תאונת דרכים: חבלה בגב בצוואר ובבית החזה רגישות וגישוש ובלטים פיסקליים

התובעת נפצעה בתאונת דרכים: נחבלה בגב בצוואר ובבית החזה וכי הודגמו רגישות וגישוש ובלטים פיסקליים. כתוצאה מהתאונה נזקקה ל- 22 טיפולי פיזיוטרפיה ו- 15 טיפולי רפלקסולוגיה ודיקור. ביחס לכאב וסבל בגינה מציעה התובעת לפצותה בסכום של 16,400 ₪, ביחס להוצאות רפואיות בעבר ובעתיד, 15,000 ₪, ביחס להוצאות נסיעה בעתיד סך של 5,000 ₪ וביחס לעזרת צד ג' סך של 3,000 ₪. סך הכל מוצע לפצותה בסכום של 39,400 ₪. ביחס לתובע מס' 2, הנ"ל נפגע בגב ובצוואר אף הוא סובל מרגישות והיצרות של המרווח הדיסקלי. עבר 5 טיפולי פיזיוטרפיה. ראשי הנזק המבוקשים בעניינים הינם 10,000 ₪ בגין כאב וסבל, בגין הפסדי השכר לאחר שהיה 9 ימים באי כושר עבודה ושכרו ירד סך של 1,500 ₪, בגין הוצאות רפואיות לעבר ולעתיד 7,500 ₪, בגין הוצאות נסיעה לעבר ולעתיד 4,000 ₪ ובגין עזרת צד ג' לעבר ולעתיד 1,500 ₪. סך הכל מבוקש בעניינו 24,500 ₪. יש לציין כי בסיכומי התובעים צורף תיק מוצגים הכולל מסמכים שונים ועיינתי בהם. הנתבעת בסיכומיה טוענת כי התובעים שימשו כנוסעים ברכב וכי עליהם הנטל להוכיח כי מדובר בתאונת דרכים ומשלא צרפו את הנהג ברכב ואת תקפות רישיון הנהיגה שלו, יש לדחות את תביעתם לפיצוי על פי חוק הפלת"ד. אני דוחה טענה זו של הנתבעת וקובע כי על התיק חל חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים. בנוגע לתובעת מס' 1 טוענת הנתבעת כי מדובר בנזק של מה בכך, וכי חוות דעתו של האורטופד ד"ר גלר קבעה כי אין קשר סיבתי רפואי בין התלונות והטענות של התובעת ובין נזקי הגוף להן טענה כתוצאה מהתאונה ומשכך, מדובר בנזק "של מה בכך". אשר על כן מציעה הנתבעת פיצוי בגין ראש נזק של כאב וסבל בסך של 2,000 ₪. לענין הוצאות רפואיות ונסיעה לעבר, מצביעה הנתבעת על כך כי מדובר ב"נזק מיוחד" המצריך הבאת ראיות ספציפיות ואולם, לא הובאו ראיות שכאלה. התובעת צרפה לסיכומיה חשבון בגין טיפולים רפלקסולוגיה ודיקור סיני במכבי בעלות של 1,160 ₪ בלבד והנתבעת טוענת כי אין קשר סיבתי בין טיפולים אלה לבין נזקיה עובר לתאונה ומפנה בענין זה לחוות דעת מומחה בית המשפט. אשר על כן סבורה הנתבעת כי אין לפצות בגין הוצאות רפואיות ונסיעות לעבר וכמובן שגם לא לעתיד לאור עמדתה. הנתבעת דוחה טענות לפיצוי בגין עזרת צד ג' בעבר או לעתיד. הנתבעת עומדת על ניכוי שכר טרחת המומחה מטעם בית המשפט ד"ר גלר ומפנה להחלטת בית המשפט כי בהעדר קשר סיבתי, ישקול בית המשפט קיזוז שכר טרחת המומחה. הנתבעת שילמה למומחה סך של 5,000 ₪ כאשר הסכום לא משוערך ביום 27.9.12 והיא עותרת לקיזוז הסכום האמור מתוך סכום הפיצוי, אם יפסק ולאחר שלמעשה על פי עמדתה, לא מגיע לתובעת הנ"ל כל פיצוי. ביחס לתובע מס' 2 שבה הנתבעת ומציינת כי מדובר בתאונה קלה ביותר ואשר שוב הנזק שנגרם אם בכלל, הינו "נזק של מה בכך". מדובר בתובע שביקר בקופת חולים שלוש פעמים ולטענתו עבר 5 טיפולים פיזיוטרפיה. מוצע לפצותו בראש נזק של כאב וסבל, בסכום של 2,000 ₪. לענין הפסד שכר לעבר, מדגישה הנתבעת כי להוכיח העדרות מהעבודה וכלל שיש מקום לפצותו, סכום הפיצוי לא יעלה בגין הפסד שכר לעבר בסכום של 874 ₪. הנתבעת מציעה 40 ₪ בגין הוצאות נסיעות רפואיות בעבר ולא מציעה לפצותו בגין עזרה לזולת כלל. עברתי על טיעוני הצדדים לפי סעיף 4ג'. עלי לציין כי לא מקובלת עלי לא עמדתם של התובעים ולא עמדתה של הנתבעת. לטעמי, שני הצדדים אשר ישנו פער עצום ברמת התיחסותם ותאורם את המקרה, הגזימו כל אחד לכיוון הצד האחר. יש בדעתי לפסוק על פי החומר שבפני ועל פי מידת התרשמותי. אתחיל בנוגע לפיצוי התובעת 1. אני מפנה לפרוטוקול הדיון מתאריך 29.2.12 במהלכו עמדה התובעת על מינוי מומחה בתחום האורטופדי תוך הפניה לבלטי הדיסק מהם סבלה לטענתה כתוצאה מהתאונה. הנתבעת מצידה טענה כי לתובעת עבר רפואי וביקשה לדחות את הדרישה למינוי. כאשר החלטתי למנות את המומחה, קבעתי בהחלטתי מיום 29.2.12: "ניתן עיכוב ביצוע של 30 יום לצורך איסוף חומר רפואי על ידי הנתבעת הטוענת כי התובעת 1 סבלה מבעיות גב עובר לארוע תאונת הדרכים נשוא כתב התביעה. בשכרו של המומחה תישא הנתבעת כמימון ביניים. ואולם באם יקבע העדר קשר סיבתי או העדר נכות, ישקול בית המשפט קיזוז שכר טרחה שישולם למומחה, מתוך הפיצויים שיפסקו אם יפסקו לתובעת". ד"ר גלר לא קבע לתובעת אחוזי נכות ואולם, בשאלת הקשר הסיבתי הרפואי ציין כי קיים תיעוד רב של בעיות גב וצוואר משנת 1998 וברצף עד לתאונה הנדונה. אופי התלונות על כאבים בצוואר גב עליון ותחתון עם הקרנה לרגליים לא השתנה לאחר התאונה הנדונה, דהיינו מדובר באותן תלונות לפני התאונה וכך קבע בעמ' 6 לחוות דעתו: "אין ספק כי השינויים הניווניים הדיסקופטיים התפתחו שנים רבות לפני של המועד התאונה הנדונה, הם הגורם העיקרי לתלונות של גב' לנדמן פאניה. לפיכך אני בדעה כי התלונות של גב' לנדמן פאניה על כאבי צוואר, גב עליון ותחתון עם הקרנה של הכאבים לרגליים לא קשורות לתאונה הנדונה". אילו היה נקבע קשר סיבתי רפואי אך לא אחוזי נכות, לא מן הנמנע כי לא הייתי מחליט על קיזוז שכר טרחת המומחה אשר שולם על ידי חברת הביטוח ואולם, משהיה מומחה בית המשפט שחוות דעתו כה נחרצת בדעה שלמעשה כל תלונות התובעת נובעות ממצבה עובר לתאונה, אני מקבל את עמדת הנתבעת לענין קיזוז שכר טרחתו של המומחה בסכום של 5,000 ₪ מסכום הפיצוי שיפסק לתובעת. לעניין ראשי הנזק המגיעים לתובעת: בנוגע לראש הנזק העיקרי שהינו ראש הנזק הלא ממוני של כאב וסבל. צריך לזכור שהגם שאין קשר סיבתי רפואי, עברה התובעת פגיעות אורטופדיות שונות כעולה מתוך המסמכים שצויינו וגם ד"ר גלר לא היה יכול להתעלם מכך שעה שציין כי השינויים הניווניים הם הגורם העיקרי לתלונותיה, אבל לא יכול היה לשלול כי היא סבלה מפגיעות אורטופדיות כאלה או אחרות שמן הסתם באו לידי ביטוי במסמכים הרפואיים והם מזכים את התובעת בפיצוי. אני סבור שפיצוי מקסימאלי כפי שדרשה התובעת בנסיבות הענין, וכאשר אין נכות ואין שבר בגופה, אין לו הצדקה אך גם הטענה כי מדובר בטענה של מה בכך המזכה בפיצוי של ב- 2,000 ₪ אין לו כל בסיס. בהתחשב בעובדה שהתובעת עברה טיפולים שונים, אני מפצה אותה בראש נזק של כאב וסבל בסכום של 8,000 ₪. לעניין ראשי נזק נוספים, לא מצאתי הצדקה לפיצוי כלשהו לעתיד אך ביחס לעבר, בכל הנוגע לנסיעות, והן ביחס לטיפולים הרפואיים שעברה בעבר, לרבות צורך מינמלי לעזרה קצרה בעזרת צד ג', אני מ פצה אותה בסכום גלובאלי של 3,000 ₪. סך הפיצוי הינו 11,000 ₪ ובניכוי 5,000 ₪ הסכום ששולם לד"ר גלר, אני מעמיד את הפיצוי סך של 6,000 ₪ לתובעת בתוספת 11% שכר טרחת עו"ד + מע"מ. ביחס לתובע מס' 2, הנ"ל נפגע אף הוא פגיעות אורטופדיות מסוימות כעולה מהמסמכים הרפואיים, אני מעריך את הכאב וסבל שלו בסכום של 5,000 ₪, מוסיף 1,000 ₪ בגין הפסד השתכרות בעבר לאחר שבחנתי את נזקיו וסכום גלובאלי בגין הוצאות הכוללות נסיעות, טיפולים רפואיים אך ללא עזרה צד ג' שלא היה מקום לה בנסיבות הענין, בסכום של 1,500 ₪. סך כל המדובר בסכום של 6,500 ₪ ובתוספת 11% שכר טרחת עו"ד ומע"מ כחוק. סך כל הפיצוי לשני התובעים הינו 12,500 ₪ בתוספת 11% שכר טרחת עו"ד ומע"מ כחוק ובתוספת אגרת בית המשפט ששולמה על ידי התובעים. סכום זה תשלם הנתבעת לתובעים באמצעות בא כוחם תוך 30 יום שאם לא כן ישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית כחוק. ניתן בזה פטור מיתרת האגרה החלה. עמוד השדרהצווארכאבי גב / בעיות גבתאונת דרכים