איבוד שליטה על רכב - סטיה לנתיב הנגדי תוך חציית שטח הפרדה

על פי הפסיקה בנושא איבוד שליטה על רכב, סטייה מנתיב נסיעה והתהפכות עצמית שאינה קשורה למעורבות כלי רכב אחרים, יכולה להצביע על סממן ראשון לרשלנות נהג, שהרי אין טבען של מכוניות לעשות כך. עם זאת אין מדובר בראיה ניצחת, אלא עמידה בנטל הראשוני בלבד. חשוב לזכור כי הפסיקה (וראה ביתר פרוט ע"פ 2446/00 מרק פלדמן נ' מ"י, מפי כבוד השופט משה גל), קבעה: כי אין המדובר כאן בראייה קונקרטית לגבי עובדת קיומה של רשלנות. לא נדע האם המדובר בנסיעה מהירה, בהסחת הדעת בשל גורמים אחרים, בנסיעה פראית או בכל גורם רשלני אחר היכול להעיד על חוסר זהירות או בגורמים אחרים כלשהם. פשיטא, שהמסקנה העובדתית כלפי הנאשם היא נסיבתית ולא ישירה. ##להלן גזר דין בנושא איבוד שליטה על רכב:## הנהגת איבדה שליטה על רכבה, סטתה לנתיב הנגדי תוך שהיא חוצה שטח הפרדה בנוי והתהפכה. הרכב נע קדימה, הסתובב ופגע בעץ שהיה במקום, חזר אל הכביש ועצר בניגוד לכיוון התנועה. כתוצאה מהתאונה נחבלו בגופם ונזקקו לטיפול רפואי המערערת ושני ילידה ובין היתר, לאחד מהנוסעים נגרמה חבלה של ממש והוא אובחן כסובל משבר בעצם הבריח. כמו כן, נגרם נזק לרכב. 5. המערערת כפרה בעובדות כתב האישום ובית משפט קמא שמע את ראיות הצדדים. במסגרת ראיות התביעה העידו השוטר שהיה בזירת האירוע וערך את דו"ח הפעולה, בוחן התנועה המשטרתי אשר ערך את דו"ח הבוחן, תרשים תאונת הדרכים, רשימת נזקים, סקיצת מקום התאונה וכן צילום תמונות מזירת האירוע. בנוסף, התקבלה חוות דעתו של בודק הצמיגים במעבדה, ד"ר איתמר שרון. מטעם המערערת, העידה המערערת עצמה ובוחן תנועה מטעמה אשר לא חלק על עמדת וממצאי הבוחן המשטרתי, אלא על מסקנתו בעניין הכשל בצמיג. לטענתו, ישנה הסתברות שמדובר בכשל בצמיג. 6. ביום 16/01/13, הרשיע בית משפט קמא את המערערת בביצוע העבירות הנ"ל ולאחר ששמע את טיעוני הצדדים לעונש, הטיל עליה את העונשים הבאים: 6 חודשי פסילה בפועל, 3 חודשי פסילה על תנאי למשך 3 שנים ו- 1,500 ₪ קנס שישולם בחמישה תשלומים שווים. 7. הערעור מופנה כנגד חומרת העונש בעיקר עונש הפסילה בפועל. טענות הצדדים: 8. לטענת המערערת, בית משפט קמא החמיר איתה יתר על המידה. המדובר במי שנוהגת מזה כ- 21 שנים, ללא עבר תעבורתי. מה גם, שהמדובר בתאונה שבה נפגעו המערערת וילדיה. 9. על המערערת חלפו נסיבות לא קלות. בעלה אושפז במהלך השנה האחרונה עקב לחצים בחזה. כתוצאה מכך, נעדרה מעבודתה למשך חודשיים. בחודש ספטמבר 12' הייתה התפרצות לביתה של המערערת וגניבת תכולת הבית. 10. המערערת הפנתה לפסיקת בתי המשפט השלום לתעבורה שבהן הוטלו עונשי פסילה קלים יותר מהעונש שהוטל עליה - ראו הודעת הערעור בסעיף 20 ואילך. 11. המשיבה סבורה כי יש לדחות את הערעור. המערערת ביצעה עבירה חמורה עת סטתה לנתיב הנגדי, איבדה שליטה על הרכב והתהפכה עד שהרכב נעצר על ידי עץ. תוצאות התאונה קשות, לבן נגרם שבר בעצם הבריח. 12. המחוקק קבע עונש מינימום של שלושה חודשים ועל כן, לא ניתן לומר כי העונש שהושת על המערערת חורג במידה קיצונית מרמת הענישה המקובלת במקרים דומים. דיון והכרעה: 13. לאחר שעיינתי בגזר הדין של בית משפט קמא, בהודעת הערעור ושמעתי את טענות הצדדים, אני מחליט לקבל את הערעור ולהקל במידה מסוימת עם המערערת באופן שעונש הפסילה בפועל יעמוד על 4 חודשים. 14. לא נעלמה מעיניי ההלכה הקובעת כי ההתערבות של ערכאת הערעור ככלל, מצומצמת למקרים החריגים ויוצאי הדופן. ראו בעניין זה ע"פ 3091/08 טרייגר נ' מדינת ישראל (ניתן ביום 29/1/09), ע"פ 6681/09 אלחטיב נגד מדינת ישראל (ניתן ביום 13.1.10), ע"פ 8704/08 הייב נ' מדינת ישראל (ניתן ביום 23.4.09), עפ"ת (חי') 23021-07-09 מדינת ישראל נ' חאדר אסוואד (ניתן ביום 24.11.09), ע"פ 7563/08 אבו סביח נ' מדינת ישראל (ניתן ביום 4/3/09), ע"פ 5236/05 עמאשה נ' מדינת ישראל (ניתן ביום 4/3/09) וע"פ 9097/05 מדינת ישראל נ' ורשילובסקי (ניתן ביום 3/7/06). ע"פ 4594/11 עלא עדס נ' מדינת ישראל, (ניתן ביום 29.1.13) וע"פ 8589/12 חאלד ביאטרה נ' מדינת ישראל, (ניתן ביום 28.1.13). 15. עניינה של המערערת נמנה לטעמי עם אותם מקרים חריגים וזאת בהתחשב בנסיבות מקלות שלא קיבלו ביטוי בקביעת העונש על ידי בית משפט קמא. המדובר בנהגת שנוהגת מזה 21 שנים, אין לה הרשעות קודמות, התאונה אומנם לא קלה והנזק אינו פשוט, יחד עם זאת, הרי מי שנפגע מהתאונה זה היה המערערת ובני משפחתה. 16. אשר על כן ועל יסוד האמור לעיל, אני מקבל את הערעור ומעמיד את עונש הפסילה בפועל על 4 חודשים כאשר תחילת מניין עונש זה, יהיה ביום 01/09/13. על כן, על המערערת להפקיד את רישיונה במועד הנ"ל במזכירות בית המשפט השלום לתעבורה בחיפה. 17. יתר רכיבי גזר הדין יוותרו על כנם. 18. בטל בזה צו עיכוב ביצוע העונש, כך שעל המערערת לשלם את הקנס בהתאם להוראת בית משפט קמא כשמניין הזמן מיום מתן פסק דין זה. רכבמשפט תעבורהתאונת דרכיםחציית קו הפרדה / שטח הפרדהסטיה מנתיבאיבוד שליטה (על רכב)