התנגדות לתמ"א 38 בטענת מצוקת חניה

התנגדות לתמ"א 38 בטענת מצוקת חניה ערר זה הוגש על החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה נס ציונה (להלן: "הועדה המקומית"), להתיר למשיבים 2 חידוש וחיזוק מבנה במסגרת תמ"א 38 הכולל תוספת 10 יח' דיור ב-2.5 קומות, סגירת קומת עמודים והרחבת דירות קיימות, כל זאת במקרקעין הידועים כחלקה 753 בגוש 3637 ברחוב נגבה 6 בנס ציונה (להלן: "המקרקעין"). העוררים הינם תושבים ברחובות הסובבים את מתחם נגבה, שהינו מתחם בבנייה רוויה (5 מבנים משותפים) בניגוד לרחובות הסובבים בהם מתגוררים העוררים, בהם מתוכננת ובנויה בניה צמודת קרקע. תמצית טענות העוררים האזור סובל ממצוקת חניה ממילא, כאשר היום נדרשות במתחם נגבה בכללו 185 חניות ולאחר ביצוע תוספות עפ"י תמ"א 38 בכל המתחם ידרשו 288 חניות, מדובר בסביבה הסובלת גם כך ממצוקת חניה ומרחובות עמוסים. הגבהת המבנים ביחס לצמודי הקרקע תפגע בפרטיותם ותמנע ניצול חצר לחיי משפחה תקינים ובריאים. הגידול באוכלוסייה יחייב היערכות תשתיות מוניציפליות ולא ניתן לכך מענה. גם כיום מתנשא הבנין בגובה 3 כ-18 מ' מעל הבתים ברח' כצנלסון הגובלים איתו בתוספת של 2.5 קומות ו-10 משפחות, תחמיר את המצב הקיים של חיי הפרט ותגרום לנזקים שונים. הפתרון של חניה תת קרקעית במתקנים טכניים, לא הובהר דיו. תמצית עמדת המשיבים לצד ההיבט הבטיחותי מאפשרת תמ"א 38 התחדשות עירונית והיצע הדירות במרכזי הערים, העוררים לא תמכו טענותיהם בחוו"ד מקצועיות ולא ביסוס טענותיהם בכל מסמך, מדובר בטענות בעלמא ובתוכנית שמקודמת מזה 3 שנים. ההשלכות המצוינות בערר של הגדלת מס' יח' הדיור ב-60 יח' אינן רלבנטיות לבית נושא הערר, אלא למתחם בכללו. לענין החניות - הרי שדווקא בעלי הבתים הפרטים אינם חונים בשטחי החניה הפרטים בכתלי ביתם, אלא מחנים בחניונים הציבורים באזור נגבה, בעוד ששטחי החניות בבתיהם הופכים לשטחי אחסון, מגרש משחקים וכיו"ב. המתקנים המוצעים לחניה הינם נושאי תו תקן של מכון הגרמני מתאימים לתקן האירופאי ולתקן הישראלי ולדירקטיבה למכונות, מדובר בחברת פרומוט הפועלת בארץ למעלה מ-20 שנה והתקינה כ-9000 מקומות חניה ב-500 פרויקטים, המתקנים אמינים ומשמשים את המשתמשים שנים ארוכות, פרומוט מעניקה ללקוחותיה שרות אחזקה ותיקונים באמצעות צוות אינטגרלי. עמדת הועדה המקומית מדובר במתחם של כ-9 דונם הכולל 98 יח' דיור ב-5 מבנים, מתוכננים בו 49 מקומות חניה מתוכם 32 בשטח המיועד לשימושים ציבוריים, ו-17 בשטח המיועד למגורים. כל החניות משמשות כחניות ציבוריות ואינן מוצמדות לאף אחד מהבניינים. בנוסף קיימים במתחם מגרש ריק המיועד למסחר בשטח של כ-0.27 דונם ושטח לבנייני ציבור בשטח 0.51 דונם בו נבנה גן ילדים כמו גם שצ"פ בשטח של 1 דונם. היקף התוספת האפשרי במתחם בכללו הינו כ-60 יח' דיור, והועדה המקומית דנה דיון עקרוני בהיתכנות מימושה של התמ"א במתחם. בשעה זו מצויים בועדה המקומית 3 בניינים מתוך החמישה שבמתחם. לענין החניה - תוספת החניה שתיתן מענה ולו חלקי גם לדירות הקיימות, מהווה שיפור במאזן החניה, בנוסף בחנה הועדה המקומית להוסיף עשרות מקומות חניה בשטחי הציבור כחניה תת קרקעית. בענין התאמת הבינוי לסביבה - מצאה הועדה כי מדובר במתחם בלב העיר, אשר מאופיין מלכתחילה בבניה רוויה לצד בניה נמוכה ואין בתוספת כדי לשנות את אופי הסביבה, יתרה מכן מדובר בהתחדשות המבנים והסביבה דרך שישפר את חזותה. הפתרון שהוצע כולל 20 מקומות חניה במתקנים. הבקשה אושרה לאחר דיון מעמיק במתחם בכללו, ובהשלכות התוספת בו מבחינה תנועתית, תחבורתית ופרוגרמתית. נמצא כי התוספת יכולה להיקלט בהיבטים של צרכי ציבור תשתיות ותנועה מבחינת חניה היא מיטיבה את המצב הקיים. עוד נטען כי אין תקן מספרי מחייב בתמ"א 38 וכי הנושא צריך להבחן עפ"י שיקול דעת מהנדס הועדה בהתאם לסעיף 17 לתמ"א, כך או אחרת מדובר במספר חניות כפול ממספר הדירות שבתוספת ולכן אין מקום לטענה זו. דיון והכרעה נכון עשתה הועדה המקומית כאשר השכילה לבחון את משמעות התוספת בעזרת יועציה המקצועיים בכלל המתחם. במסגרת זו הובאה בפני הועדה המקומית קודם לאישור הבקשה והתוספות במתחם חוות דעתה של יועצת התנועה הגב' עדנה הוד, אשר בחנה את מצאי החניות הקיימות, השימושים המצויים בסמוך, ספירות תנועה רלבנטיות, על יסודן הגיעה המומחית למסקנה לפיה לא קיים כיום נפח תנועה גדול ברחובות המקומיים, והגידול לא ישנה את האופי המקומי של התנועה הקיימת היום. הוצע גם פתרון פרקטי של הפיכת רח' נגבה בחלקו הדרומי לדו סטרי כך שניתן יהיה לצאת מהמתחם האמור דרומה ומומלץ לעשותו בשלב הזה של התוכנית. למותר לציין כי אנו רואים בחיוב רב פרויקטים לחיזוק מבנים עפ"י התמ"א ובמיוחד שהם מיושמים בשום שכל, לאחר בדיקה מתחמית. כך קבענו בערר 43+9/10: "ככלל, כפי שהבהרנו לא אחת, רואה וועדת הערר בחיוב רב יוזמות לחיזוק מבנים על פי תמ"א 38. בקשות אלה, מגשימות בראש ובראשונה את מטרת העל של תכנית זו ומקדמות את הערכות הציבור הרשויות והמדינה במדרג המוכנות לקראת רעידות אדמה אשר עתידות להתרחש באזורנו. תחזית זו היא העומדת בבסיס החלטות הממשלה ומוסדות התכנון כולם בקדמם התמ"א האמורה. אין המדובר בסיסמה בלבד כי אם בסיכון ממשי בפניו עומד הציבור בארץ. כפועל יוצא מהשגת מטרת על זו (או אם תמצי השפעת הלוואי שלה) זוכה בראייתנו הציבור גם בהתחדשות פני אותם בתים ומקום בו ניזומות מספר בקשות בסביבה קרובה (כבענייננו) לאלמנט ההתחדשות משקל משמעותי ומיטיב סה"כ עם הסביבה. גם במקרה דנן בו מדובר ברחוב מעורב מבחינת גובה הבניה, אשר נבנה זה מכבר וזקוק לחיזוק פשוטו כמשמעו, לא מצאנו כי יש במוצע בבקשות כשלעצמן כדי לפגוע באנטרס של שוכניו ועל כל פנים לא מעבר לצפי הטבעי שאמור לקחת דייר/תושב סביר המתגורר בעיר מה עוד כי באותו רחוב הודגמו כמפורט לעיל מבנים אחרים בגובה זה." ובערר 142/08: "עוד הובהר כי התכנית כוללת החיזוק הנדרש על פי תמ"א 38 ופתרון חניה לכל הדירות בבניין, קיימות כמבוקשות (וזאת בשונה מהדרישות עפ"י תמ"א 38 למציאת פתרון חניה לדירות החדשות בלבד). בהתחשב בכל האמור ובחשיבות שרואה ועדת הערר לחיזוק מבנים על פי תמ"א 38, כמו גם במצבו העכשווי של המבנה שהוצג לנו בתמונות, והעובדה כי על פי דין קיימת שארית משמעותית של זכויות בניה אנו רואים לנכון לאשר החלטת הועדה המקומית. איננו סבורים כי יש בשיפוץ ובתוספת המבוקשת כדי להוריד ערכם של בניינים סמוכים, בסופם של דברים עם סיומו של השיפוץ ייתכן ויביא רוח חדשה ותנופה תכנונית גם ליתר השכונה דבר שיביא דווקא לעליית ערך הבתים בה. מכל מקום טענה זו נטענה בעלמא ללא כל תימוכין." ובעניין 30+42/10: "בבסיסה של תמ"א 38 ובראשון לציון גם תכנית רצ/1/ 106 רציונל של עידוד ביצוע חיזוק מבנים על ידי תוספות בניה, כמפורט בסעיף 2 לדברי ההסבר לתכנית: "... הוראות התמ"א קובעות את המסגרת הסטטוטורית שתאפשר מתן היתרי בניה מכוחה, וכן מציעה תמריצים שיעודדו את החיזוק ויאפשרו אותו מבחינה כלכלית. זאת תוך שמירה על איזון בין הצורך לחיזוק ומימונו ובין שיקולים עירוניים רחבים אחרים" כן ראה בסעיף 5 לדברי ההסבר, שם נקבע כדלקמן: "... במסגרת התמריצים לביצוע החיזוק, מציעה התמ"א תוספות בניה למבני מגורים קיימים (סעיף 11) ולמבנים שאינם מיועדים למגורים (סעיף 14). למבני מגורים מציעה התמ"א שני סוגים של תוספות: תוספת יחידות דיור למבנה (כמפורט בסעיף 11.1) והרחבת יחידות הדיור הקיימות במבנה (כמפורט בסעיף 11.2). במבנים שאינם מיועדים למגורים מציעה התמ"א תוספת בשטח בניה של קומה טיפוסית. בכך מאפשרת התמ"א להתגבר על מיצוי זכויות הבניה ומהווה תמריץ לחיזוק מבנים" במקרה דנן אנו סבורים כי הועדה הגיעה למסקנה נכונה שכן בהעדר חניות אינהרנטיות לבתים, מלכתחילה, התוספת המוצעת הינה למעלה מסבירה. למען הסדר הטוב נזכיר עוד כי אף המחוקק התערב בענין זה ותיקן את חוק התכנון והבניה, כך שגם העדר אפשרות להתקין חניות לא יהווה עילה לגיטימית לסירוב לבקשה עפ"י תמ"א 38 (ראה סעיף 158א.3 לחוק התכנון והבניה) אשר לענין תוספת הקומות איננו סבורים כי יש בכך להשפיע ובכל מקרה לא באופן משמעותי על הסביבה, יוזכר כי: "אף תושב אינו יכול לצפות כי השכונה הקטנה והשקטה בה בחר לבנות את ביתו תישאר תמיד כך. ישנה התפתחות מתמדת. קיימים התרחבות גידול ושינויים. אל השכונה באים לגור תושבים חדשים ולא תמיד מאותו מרקם חברתי וסוציאלי של הוותיקים. אי אפשר לעצור את החיים ואת השינויים אלא בגבולות שהחוק מתיר." עת"מ 134/01 הרב שיק נ' הוועדה המקומית גליל מזרחי. לעניין זה אנו מתכבדים להפנות להלכה שנפסקה בבית המשפט העליון ולפיה: "כל מי שבא להתגורר בעיר צריך לקחת בחשבון, בצד התועלת הצומחת לו ולאחרים מרשת הכבישים, גם את הרעש והזיהום הנגרמים על-ידי המכוניות. כך אם רחוב נעשה סואן ורועש יותר, בעקבות התפתחות של אזור מסוים, וכך גם אם נסלל כביש בפאתי העיר מכוח תכנית חדשה. גם מי שבא להתגורר במקום שקט בפאתי העיר צריך לקחת בחשבון שהעיר תתפתח, כבישים חדשים ייסללו, ורעש המכוניות ישיג גם אותו." (ע"א 1182/92 ברעלי נ' הועדה המקומית י-ם) אשר על כן ולאור כל האמור, אנו דוחים את הערר. בניהתמ"א 38תמ"אחניה