התנגדות לתוספת ממ"ד שחוסם חלון של מרפסת שירות

מתנגדים לתוספת ממ"ד מטעם שחוסם להם חלון של מרפסת שירות וחלק מחלון מכוסה סווכה של מבואת הכניסה. לאחר שדנו במפורט באופציות העומדות לצדדים והבנה שעל אף ניסיונות לשיתוף פעולה מצד שניהם, ניסיונות אלו כשלו, ובהתחשב בכך שהמשיבים החלו בנסיונותיהם לקדם תוספת ממ"ד לפני למעלה משנתיים, ולאור העובדה כי למעט העוררים לא הוגשו התנגדויות לבקשה, אנו סבורים כי האופציה שנבחרה הינה אופציה סבירה שכן היתר מחייבות שיתופי פעולה מצד צדדים שלישיים. לא זו אף זו, קיימת אפשרות להותיר פתח התואם את החלונות והסווכות הקיימות בדירת המתנגדים לאור העובדה כי יש צורך ב70% ביסוס לצורך בניית הממ"ד בקומה א' כך ש30% עשוי להישאר פתוח. לפיכך, ולאור חשיבות הרבה שמייחסים גופי התכנון והוועדה זו לאינטרס הבטחוני המחייב תוספת ממ"דים לדירות ישנות, אנו סבורים כי נכון לאשר הבקשה בתנאים הבאים: הביסוס יותיר את הפתחים המתוארים לעיל וכן את הגישה אל החצר האחורית חופשיים. ככל שהמתנגדים יבחרו שלא לבנות ממ"ד תחת הממ"ד המבוקש, יוכלו להגיש בקשה מתאימה. הבקשה תידון בפני הוועדה המקומית שתשקול בחיוב לאשרה על פי אותם עקרונות מנחים. בכפוף לאמור, הערר נדחה. מרפסתחלוןמרחב מוגן (מקלט) / ממ"ד