פתרון לנושא התנועה ברחוב במסגרת תכנית בניה

נטען כי לא הוצג פתרון לנושא התנועה ולא ניתן להבין מהיכן תגיע תנועת המכוניות הן של דיירי הרחוב והן של אורחיהם. רחוב בן יוסף הינו רחוב הולנדי קטן וצר ועמוס מאוד ממילא. למשיבים ניתנו כמה הזדמנויות לצרף נספח תנועה מעודכן אולם הפתרון התנועתי לא הוצג במסמכי התכנית. התכנית כוללת תוספת 4 יחידות דיור, המחייבות 8 חניות ונסמכת על רחוב בן יוסף שהינו רחוב צר באופן בו גם היום קשה המעבר ברחוב ברכב מפאת רכבים החונים בשני צידי הכביש, בנסיבות האלה אישור 4 יחידות דיור ו - 8 חניות נוספות הגם שחלקן בחניון תת קרקעי תגביר את מצוקת המעבר והשימוש ברחוב. למעט רכבי דיירי היחידות עצמן תוספת היחידות תגרור עומס מוגבר ברחוב (אורחים, ספקים, בעלי מקצוע וכיו"ב). תוספת יחידות דיור במחיר של פגיעה בקניינים ובאיכות חייהם של העוררים אינה סבירה ויש להציג פתרון תחבורתי הולם תחילה. הפתרון הראוי הינו הסדרת הגישה למגרש מכיוון רחוב התכלת שהינו רחוב רחב מספיק נטול כל מגבלת שיפועים ו/או שדה ראיה. העוררים אף תמכו את עררם בחוות דעת מהנדס תנועה. תמצית טענות המשיבים המשיבים הגישו מספר תכניות ונבדקו אלטרנטיבות שונות כאשר התכנית שהופקדה הוגשה בהתאם להמלצתו של יועץ התנועה של העירייה, יתרונו של הפתרון המוצע הינו שהוא מאפשר חניות אורחים ברחוב התכלת ומתאים להפרשי הגבהים בין רחוב התכלת ובין רחוב שלמה בן יוסף. בנספח הבינוי בתכנית מסומן החניון התת קרקעי ובו 12 חניות כלי רכב, כמו כן מסומנת כניסת הולכי רגל וחניית אורחים ברחוב התכלת ברחוב המופקע. העוררים מדברים על עומס מוגבר על ידי אורחים וספקים כאשר יוחדה חניית אורחים ברחוב התכלת. רחוב בן יוסף אינו רחוב הולנדי קטן וצר כפי שנטען רוחבו מגיע עד 8 מטר והוא משרת מספר זעום של מכוניות. גם המשיבים תמכו דעתם בחוות דעת מהנדס תנועה. תמצית עמדת הועדה המקומית רחוב התכלת הינו רחוב ראשי יחסית עם זכות לרוחב דרך של 17 מטר, הכולל חניות מקבילות בשתי פאותיו, ומוגדר כרחוב נופי לשימור עם שדרת עצים. רחוב בן יוסף הינו רחוב משולב דו סטרי ללא מוצא באורך של 150 מטר, עם זכות דרך של 10 מטר, ולאורכו בניה צמודת קרקע ולכן ברור כי תכנונית ותנועתית נכון לבחור דווקא את רחוב שלמה בן יוסף לגישה לחניות. הפתרון מנצל את הפרשי הגובה הקיימים ויוצר הפרדה מלאה בין כניסת הולכי הרגל וגישת כלי הרכב למגרש. התכנון נותן מענה ציבורי טוב לאורחים, ספקים, בעלי מקצוע וכיו"ב. דיון והכרעה ועדת הערר דנה בערר, שמעה את טענות הצדדים ואף יצאה לסיור במקום על מנת להתרשם באופן בלתי אמצעי מטענות הצדדים ומצאה כדלקמן: רחוב שלמה בן יוסף מאופיין בבניה צמודת קרקע של כ - 2 קומות. בעת הסיור (שעות הבוקר) הרחוב היה שקט וללא תנועת כלי רכב. לכל המבנים הגובלים ברחוב יש מקומות חניה מקורים. רחוב התכלת מאופיין במבנים צמודי קרקע, לחלקם כניסת רכב מאותו רחוב מדרום למתחם נבנה פרויקט חסון, קומפלקס צמודי קרקע כולל חניה משותפת מונמכת ביחס לכביש. מפלס רחוב בן יוסף הגובל במתחם נמוך ממפלס רחוב התכלת. בחזית המתחם מרחוב התכלת קיים עץ ושינגטוניה אחד. מצפון בחזית רחוב התכלת 3 שורות עצים ותיקים. אנו סבורים כי התכנון המוצע במסגרת התכנית במתכונתה המופקדת הינה תכנון ראוי ונכון ולהלן נימוקינו: ראשית יש לציין כי התכנון כולל חניות מספיקות (12 ל - 6 יחידות דיור), בתחום המגרש תוך ניצול הטופוגרפיה שלו ויצירת מרתף חניה, כמו גם הקצאת חניות לאורחים ברחוב התכלת. הווה אומר מדובר בתכנון הטבעי למגרש כגון דא. שנית, אנו סבורים כי רחוב שלמה בן יוסף הינו תשתית ציבורית דלת משתמשים וכי אין כל פסול בתוספת של כניסות ויציאות של 8 רכבים נוספים דרך אותה תשתית אשר אמורה לשמש את הציבור בכללו. נבהיר כי תקן החניה כמו גם הרישוי ברחוב מחייבים חנייה בתוך המגרשים, אולם חרף האמור נמצא כי חלק מהמשתמשים עושים שימוש בשטח הרחוב לצורך החניה אם מטעמי נוחות ואם מטעמים של שימוש אחר בחצר הבית. כך או אחרת, גם נוכח אותו שימוש ברחוב כניסת ויציאת 8 מכוניות נוספות באותה דרך שהינה דרך רחבה ביחס להיותה דרך משולבת לא תעלה ולא תוריד. תכנון זה עדיף לטעמנו על התכנון האלטרנטיבי של כניסה מרחוב התכלת שאז לא יהיה פתרון לחניות האורחים המתוכננות באותו כיוון ויצא שכרה של הסביבה, לרבות העוררים בהפסדה. לא זו אף זו, באופן זה הפניית האורחים היא לרבות התכלת בעוד על פי האלטרנטיבה של העוררים הם יופנו, מן הסתם לרחוב בן יוסף. סיכומם של דברים הן מהטעמים של טופוגרפית המגרש, הן מבחינת המצאי האפשרי בכל אחת מהקטגוריות, הן מהיבט של בחינת המשתמשים בדרך והן מבחינת השימוש בתשתיות הציבוריות אנו סבורים כי הפתרון שנבחר הוא הפתרון הנכון ולפיכך אנו דוחים את הערר. תוכנית בניהבניה