ערר שלא לאשר את הבקשה להוספת דירת דופלקס

ערר שלא לאשר את בקשת העוררת לתוספת דירת דופלקס בקומת ג ו - ד' במקרקעין הידועים כחלקה 181 גוש 7649, ברחוב רימלט 15 ברעננה (להלן: "המקרקעין"). הועדה המקומית החליטה כדלקמן: "לאחר הדיון בבקשה ומכיוון שאין מניעה אדריכלית לאישור תוספת הבניה בקומה ג' המשתלבת במראה הבניין, מחליטה הועדה: לאשר תוספת לדירת דופלקס מספר 12 בקומה ג' במסגרת הקלה לניוד שטח של 5.42 מ"ר מקומת עליית הגג והקלה להגדלת שטח דירה מ - 130 מ"ר המותרים ל - 133.60 מ"ר בתנאים הבאים: תיקונים טכניים בתיאום עם מדור רישוי. סימון חומרי גמר וצבע בחזיתות בהתאם לקיים. רישום הערת אזהרה בדבר ניוד שטח של 5.42 מ"ר מחלל הגג למפלסי קומות הדירה. בשאר תנאי מהנדס הועדה. הועדה אינה מאשרת את התוספת המבוקשת בקומה ד' אשר אינה משתלבת וחורגת מחזות הבניין ופוגעת במראהו. הואיל ומדובר בהקלה, על פי שיקול דעת הועדה, מחליטה הועדה שלא לאשר תוספת זו." תמצית טענות העוררת מדובר בקירוי קיים זה מכבר בגינו הוגשה בקשה בשעתו ולאחר הגשת הבקשה הועבר לבדיקה לידי התובע העירוני, שהחליט בסופו של דבר לא להגיש כתב אישום בגין עבירה שהתיישנה זה מכבר. יחד עם זאת חשוב לעוררים להסדיר את אותה בניה. מדובר בבית משותף בן 5 קומות ובו 12 דירות, שקיבל היתר בניה לפני 20 שנה. מדובר בקירוי של מרפסת בקומה ד' בשטח של פחות מ - 5 מ"ר, באמצעות הקלה המניידת זכויות המותרות לבניה בחלל גג הרעפים. לשיטת העוררת התוספת משתלבת היטב במבנה הקיים היא מהווה קירוי למרפסת גג, כלומר למרפסת שאינה בולטת במישור הקומה שמתחתיה, מקורה בגג רעפים אדום הזהה לגגות הקיימים במבנה, מצויה בנסיגה של 4 מטר מקונטור הבניין, בחזית צדדית, הנצפית ממיסעת החניה בלבד, ומשתלבת היטב בבניין המקורי. עוד נטען כי היתרים לקירוי מרפסות זהות בבניינים זהים אושרו בשנים האחרונות, זאת טענה העוררת תוך פירוט של מספרי ההיתרים והכתובות, לרבות בבניין הצמוד לבניין העוררת. תמצית עמדת המשיבה חלקה של הבקשה התקבלה והאלמנט שלא אושר הוא קירוי המרפסת הפתוחה. הבניה שאושרה הינה החלק שאינו חורג מחזיתות הבניין ולא נראה כלל לעין, ואילו קירוי המרפסת הפתוחה תפגע בחזות הבניין ועלולה להוות תקדים. מדובר בשכונה חדשה יחסית (לב הפארק) בדירה מרווחת והקירוי אינו מהותי לתפקוד הדירה. לעניין הדוגמאות שהובאו הרי שכל מקרה לגופו. כך גם סורבו בקשות כאלה כמו למשל ברחוב שפירא משה 14 באותה שכונה, גם שם כללה התוספת שטח הנסמך על ניוד מחלל הגג, הבקשה נדונה וועדת המשנה ראתה לדחותה. דיון והכרעה דין הערר להתקבל. הלכה פסוקה היא כי: "הליכי הקלות נוצרו כפי ששמם מעיד עליהם כדי להקל על בוני בתים ולא להצריכם לידי ההליכים הממושכים והמסורבלים של תיקוני תכניות". (בג"צ 1951/79 יצלף חברה למפעלי בניין בע"מ נ' יו"ר ועדה המחוזית לתו"ב ת"א). העוררת הבהירה את הסיבה לבקשת ההקלה. המדובר במגרעת בלתי שמישה המהווה כר למטרדים דוגמת יונים, לכלוך וכו'. בפני ועדת הערר הוצגו הדוגמאות האמורות בערר העוררת כאשר מנוי וגמור גם אם נציגי המשיבה היא אחת הדוגמאות לכל הפחות זהה לבקשה נושא ערר זה. גם ביתר הדוגמאות מדובר בתוספות דומות אשר עניינן סגירת מגרעת כזו או אחרת באותם בתים. יש לציין כי מדובר בבתים מסוגננים אשר נבנו באופן א - סימטרי. נוכח האמור אין מניעה לאפשר השינוי המבוקש לצורך מיגור המטרדים שנזכרו לעיל וניצול נכון יותר של הבניה. יחד עם זאת, נעיר כי במידה ותתבקש סגירה נוספת בדירה אחרת באותו בניין יש לדאוג לפתרון אחיד על מנת לשמור על שפה משותפת בבניין. אשר על כן ולאור כל האמור הערר מתקבל. דופלקסמקרקעיןערר