צו למתן חשבונות כדי לברר כמה כסף חייב לו הנתבע (היורש)

צו למתן חשבונות כדי לברר כמה כסף חייב לו הנתבע (היורש) בהתאם להלכה, ככלל, תובע אינו יכול לבקש צו למתן חשבונות כדי לברר כמה חייב לו הנתבע, אלא אם מתקיימים התנאים שנקבעו לכך בפסיקה. ר' ע"א 127/95 מועצת הפירות ייצור ושיווק נ' מהדרין בע"מ ואח' פ"ד נא (4) 337 בפסק דינה של כב' השופטת בייניש: "6. ככלל, אין תובע יכול לבקש צו למתן חשבונות כדי לברר כמה חייב לו הנתבע. תביעה למתן חשבונות צריך שתתבסס על קיומה של מערכת יחסים מיוחדת בין התובע לנתבע המצדיקה קבלת חשבונות..." ירושהמסמכיםמתן חשבונותצווים