מכתב מביטוח לאומי כי נוצר חוב והוא יקוזז ב-10% מגמלת הבטחת ההכנסה

מכתב מביטוח לאומי כי נוצר חוב והוא יקוזז ב-10% מגמלת הבטחת ההכנסה עקב כך שהתובעת גרה עם בן זוגה ואשתו השנייה. ג. התובעת הצהירה כי ביום הגשת התביעה ציינה בפני פקיד התביעות שהיא בהיריון ומסרה את כל המסמכים המעידים על כך. ד. התובעת הצהירה שהיא פרודה מבן זוגה מ-11/11. ה. התובעת הצהירה כי תבעה את בן זוגה למזונות. ו. התובעת הצהירה שהיא אינה מנהלת משק בית משותף עם בן זוגה ואין לה כל קשר עימו וכי היא המפרנסת היחידה של משפחתה. 6. בחקירת הנגדית, טענה התובעת כי כתובתה המעודכנת במשרד הפנים, קרי רהט שכונה 3 , אינה כתובתה האמיתית, וכך העידה: "ש. למה הכתובת שלך שמופיעה היא רהט שכ' 3? ת. בגלל שאני הייתי גרה בפזורה עם משפחתי ואחר כך התחתנתי ברהט, גרתי עם אמא ואבא שלו, הורי הבעל כולם ביחד, והם גירשו אותנו וחזרתי למשפחתי, משפחתי עשו לי בית. ש. למה הכתובת שלך עד היום הכתובת שלך היא רהט שכ' 3? ת. לא העבירו את הכתובת. הלכתי למשרד הפנים ברהט ואמרתי להם שאני לא גרה ברהט, רציתי להחליף, נתנו לי אישור שאני גרה בפזורה, אבל לא עוברים מרהט לפזורה." (פרוטוקול מיום 30/12/13, עמ' 4, ש' 17-22). 7. בעדותה טענה התובעת כי היא פרודה מבן זוגה אשר מתגורר ברהט ליד משפחתו ואילו היא מתגוררת בשבט אבו טלול בפזורה הבדואית ליד משפחתה. בחקירתה של התובעת בפני חוקר המל"ל מיום 10/9/12 (נ/8), מסרה התובעת את הגרסה הבאה: "זה נכון שאני הייתי בביטוח לאומי ב-17/5/11 והצהרתי שעזבתי את רהט שכונה 3 בית 4 והלכתי לגור לבדי בפזורה זה מה שהצהרתי. אני אומרת שזה חדש הוא בא לגור שם אחרי שהוא עשה חתונה הוא בנה בית שם הוא לקח עוד אישה בשם סברין אלחמידי היא בת דודה שלו. אם אתה אומר לי שהבית שהוא בנה זה ליד הבית שלי, אני אומרת שזה נכון יש ביני ובינו רק קיר של בלוקים אבל הוא לא בא אלי בכלל. אני ילדתי ב-28/5/12". לעומת גרסה זו, מסרה התובעת גרסה אחרת בעת עדותה בפנינו, כדלקמן: "ש. אני לא מדברת על עכשיו, אני מדברת על מה שהיה לפני שנה, כאשר הגיע אליך החוקר? ת. לפני שנה היו לנו הרבה בעיות, הוא היה עושה פרנציפ, עושה בלגאן, אולי בגלל זה אמרתי לחוקר... הוא היה גר ברהט לפני שנה. ש. לשאלת בית הדין - אז למה לחוקר אמרת שזה נכון שיש ביניכם קיר של בלוקים? ת. זה בגלל שחשבתי שהוא יגור אצלנו, אבל הוא לא גר." 8. עוד העידה התובעת כי היא לא התגרשה מבן זוגה ולגבי כספי המזונות, התבקשה התובעת להסביר מדוע בתביעתה למזונות עתרה לקבל רק 150 ₪ מזונות לילד בחודש, בשים לב לטענתה כי מצבה הכלכלי קשה מאוד; לכך השיבה התובעת כי בן זוגה אמר לה שאם תבקש יותר דמי מזונות הוא ידאג לקחת ממנה את הילדים (עמ' 6 לפרוטוקול, ש' 3-8). 9. בעוד שבפני חוקר המל"ל ציינה התובעת כי בן זוגה בנה בית בסמוך לביתה, עבור האשה השנייה לה נישא (נ/8, עמ' 1, ש' 10-12), הרי שבעדותה בפנינו כאשר נשאלה היכן מתגוררת האשה השנייה טענה כי אינה יודעת והיא אינה רואה אותה. 10. כאשר נשאלה התובעת על ידי חוקר המל"ל כיצד הביאה עם בן זוגה ילד ב-5/12, לאחר שהוציאה פסק דין למזונות, השיבה התובעת שבן הזוג הגיע אליה ואמר שהוא רוצה לחזור אליה ואז היא נכנסה להיריון (נ/8, עמ' 2, ש' 6-10). כאשר נשאלה התובעת על ידי החוקר מדוע רכבו של התובע חונה ליד ביתה, השיבה התובעת "הוא עושה לי פרניצפ". בהמשך הודעתה בפני החוקר ציינה התובעת כי היא נוהגת על רכב אוטומטי בלבד והרכב שנמצא ליד ביתה הוא אינו רכב אוטומטי (נ/8, עמ' 5, ש' 11 עד עמ' 6 ש' 2). בעדותה בבית הדין אישרה התובעת כי אכן כאשר החוקר הגיע אליה נמצא רכבו של בן הזוג מחוץ לביתה של התובעת, יחד עם זאת העידה התובעת כי הרכב היה ללא מנוע ואביו של בן הזוג גרר את הרכב והשאיר אותו ליד ביתה (עמ' 5 לפרוטוקול, ש' 6-7). המצב המשפטי 11. במקרים של משפחות פוליגמיות בהן "בעל" המשפחה המורחבת נשוי למספר בנות זוג המתגוררות במספר בתים - קובעת ההלכה הפסוקה כי המבחן העיקרי יהא קיומו של משק בית משותף. (דב"ע מט/04-136 עזיזה אל עביד - המוסד לביטוח לאומי פד"ע כב 306, 309). לגבי ניהול משק בית משותף נקבעו, על ידי הנשיא (בדימוס) אדלר, מבחני עזר כדלקמן - ב "האם בני הזוג מתגוררים באותו בית או בסמוך זה לזו; האם הם גרים בבתים נפרדים, ומה המרחק בין בית בת הזוג האחת לבתיהן של בנות הזוג האחרות שעמן גר האיש; אם האשה נשארה בחיק המשפחה או הוצאה ממנה; האם יש שינוי במעמדה בגלל הגירושין או אירוע אחר; האם נולדו לבני הזוג ילדים לאחר "הגירושים"; האם אב הילדים מבקר, אוכל, ישן, ומחזיק את בגדיו בבית האשה; למי שייך הבית שבו גרה האשה והרהיטים שבו; האם אבי הילדים משלם חשבונות חשמל, טלפון וכו' עבור הבית שבו גרה האשה; מי מקבל את קיצבת הילדים; האם לאשה יש חשבון בנק שלה נפרד מזה של בן הזוג; האם לאשה יש מקורות הכנסה נוספים על אלו שמעניק לה בן הזוג" (דב"ע מט/04-10 פאטמה דיב אובלבן - המוסד לביטוח לאומי, פד"ע כ', 334, 339). כן קבעה הפסיקה, כי יש לבחון אם הוכח שינוי נסיבות באורח חיי התובעת עקב פירודה או גירושיה (ע"ע 705/06 אלמעאמי מונה - המוסד לביטוח לאומי, מיום 10.5.07). מן הכלל אל הפרט 12. קיימות סתירות רבות בין הגרסאות שמסרה התובעת לחוקר המל"ל ובין הגרסאות שמסרה בעת עדותה בפנינו, ולאור הפסיקה המוכרת העדפנו לקבל את הגרסאות שמסרה התובעת לחוקר המל"ל על פני הגרסאות שמסרה בעדותה בפנינו. עוד נציין כי המועד הרלוונטי לבדיקת שאלת הנפרדות הוא המועד בו בוצעה החקירה בשאלת הנפרדות, ובמועד זה גירסת התובעת בפני החוקר הייתה כי היא גרה בסמיכות לבן הזוג ואשתו השנייה, קרי במועד הרלוונטי לא הייתה כל נפרדות, אלא היה מדובר במשפחה מורחבת. 13. על האמור לעיל נוסיף, כי קיים ספק לגבי האותנטיות של הליך תביעת המזונות, הן נוכח העובדה כי הבעל לא נכח כלל בדיון בפני בית הדין השרעי (ראה נ/10) והן לאור סכום המזונות שנפסק לכל ילד (150 ₪ לחודש). 14. מעדות התובעת עולה, כי זו לא התגרשה מבן זוגה (עמ' 6 לפרוטוקול, ש' 8-9). משאין המדובר בגירושי התובעת מבן הזוג, הנטל להוכיח כי בני הזוג נפרדו ואינם מנהלים משק בית משותף, מוטל על כתפיה של התובעת. התובעת לא הרימה נטל זה. התובעת לא הציגה כל אסמכתא כי חשבונות הבית משולמים רק על ידה וכו'. 15. סיכומו של דבר, יישום המבחנים שבפסיקה על המקרה מושא פסק הדין, מביא למסקנה כי דין התביעה להידחות. 16. סוף דבר - התביעה נדחית. 17. אין צו להוצאות. מסמכיםהבטחת הכנסהחובביטוח לאומי