היתר בניה להקמת מתקן תקשורת ע"ג עמוד חשמל קיים

היתר בניה להקמת מתקן תקשורת ע"ג עמוד חשמל קיים בצומת גהה במקרקעין הידועים כחלקות 69-70 בגוש 6193 (להלן: "המקרקעין"). עסקינן במתקן אנטנות משתלבות ע"ג עמוד חשמל קיים המצוי במקרקעין. העוררת הציגה את כל האישורים הנדרשים עפ"י תמ"א 36א' וכן עפ"י הדין. הערר הוגש ביום 10/3/13, ולאחר הגשתו הועלתה הבקשה לסדר היום, ולפיכך נדחה מועד שמיעתו. ביום 2/5/13 החליטה הועדה המקומית כדלקמן: "מיקום המוצע של מתקן התקשורת אינו מתאים מבחינת הסביבה. הועדה רושמת לפניה שגם צוות תכנון לא ממליץ על התכנון, לפיכך מחליטים לסרב לבקשה." בדיון לפנינו טענה הועדה המקומית כי הבקשה סותרת את מדיניות המשיבה לטיפוחו של ציר זבוטינסקי, המשיבה מנסה לייפות ולטפח את אותו ציר, לרבות פיסול סביבתי, הסדרת שילוט ומניעת אלמנטים הפוגעים באחידותו, מדובר בכניסה הראשית לעיר ומכאן החשיבות לאסתטיות הרבה. כמו כן נטען כי הקמת האנטנה כרוכה בהקמת מבנה יביל וגדר היקפית, אלמנטים המכערים את סביבתה. דיון והכרעה דינו של הערר להתקבל. יחסה של הועדה המקומית אל ציר ז'בוטינסקי הינו הפכפך. בשעתו, הבהירה הועדה ב"אותות ובמופתים" כי בכוונתה לקדם דווקא פריסה של מתקנים סלולריים בציר ז'בוטינסקי כחלק ממדיניות מתוכננת, כפי שנזכר בהחלטתנו מיום 5/4/2009 בערר 29/09 כדלקמן: "מתקני התקשורת ימוקמו על גבי עמודי תאורה לאורך ציר ז'בוטינסקי ולצורך העניין קבעה גם "פיילוט" אלא שראשית תפישתית לא ניתן מענה לכיסוי התקשורתי בחלקים אחרים של תחום התכנון ובשנית, פרקטית, גם "הפיילוט" שנקבע טרם אושר בועדה המקומית. יובהר, כי מדובר במהלך הנמשך כבר כשנתיים, עד כה כאמור ללא כל תוצאה." אלא שבשלב מסוים חזרה בה מכוונתה, והחליטה אחרת, הכל מבלי להציע, לא כל שכן לגבש הסכמות, בנוגע לחלופות המקובלות עליה. לגופם של דברים, מדובר במתקן מינורי יחסית המקיים במלואו את מצוות התמ"א לאיחוד תשתיות עם תשתית קיימת. ארונות הסעף והמבנה המבוקש - עשויים בהחלט למצוא מענה באמצעות הסתרת צמחייה והשתלבות באותו ציר, ואילו האנטנה עצמה הינה מינורית באופן יחסי ואינה מחמירה משמעותית המפגע החזותי במיקום המבוקש. לפיכך הערר מתקבל וההיתר יוצא בכפוף לכל דין. גורמי הועדה המקצועיים יכולים להנחות את העוררת בנוגע לשילובם של המבנים המבוקשים והצמחיה שיש לשתול על מנת להסתירם וזאת בתוך 30 יום מהיום. על הועדה המקומית לגבש מדיניות ברורה הכוללת אלטרנטיבות ברות יישום למיקומם של מתקני השידור ע"פ תמ"א 36א' ושים לב לכך שמדובר בשרות חיוני וחשוב לציבור ובתיאום עם חברות הסלולאר. אנטנות סלולריותבניההיתר בניהחשמל