חריגה מקו בניין תמ''א 38

חריגה מקו בניין תמ''א 38 העורר הגיש לועדה המקומית לתכנון ובנייה תל אביב, בקשה להיתר בנייה מכוח תמ"א 38 ביחס לבניין המצוי בגוש 7092 חלקה 95 ברחוב בר כוכבא 54 תל אביב. במקום קיים בניין בן שלוש קומות מעל קומת עמודים. הבניין בנוי על קו בניין קדמי, במרחק של 4 מ' מגבול המגרש הקדמי. במסגרת הבקשה התבקשה, בין היתר, תוספת קומה חדשה. סלע המחלוקת בין הצדדים הוא קונטור הקומה הנוספת, שתיבנה מכוח התמ"א. לצורך חיזוק הבניין מבוקש לבנות קירות הקשחה, החורגים בחזית הבניין בכ - 30 ס"מ מעבר לקו הבניין. הועדה המקומית דורשת כי הקומה החדשה, הנבנית מכוח תמ"א 38, תיבנה על קו הבניין. לפיכך יוצא, כי שלושת הקומות הראשונות מעל קומת העמודים תיבננה בחריגה של כ-30 ס"מ מקו הבניין הקדמי, ובמרחק של 3.70 מ' מגבול המגרש הקדמי, ואילו הקומה החדשה, תיבנה בנסיגה של 30 ס"מ לעומת הקומות שמתחתה, על גבול המגרש. לטענת הועדה המקומית, צורת בנייה זו מחויבת לאור הוראות תמ"א 38, שכן סעיף 10.1 לתמ"א מאפשר חריגה מקווי הבניין המותרים על פי התכנית החלה על המבנה, ובלבד כי מדובר בחריגה של רכיבי חיזוק. לטענת הועדה המקומית, הקומה החדשה אינה דורשת חיזוק, ולפיכך לא ניתן להתיר את בניית רכיבי החיזוק בקומה זו בחריגה מקווי הבניין מכוח סעיף 10.1. יצוין, כי סעיף 11.1.4(א) לתמ"א 38, המאפשר לועדה המקומית לאשר חריגה מקווי הבניין עד שני מטר בקו בניין קדמי, חל רק אם החריגה מקוו הבניין נועדה לשם הרחבת יחידות הדיור הקיימות, ולפיכך סעיף זה אינו חל על הקומה החדשה הנוספת מכוח תמ"א 38. לדעתנו, עמדת הועדה המקומית מביאה לתוצאה שאינה סבירה מבחינה עיצובית. הפרשנות הדווקנית של הועדה המקומית את הוראות סעיף 10.1 לתמ"א, כי לא ניתן לבנות את רכיבי החיזוק בקומות החדשות, אינה סבירה בעיננו, והיא מביאה לתוצאה עיצובית שבה החזית של הבניין החדש לא תהיה אחידה. סעיף 10.1 לתמ"א 38 מאפשר אומנם לועדה המקומית לבצע חריגה מקווי הבניין לצורך בניית רכיבי החיזוק, אך עם זאת, קיים גם סעיף 10.2, הקובע כי "רכיבי חיזוק הבניין יעוצבו במשולב עם חזיתות המבנה, לשביעות רצון מהנדס הועדה המקומית" דהיינו, התמ"א שמה גם דגש על הצד האדריכלי והעיצובי של חזיתות הבניין. יש לדעתנו לקרוא לתוך סעיף 10.1 לתמ"א 38, את האפשרות לבנות את רכיבי החיזוק גם במקומות שאלה אינם נדרשים באופן ישיר לצורך חיזוק המבנה, על מנת ליצור חזיתות אחידות, כך שלא יהיה ניתן להבחין בין הבניין הקיים והקומות הנוספות, לאחר גמר הבנייה. לפיכך, אנו מקבלים את הערר, ומאפשרים את בניית רכיבי החיזוק, לכל גובה הבניין, באופן שהקומה החדשה תיבנה אף היא בחריגה מקו הבניין הקדמי, ובהמשך לקומות הקיימות המחוזקות. בניהתמ"א 38תמ"אבניין