הפרה בוטה של סימני מסחר רשומים

הפרה בוטה של סימני מסחר רשומים 1. התובעת 1 הנה חברה מוכרת וידועה היטב, בעולם כולו, העוסקת בתחום האלקטרוניקה. בין השאר מייצרת התובעת 1 קונסולת משחק נייחת, הידועה בשם PlayStation, על דגמיה השונים, לרבות הקונסולה PlayStation3, וכן קונסולת משחק ניידת PSP. בין שאר האביזרים לקונסולת המשחק PlayStation3 מייצרת התובעת 1 בקר (controller) אלחוטי בשם Dual Shock. לגבי שם זה נרשם סימן המסחר הישראלי 119010. הבקר הנ"ל לקונסולת המשחק PlayStation3 מיוצר על ידי התובעת 1 ומשווק, לציבור הרחב, כחלק מסל אביזרים "משלימים" לקונסולת המשחק הנדונה. על גבי בקר זה ואריזתו מוטבעים סימניה המסחריים של התובעת 1, ובכלל זאת, הסימן הרשום Dual Shock. התובעת 2 עוסקת בשיווק ובהפצה של מוצרי התובעת 1 באירופה, במזרח התיכון, באפריקה ובאוקייניה. ישראל כלולה בתחומי פעילותה של התובעת 2. 2. הנתבעת 1 עוסקת בייבוא לישראל ובשיווק כאן של מוצרי אלקטרוניקה שונים, בין השאר לנתבעת 2. הנתבעת 2 הינה הבעלים של רשת החנויות "מחסני חשמל". ההליך הנוכחי עניינו בקר אלחוטי שיובא לישראל (כנראה מסין) על ידי הנתבעת 1 והוצע למכירה לציבור הרחב, בין השאר, על ידי הנתבעת 2, שקיבלה אותו מהנתבעת 1. 3. הטענה בכתב התביעה (שהוגש ביום 19/3/13) היא, שהנתבעת 1 שיווקה בישראל בקר שלו ביצועים זהים לבקר המקורי של התובעת 1, הנושא גם הוא את סימנה המסחרי הרשום הנ"ל של התובעת 1, ואשר צורתו החיצונית זהה, כמעט לחלוטין, לצורת הבקר המקורי. טענתן המרכזית של התובעות כלפי הנתבעות היא הפרת סימן מסחרי רשום, בניגוד להוראות פקודת סימני המסחר [נוסח חדש], תשל"ב 1972. 4. כתבי הטענות מטעם התובעות (כתב התביעה והבקשה לסעדים זמניים) מפרטים שורה של מקרים בראשית 2013, בהם הוצעו למכירה בחנויות הנתבעת 2 בקרים מפרים, כאמור, במחיר זול באופן משמעותי מאלה של התובעות. 5. בישיבה מיום 22/5/13 הודיעו בעלי הדין לבית המשפט כדלקמן: "עו"ד שלומוביץ' + עו"ד לויט + עו"ד זייטמן: תוך שמירה על כל זכויות וטענות כל אחד מבעלי-הדין, הגענו להסדר כדלקמן: בית-המשפט ייתן צווי מניעה קבועים וצווי עשׂה, וּלפיהם, לא תשווקנה הנתבעות, במישרין ו/או בעקיפין, בּקרי משחק "SONY PLAYSTATION" הנושאים את סימני המסחר הרשומים של התובעות: 119010 ו-95026, וּבכלל זאת הסימן "DUAL SHOCK". בית-המשפט יפסוק לפי שיקול-דעתו בשאלת הסעדים הכספּיים אחרי שישמע טענות של עורכי-הדין, שיוכלו להתבסס על התיעוד הכתוב הנמצא בתיק ביתהמשפט." 6. מכוח הסכמת הצדדים אני נותן בזאת תוקף של פסק דין להודעות הצדדים דלעיל, המהוות חלק בלתי נפרד של פסק דין זה גופו. אני נותן בזאת צווי מניעה וצווי עשה בהתאם לנוסח שבסעיפים 78.1, 79.1 לכתב התביעה. 7. שמעתי את טענות הצדדים בעל פה בהתאם להסכמה דלעיל (סעיף 2, שם). 8. אין מחלוקת בין הצדדים, שהבקר המפר זהה בתפקודיו למוצר המקורי של התובעות. גם ברור, שהמוצר ששווק על ידי הנתבעות 1 ו-2 נשא באופן בולט, הן על גבי המוצר עצמו והן על גבי האריזות, את הסימן המסחרי הרשום של התובעת 1. 9. הנתבעת 1 טענה, כי היא ייבאה 300 בקרים מפרים בלבד. אין בפניי נתונים של ממש לגבי היקף הייבוא או היקף המכירות. ב"כ הנתבעות טען, שמתוך 300 היחידות שיובאו "שווקו אך ורק עשרות" (פט. 22/5/13, עמ' 3, שו' 4). הוא ציין, שאמנם סימן המסחר Dual Shock מופיע הן על האריזה והן על המוצר עצמו (לעתים בכיתוב שונה במידת מה: Dualshock), כאשר בצד הכיתוב המילולי מופיע גם ציון הנועד להראות שמדובר, כביכול, בסימן מסחר רשום. עם זאת הדגיש ב"כ הנתבעות, כי לא נעשה שימוש בסימנים "Sony" או "PlayStation". עוד הדגישו ב"כ הנתבעות, שציבור הלקוחות מודע היטב לכך שמדובר במוצר תחליפי להתקנים של התובעות, וכי יש לא מעט לקוחות המבקשים לרכוש מוצר תחליפי כזה, במחיר זול יותר. 10. באי כוח התובעות ביקשו לרשום לחובת הנתבעות מקרים קודמים בהם היו אלה מעורבות בהפרות סימני מסחר, כאשר בכל המקרים הסתיימו ההליכים בפשרה ובחיוב כספי בסדר גודל כזה או אחר. 11. התובענה הנוכחית עניינה הפרה בוטה של סימני מסחר רשומים. הבעלים של סימן המסחר זכאי למונופולין בתחום שלגביו רשום הסימן. עצם השימוש בסימן הרשום מלמד, שהנתבעות ביקשו לנצל את הסימן לצורך שיווק מוצרן. לא נעשה "שימוש אמת" בסימן המסחר. לא צוין, שמדובר במוצר הממלא פונקציות כאלו ואחרות. ההפרה, במקרה הנדון, מלמדת, שהנתבעות לא סמכו על הידע של קהל הלקוחות בדבר תפקודו של המוצר המוצע על-ידיהן כאמור, אלא בחרו לעשות שימוש בסימן המסחר הרשום, והידוע למשתמשים בקונסולת המשחק PlayStation כדי להבליט ולהדגיש את תכונות המוצר המוצע. 12. אחרי ששמעתי בהרחבה את עמדות הצדדים, ומכוח ההסכמה המובאת לעיל, החלטתי להעמיד את הפיצוי על הסך של 50,000 (חמישים אלף) ₪, להיום. רשמתי לפני את הודעת ב"כ הנתבעת, 1 כי הנתבעת 1 תישא בכל הפיצוי הכספי שייקבע כלפי התובעות. 13. אני מחייב את הנתבעות, ביחד ולחוד, לשלם לתובעות סך של 50,000 (חמישים אלף) ₪, להיום. כן אני מחייב את הנתבעות, ביחד ולחוד, לשלם לתובעות את הוצאות המשפט (חישוב האגרה על בסיס הסכום שנפסק ובהנחה של ביצוע החזר כאמור להלן) ובנוסף, שכ"ט עו"ד בסך 14,000 (ארבע עשר אלף)₪, להיום. ההודעה לצד שלישי, נמחקת. אני מורה על החזר אגרת תביעה לתובעות באמצעות בא-כוחן, ועל החזר אגרה בהודעה לצד שלישי לשולחת ההודעה הנתבעת 2 באמצעות בא-כוחה, - לפי תקנה 6(ב)(2) לתקנות בתי המשפט (אגרות), תשס"ז- 2007. סימן מסחרי