בקשה לתוספת שני ממ"דים בקומה א' ובקומה ב' בחריגה מקו בניין אחורי

בקשה לתוספת שני ממ"דים בקומה א' ובקומה ב' בחריגה מקו בניין אחורי במקרקעין הידועים כחלקה 57 בגוש 1153 (להלן המקרקעין). הועדה המקומית החליטה "לאשר את הבקשה ולדחות את התנגדות הדייר מקומה ג' שיוכל לבחון אפשרויות למיקום מיגון יחידת הדיור שלו באופן תכנוני נפרד מבלי לדחות את בקשות יתר השכנים." העוררת בעלת הזכויות בדירה בקומה ג' מתנגדת להחלטה, ועוררת עליה. במסגרת זו טוענת העוררת כי עמודת הממ"דים המבוקשת ממוקמת בהמשך למרפסת שלה ולפיכך לא תוכל לבנות שם ממ"ד בקומה שלה ולכן יש לשנות את מיקומו לקו הבניין הצדדי. ממ"ד, כהמשך למרפסת, מוסיפה וטוענת העוררת, יחייב מסלול הגעה של כניסה לחדר, יציאה למרפסת וממנו כניסה לממ"ד וזה לא הגיוני. כמו כן, הממ"דים יצרו גג מתחת לחלון המרפסת, אז, הבהירה העוררת כי סמוך לחלון הזה מתגוררים בני משפחה עם תינוק בן חודשיים ואדי הזפת יפגעו בבריאותם. כמו כן ייווצר מטרד כתוצאה מדגירת ציפורים. הוועדה המקומית טוענת מנגד כי דירת המשיבה, מבקשת הבקשה בנויה עד קו הבניין כמעט כך שהצבת הממ"דים מחויבת בחריגה מקו הבניין בכל מקרה. מעל לדירות המשיבות מס' 2, אין דירה במלוא קונטור המבנה, אלא פנטהאוז בנסיגה ולא מרפסות על יתרת הגג - זו דירת העוררת. אין כל היגיון בטענה כי הממ"דים יסתירו נוף מדירת העוררת ו/או שתהיה פגיעה בזרימת אוויר שכן הם נמוכים מדירתה. הנושא של מפגע בדבר הרעלה ודגירת ציבורים הן טענות תמוהות. וועדת הערר דנה בערר ושמעה בהרחבה את טענות הצדדים. במסגרת זו התברר כי המשיבים מתגוררים בקומות א' ו - ב' ואילו העוררת וחליפיה, בעלי זכויות בדירת פנטהאוז. מדובר במבנן בן שני אגפים - מזרחי ומערבי, כאשר בכל אגף שתי דירות בקומה. המבנן המבקש את תוספת הממ"דים הוא המבנן המזרחי לגבי הדירות הדרומיות שבו. לעוררת דירה המשתרעת על כלל המבנן המזרחי, הן החלק הצפוני והן החלק הדרומי. אין כל מניעה כי העוררת תבנה ממ"ד בהמשך לעמודת הממ"דים המבוקשים על ידי המשיבים, הדבר כרוך בהתאמות מינוריות יחסית בדירתה במיוחד בהשוואה לאלו הנדרשות מהמשיבים אם תיענה דרישתה להעברת הממ"ד ליציאת המטבח והשירותים, דבר זה יהיה כרוך בשינויים בצנרת, שינויים באוורור מטבח על כל המשתמע מכך ודומה כי מדובר בשינויים מרחיקי לכת, זאת ביחס לאפשרותה של העוררת לארגן כניסה לממ"ד מתוך הבית (יש לציין כי המרפסת הפכה להיות סגורה והפכה לחדר זה מכבר כפי שטענה אף העוררת בעצמה), בעלות ובשינוי מינורי יחסית למתואר לעיל. אשר על כן ולאור כל האמור, הערר נדחה. מרחב מוגן (מקלט) / ממ"דבניין