מהי רמת הפרוט הנדרשת בהגשת תוכנית בניה ?

מהי רמת הפרוט הנדרשת בהגשת תוכנית בניה ? לענין רמת הפרוט בתוכניות כבר קבעה ועדת הערר לתכנון ובנייה מחוז מרכז בראשותו של עו"ד מאמו בערר 388/05 עו"ד יואל בורשטיין נ' הועדה המקומית לתכנון ובנייה רעננה כי : " מובן כי דרגות הפירוט בתכניות בכלל, ובתוכניות מפורטות בפרט הן שונות מתכנית לתכנית. לעתים תכנית מפורטת מגיעה לפרוט עד רמת סוג האבן, פרטי גדרות, חזיתות וצורתן, סוג חמרי בניה וכיו"ב ולעיתים תכנית, הנחשבת תכנית מפורטת המאפשרת הוצאת היתרי בניה, לפי הוראות הבניה שבה, מסתפקת בקביעת קווי בניין, אחוזי בניה וייעודים המוגדרים באופן לאקוני ביותר. כורח המציאות כי גם מכוחן של תכניות לאקוניות ביותר כאמור, מוציאות ועדות מקומיות היתרי בניה לבניינים הכוללים אלמנטים רבים, אשר לאו דווקא זכו להתייחסות ישירה בתכנית, ואת זאת עושה הועדה המקומית לפי שיקול דעת הנתון לה במסגרת החוק והתקנות (כמו למשל תקנה 16 לתקנות התו"ב בקשה להיתר תנאיו ואגרות התש"ל 1970) ובהתבסס על תקנות ותקני בניה והוראת דברי חקיקה שונים באשר לבניה. מעשה של יום יום הוא, במסגרת בקשה להיתר בניה, התרתן של עבודות לתכלית אשר לאו דווקא מצוינת מפורשות בתכנית ככזו אלא נחשבת כנכללת במשמעות המקובלת של מתחם התכליות המותרות בהגדרת אותו יעוד. כך למשל התרתה של בניה בקרקע שיעודה מגורים , של מעלית , חדר כביסה, חדר כושר, ביתן לשומר, ביתן אשפה, גדרות שבילים, עבודות גינון, התקנת מתקנים ומערכות שונים או מתקני משחקים בחצר, פילרים, חדרי טרנספורמציה, בריכות נוי, בריכות דגים, מזרקות, פסלים וכיו"ב. חלק גדול מעבודות אלה אינן כלולות בתכניות מפורטות ואין התייחסות אליהן בתכנית הרלוונטית. " תוכנית בניהבניהשאלות משפטיות