הלכת חמאדה

הלכת חמאדה הלכת חמאדה - ע"א 5757/97) - חוזה לטובת צד שלישי המשתיק מבטחת החובה שבטחה הכלי מלטעון אחרת הלכת חמאדה מאפשרת להכיר בתאונה כתאונת דרכים גם משעה שהכלי המעורב אינו עונה על הגדרת "רכב מנועי" שבחוק; ובלבד שמתקיימים יתר רכיבי ההגדרה של "תאונת דרכים" שבחוק. הלכות משפטיות