב הסכימה בדיון בפני כב' הרשם איתי אדרת, להחזיר את עניינו של המערער לוועדה על מנת שהוועדה תתייחס לבדיקת CT עמוד שדרה מותני מיום 13/03/2011, שכן הוועדה לא התייחסה לבדיקה זו כלל. ד"ר וולן בחוות דעתו מתייחס לבדיקת ה-CT, ונסמך על ממצאי הבדיקה עת המליץ להעניק למערער נכות אורטופדית. בנסיבות אלו, משעניינו של המערער מוחזר לוועדה על מנת שתתייחס לבדיקת ה-CT ,אך מתבקש כי הוועדה תתייחס בצורה עניינית ומנומקת לאמור בחוות הדעת ד"ר וולן אשר נסמכת על בדיקת ה-CT. בנושא התחום הנפשי מקבל אני את טענת ב"כ המערער כי על הוועדה היה לנמק ביתר שאת החלטתה, וזאת שעה שעסקינן בנכות נפשית, ובשים לב כי המומחה ד"ר ברוניה בחוות הדעת העניקה למערער נכות נפשית לאחר שקיימה שלושה מפגשים עם המערער לאורך תקופה, וכן לאור האמור במסמכים מאת ד"ר פרולוב קטרינה, אשר טיפלה במערער וציינה באבחנה כי המערער סובל מ-PTSD. הוועדה לא נתנה את דעתה כדבעי לטיפול התרופתי אותו נוטל המערער לאורך תקופה, וזאת בשים לב להגדרות סעיפי הליקוי בתחום הנפשי שהינן בתוקף מיום 01/03/2012. הוועדה לא התייחסה לבקשתו של המערער בכתב הערר להפנותו לאיבחון נוירופסיכולוגי. אומנם, הקביעה באם להפנות מטופל לאיבחון נוירופסיכולוגי הינה נושא שבשיקול דעת המקצועי של הוועדה, עם זאת על הוועדה להתייחס לבקשת המטופל, ולנמק מדוע אינה סבורה כי יש להפנותו לאיבחון נוירופסיכולוגי. במקרה דנן, נוכח השוני בממצאים של הוועדה אל מול מימצאי חוות הדעת, ולאור האבחנה שנרשמה ע"י הרופאה ד"ר פרולוב קטרינה, הרי שעל הוועדה היה לנמק מדוע אינה מוצאת מקום להפנות את המערער לאיבחון נוירופסיכולוגי. 9. לאור האמור, עניינו של המערער יוחזר לוועדה הרפואית לעררים (נפגעי עבודה) על מנת שהוועדה תפעל כלדקמן: א. בתחום האורטופדי - הוועדה תתייחס לבדיקת ה-CT עמוד שדרה מותני מיום 13/03/2011, וכן תתייחס התייחסות עניינית ומנומקת לחוות הדעת מאת ד"ר וולן מיום 14/08/2012. ב. הוועדה תתייחס לחוות הדעת הפסיכיאטרית של ד"ר ברוניה מיום 26/08/2011, תוך שתיתן את דעתה לעובדת עריכת חוות הדעת לאחר שלושה מפגשים על פני תקופה, וכן תיתן את דעתה כי המערער מטופל בטיפול תרופתי קבוע. הוועדה תתייחס לאבחנותיה של ד"ר פרולוב קטרינה בסיכומי טיפול מתאריכים 09/11/2011 ו- 28/12/2011. ג. הוועדה תשקול להפנות את המערער לאיבחון נוירופסיכולוגי על מנת לקבל תמונה טובה יותר על מצבו הנפשי. ד. הוועדה תזמן את המערער לדיון בפניה ותאפשר לו לטעון את טענותיו בנושאים הנ"ל. 10. הוועדה תפרט ותנמק החלטתה באופן שבית הדין יוכל להתחקות אחר הלך מחשבתה. 11. המשיב ישלם למערער הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד בסך 1,500 ₪ וזאת תוך 30 יום מהיום, שאם לא כן, יישא סכום זה ריבית והצמדה מהיום ועד ליום התשלום בפועל. 12. ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים, תוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין. עמוד השדרהרפואהועדה רפואית (ערעור)מותנייםערעורועדה רפואיתערר