האם חובה להגיש תלונה במשטרה על זיוף חתימה על צ'ק ?

האם חובה להגיש תלונה במשטרה על זיוף חתימה על צ'ק בעניין דומה נאמרו על ידי כבוד הנשיא שמגר הדברים הבאים: "לעניין זה לא מצאתי ממש גם בטענה שהמשיבה השלישית לא הגישה תלונה במשטרה על זיוף חתימתה: לא מוטלת עליה כל חובה לעשות כן, ואין לעובדה זו משקל ראייתי מכריע היכול להשמיט את הבסיס מתחת לטענתה לעניין החתימה" [" 5293/90 בנק הפועלים בע"מ נ' שאול רחמים בע"מ, מז (3) 240] משטרהשיקיםמסמכיםזיוף חתימהזיוףשאלות משפטיות