תביעה ותביעה שכנגד שעניינן נזקי רכוש שנגרמו בתאונת דרכים

תביעה ותביעה שכנגד שעניינן נזקי רכוש שנגרמו בתאונת דרכים שארעה ביום 2/10/2010, בין רכב מסוג אוקטביה סקודה המבוטח על ידי התובעת (להלן: "רכב הסקודה") לבין רכב מסוג פולקסווגן גולף בו נהג הנתבע (להלן: "רכב הגולף"). יוער, כי לכתחילה הוגשה התביעה גם נגד חברת הביטוח שביטחה, לפי הטענה, את רכב הגולף בביטוח צד ג'. חברת הביטוח טענה להעדר כיסוי ביטוחי בשל גיל הנהג. במהלך הדיון, הסתבר, כי אין אפשרות למצות את הדיון במחלוקת בין חברת הביטוח לבין המבוטח, בין היתר עקב כך שלא הועלו כל טענות הצדדים טרם הדיון ואף לא הוגשה הודעת צד ג' מצד הנהג נגד חברת הביטוח ומשכך, בהסכמת הצדדים, התביעה נגד חברת הביטוח נמחקה, תוך שכל אחד מהצדדים שמר על טענותיו. אין מחלוקת, כי התאונה התרחשה בצומת מרומזרת. כל אחד מהנהגים טוען, כי הנהג האחר הוא זה שעבר את הצומת באור אדום. התאונה נחקרה על ידי המשטרה, אולם המשטרה החליטה לסגור את התיק מחוסר ראיות. מטעם התובעת בתביעה העיקרית העידו, נהג רכב הסקודה וזוגתו שישבה לידו, מטעם הנתבעים בתביעה העיקרית העידו הנתבע-1 שנהג ברכב הגולף, חבר שישב ברכב ואביו של הנתבע-1. חבר נוסף, שהיה ברכב לא זומן כדין ולא העיד. לכתב ההגנה צורף תיק המשטרה במלואו, לרבות תכנית הרמזורים שנאספה על ידי המשטרה. נהג הסקודה העיד, כי נסע בכביש ראשי מכיוון חיפה לנהלל, במהירות של 40-50 קמ"ש, הגיע לצומת מרומזרת והרמזור הראה אור ירוק, מהצד השני עבר רכב בכביש המקביל בכיוון ההפוך ואז הוא ראה רכב שנוסע ישר ופונה באופן פתאומי שמאלה, בלם במקום ואולם לא הצליח למנוע את התאונה ופגע ברכב. אמר לנהג שנסע באדום והוא שם ידיים על הראש ואמר "טעיתי, טעיתי", יצאו החברים שהיו ברכב ואמרו לו "מה עשית". העד טען שהיה פאב במקום וכנראה הם נסעו לפאב. העד נשאל בחקירה הנגדית מדוע העלה את עניין הפאב רק בבית המשפט ומדוע טען במשטרה שאין לו עדים אם זוגתו ישבה לידו והיא עדה והשיב שעל עניין הפאב חשב רק בדיעבד אמר זאת לעורך הדין בחוץ וזוגתו שמעה ומשכך חזרה על כך בעדותה, ולגבי העדים התכוון שאין עוד עדים פרט לזוגתו שבמילא זומנה למשטרה. כאשר נשאל מדוע זוגתו אמרה שלא היה רכב נוסף, השיב שבאמת לא היה רכב הצומת הייתה ריקה והיה רכב שנסע בכיוון הנגדי במסלול המקביל שכבר עבר. העד השיב עוד, כי ראה את הרמזור מולו כל הזמן, מואר הרבה זמן, לערך 200 מטר, וכשהתקרב לצומת החל להאט מתוך מחשבה שאולי הרמזור יתחלף. בהודעתו במשטרה, מסר נהג הסקודה גרסה דומה, תוך שהוא חוזר על כך שהרמזור בכיוון נסיעתו היה ירוק וכי התאונה ארעה בתוך הצומת ממש. זוגתו של נהג הסקודה העידה, כי הגיעו מכיוון חיפה הצומת הייתה ריקה, הרמזור היה ירוק, פתאום הגיח רכב שנסע וככל הנראה התבלבל וחתך ופנה לכפר ברוך, היה שם פאב, ככל הנראה מיהר, עבר באדום, בן זוגה לא הצליח לבלום, נכנס בו, והוא עלה על אי תנועה. בן זוגה יצא ושאל אותו "מה עשית" והוא השיב "אוי ואבוי". כאשר נשאלה בחקירה הנגדית מדוע לא סיפרה במשטרה על הפאב, השיבה, כי היא חושבת היום שהוא מיהר לפאב. העדה נשאלה מדוע לא אמרה במשטרה שהוא נסע באדום והשיבה שאמרה שהם נסעו בירוק וזה ברור שהוא נסע באדום. כאשר נשאלה מדוע בן זוגה אמר שאין לו עדים, השיבה שהיא היחידה שראתה את התאונה והוא התכוון שאין עדים מלבדה. בהודעתה במשטרה, מסרה העדה גרסה דומה, כי עברו את הצומת ברמזור ירוק, כאשר מהכיוון של רכב הגולף הגיע רק רכב הגולף לבדו ולא היו רכבים נוספים בצומת מכל הכיוונים. נהג הגולף העיד, כי הוא ושני חברים יצאו לבילוי ביום שישי, אסף חבר וכן אסף שתי טרמפיסטיות שהוריד אותן ממש לפני הצומת, והמשיך לתוך הצומת, כשהוא במסלול הנסיעה ישר, חבר שלו אמר לו לפנות שמאלה לכיוון כפר ברוך, הוא פנה מייד שמאלה, השתלב אחרי רכב שגם הוא פנה שמאלה, ראה שהכל תקין ולא ראה את הרכב שהגיע. חבר שלו צעק פתאום "מה הוא עושה", הסית את הראש ימינה קלט שבא רכב, לא יודע באיזה מהירות, ניסה כמה שאפשר לשבור את ההגה שמאלה, ולברוח ולצערו הרכב נכנס בו. היה בהלם בדקות הראשונות וכשיצא מהרכב פשוט צעק "הלך לי האוטו". בחקירה הנגדית העד חזר על כך שנכנס לצומת מייד אחרי רכב אחר שעבר, במהירות של 20 קמ"ש, אותו רכב לדבריו עבר ולא עצר חרף התאונה שהתרחשה. הבנות שהוריד הגיעו למקום אולם אין לו פרטיהן ואמר במשטרה שלא מכיר אותן. העד הוסיף, כי הבנות לא אמרו שנסע בירוק. העד השיב, כי הצליח להשתלב בנתיב וגם לפנות שמאלה וראה בוודאות שנכנס באור ירוק אחרי רכב אחר, כאשר הוא יודע שהרמזור בצומת קצר. העד לא ידע להשיב אם גם הרמזור שמורה ישר היה ירוק והשיב, כי שני הרמזורים קצרים מאוד. כאשר נשאל מדוע בהודעתו הראשונה במשטרה לא אמר שפנה אחרי רכב נוסף, השיב שחברו סתו יכול להעיד על כך והמשטרה שאלו איפוא הוא היה ולא שאלו אם היה רכב נוסף. בחקירה חוזרת הוצגה תמונה שצילם העד, ובה נראה הרמזור, בשעות הלילה, כאשר האור בשני הרמזורים הוא אור ירוק. לטענת העד, צילם את התמונה כמה ימים לאחר התאונה. בהודעתו במשטרה מיום 3/10/10 מסר נהג הגולף גירסה דומה, כי פנה שמאלה לאחר שהוריד נוסעות בצומת ולאחר שחבר שלו אמר לו לפנות שמאלה, אחרי רכב נוסף. בעדותו טען כי כאשר פנה שמאלה גם הרמזור לנסיעה ישר היה ירוק (עמ' 2, שורה אחרונה). חברו של נהג הגולף, מר איתן אדרי, העיד, כי ישב ליד הנהג, אספו חבר בצומת, אספו טרמפיסטיות, הורידו אותן לפני הצומת, השתלבו בכביש ורצו להמשיך ישר, וחבר שלהם סתו צעק "שמאלה". העד תיאר, כי היתה מוזיקה ברכב ולכן היה צורך לצעוק. הם הצליחו להשתלב בנתיב שמאלה. לדבריו, לא היו רכבים בכביש. אז חבר שלו סתו צעק מאחורה "מה הוא עושה" והם שמעו את הבום. לדבריו, בעת הסיבוב לא הסתכל על הכביש, ואינו יודע איזה אור דלק ברמזור. העד טען שפנו שמאלה מהנתיב שמאפשר פניה שמאלה. בהודעה במשטרה מסר העד גרסה דומה, גם שם חזר על כך שהחבר סתו צעק שצריכים לפנות שמאלה ומיד נהג הגולף השתלב ופנה. בנוסף, העיד אביו של נהג הגולף לעניין הכיסוי הביטוחי. נוכח העובדה שחברת הביטוח נמחקה, אין צורך להכריע במחלוקת זו ולפיכך לא אדרש לעדות. החבר סתו (סטניסלב), שהיה ברכב לא הגיע למתן עדות. ב"כ נהג הגולף טען שהוא מסרב להגיע, דיבר איתו פעמיים בטלפון, אמר שאינו מעוניין לבזבז את זמנו הוא סטודנט. מתוכנית הרמזורים שצורפה לכתב ההגנה עולה, כי הרמזורים בכיוון נסיעת נהג הסקודה ובכיוון המקביל דולקים ביחד באור ירוק, ואלו הרמזור בכיוון נסיעת רכב הגולף, מתחלף לירוק לאחר סיום הרמזור לנסיעה ישר, כך שלפי התוכנית לא יתכן שבשני הרמזורים ידלק אור ירוק. כאמור לעיל, לעומת זאת הוגשה תמונה שצולמה על ידי הנתבע בה נראה אור ירוק בשני הרמזורים. דיון והכרעה מאחר ומדובר בתביעה אזרחית בה רמת ההוכחה הנדרשת עומדת על 51%, הרי שדי בכך שגרסה אחת תהא מסתברת באחוז אחד בלבד יותר מרעותה, על מנת להעדיפה על הגרסה אחרת. השאלה באם הרים בעל הדין את נטל השכנוע המוטל עליו נבחנת בתום הדיון כולו ובית המשפט בוחן שאלה זו על סמך כל הראיות שהובאו בפניו ועל בסיס הערכת מהימנותן של הראיות, בחינת הגיונן של הגרסאות, העקביות שבן וקביעת משקלן הראייתי. בנסיבות המקרה דנן, לאחר שבחנתי את העדויות שלפני, את כתבי הטענות על נספחיהם לרבות תיק המשטרה והמוצגים שהוגשו, באתי לכדי מסקנה כי רכב הסקודה הוא זה שחצה את הצומת באור ירוק ורכב הגולף הוא זה שחצה באור אדום. עדויות נהג הסקודה וזוגתו, מהימנות וסבירות בעיני. שני העדים העידו בצורה סדורה ומסרו גרסתם באופן דומה במשטרה. רכב הסקודה נסע במתווה דרך ראשית והן הנהג והן זוגתו הבחינו באור הירוק בסמוך לחציית הצומת. שניהם גם הבחינו בפניה הפתאומית שמאלה של רכב הגולף, שחסם את הצומת וכך ארעה התאונה. שניהם העידו, כי בניגוד לטענת נהג הגולף שפנה שמאלה לאחר רכב אחר, לא היה כל רכב שפנה שמאלה. אין לי ספק שלו אכן היה רכב כזה, היו השניים מבחינים בו ולו אכן האור ברמזור היה אדום, היו מבחינים גם בכך ומיד עוצרים. לא התרשמתי שנהג הסקודה הוא אדם שיחצה רמזור אדום במכוון. לעומת עדותו, עדות נהג הגולף פחות מהימנה ופחות סבירה בעיני. ראשית, הסיטואציה שתיארו נהג הגולף ובעיקר חברו מלמדים על פעולה אינסטנקטיבית במידה מסויימת שביצע נהג הגולף ככל הנראה מבלי לבחון את מתווה הדרך עד תום. שני העדים תארו שנהג הגולף הוריד שתי נוסעות בסמוך לצומת והתכוון מיד לאחר מכן להמשיך בנסיעה ישר. שניהם העידו, כי למעשה היה צריך לפנות שמאלה והחבר השלישי שישב מאחור הוא זה שהפנה את תשומת הלב לצורך לפנות שמאלה בדחיפות סמוך מאוד לצומת. בעוד נהג הגולף טוען שהחבר השלישי אמר שצריך לפנות שמאלה, מפיו של העד איתן ומגרסתו במשטרה אנו מבינים שלא מדובר באמירה רגועה ונינוחה אלא בצעקה. איתן הסביר, כי הייתה מוזיקה ברכב וסתו החבר השלישי צעק שיש לפנות שמאלה. הווה אומר בסמוך לצומת, במהלך נסיעה ישר, מקבל נהג הגולף הוראה דחופה בצעקה לפנות שמאלה, נהג הגולף מיד ממלא אחר ההוראה ופונה שמאלה. מדובר בצומת בה יש שני רמזורים - רמזור לנסיעה ישר ורמזור לפניה שמאלה. אמנם נהג הגולף טען בעדותו במשטרה שבשני הרמזורים היה אור ירוק, אך תוכנית הרמזורים מלמדת שלא כך הוא, האור הירוק ברמזורים לא נדלק ביחד. במצב שתואר על ידי העדים, בהחלט יתכן שנהג הגולף התמקד ברמזור לנסיעה ישר, שהרי התכוון לנסוע ישר ופנה שמאלה מבלי להבחין שהאור ברמזור לפניה שמאלה אדום. אמנם נהג הגולף טוען שפנה מייד אחרי רכב אחר שפנה, אולם טענה זו אינה מהימנה בעיני. ראשית העד איתן לא תמך בטענה זו, אלא טען שלא היו רכבים בכביש, גם העד סתו שלא הובא להעיד ואולם עדותו צורפה לכתב ההגנה לא מסר במשטרה, כי הם ביצעו את הפניה לאחר רכב נוסף. שנית, אם אכן היה רכב אחר כזה שפנה ממש בצמוד לרכב הגולף, קשה להניח שנהגו לא היה עוצר ומבקש לסייע לאנשים שהיו מעורבים בתאונה. שלישית, וכפי שכבר ציינתי, לו היה רכב אחר חוצה את הצומת לפני רכב הגולף, ללא ספק היה הדבר מחייב את נהג הסקודה להבחין בכך שהאור בכיוון נסיעתו אינו ירוק ולכל הפחות מחייבו להאט ולעצור שכן, בהתאם לעדות נהג הגולף, כי היה ממש צמוד לרכב הראשון רק במזל לא נגרמה תאונה עם רכב זה. יכול בהחלט שהיה רכב אחר, כפי שמעיד גם נהג הסקודה, אך רכב זה נסע ישר באור ירוק בכיוון הנגדי לנהג הסקודה ולא פנה שמאלה. התמקדות נהג הגולף ברכב האחר רק מחזקת את הטענה שהתמקד ברמזור שנוסע ישר. העולה מן המקובץ, כי נהג הגולף חצה את הצומת באור אדום. ככל הנראה, לא היה זה במכוון אלא טעות בלהט הנהיגה, כאשר שינה את מסלול נסיעתו במפתיע שמאלה, דבר המתיישב עם מה שאמר לטענת נהג הסקודה לאחר שיצא מן הרכב: "טעיתי, טעיתי". אמנם הוצגה בבית המשפט תמונה שצילם, לפי הטענה, נהג הגולף לפיה שני הרמזורים זה לנסיעה ישר וזה לפניה שמאלה היו ירוקים, אך לא הוצגה ראיה מתי בדיוק צולמה התמונה באיזה שעה, שהרי תוכנית הרמזורים הרלוונטית היא תוכנית לשעות השפל, שעות הלילה הקטנות, יתכן שבשעות עמוסות יותר, גם אם כבר חשוך, תוכנית הרמזורים אחרת. אולם גם בהתעלם מתוכנית הרמזורים, מתבקשת המסקנה שנהג הגולף הוא זה שחצה את הצומת באדום. אכן, הסיכוי שנהג הגולף ששינה את מסלול נסיעתו במפתיע בסמוך לצומת יטעה ויפנה שמאלה בניגוד להוראת האור האדום ברמזור, סביר הרבה יותר מזה שנהג הסקודה יחצה כך סתם צומת באור אדום. עוד באשר לעדותם של נהג הסקודה ונהג הגולף, ראוי להעיר, כי בעוד נהג הסקודה חסר אינטרס במידה רבה, שכן הוא עד של חברת הביטוח בתביעת שיבוב, ואף שקבלת גירסתו עשויה לפתוח לו פתח לקבלת נזקים עקיפים, האינטרס שלו בקבלת התביעה קטן הרבה יותר; נהג הגולף נתבע אישית, חברת הביטוח שלו מתנערת מאחריותה ויש לו אינטרס ממשי שהתביעה נגדו תדחה. בעדות נהג הסקודה תמכה עדות זוגתו, לעומת זאת, עדותו של נהג הגולף הייתה עדות יחידה החבר איתן שהעיד לא ראה את האור ברמזור, החבר סתו שטען במשטרה, כי ראה שהאור ברמזור היה ירוק לא הובא להעיד, דבר העומד לחובת הנתבע. גם אם אניח שהעד מסיבותיו לא שש להגיע להעיד, הרי שיש דרכים לחייבו לעשות כן ובמקרה דנן, פרט להגשת בקשה לזימון העד כשבועיים לפני הדיון (בקשה לה נעתרתי והוריתי כי תבוצע במסירה אישית נוכח המועד בו הוגשה) לא נעשה דבר - הזימון לדיון לא הומצא לעד כפי שהסביר ב"כ הנתבע, עקב המועד הסמוך לדיון. נפסק לא פעם, בסוגיית אי העדת עד רלוונטי, כי ככלל, אי העדת עד רלוונטי יוצרת הנחה לרעת הצד שאמור היה להזמינו (ראה למשל, ע"א 641/87 קלוגר נ' החברה הישראלית לטרקטורים וציוד בע"מ פד"י (1) 239 , 245, וכן ע"א 240/77 שלמה כרמל בע"מ נ' פרפורי ושות' בע"מ, פ"ד לד (1) 701]). לאור כל האמור לעיל ובנטל הוכחה אזרחי, בהחלט הוכח, כי רכב הסקודה חצה את הצומת באור ירוק ורכב הגולף באור אדום. לפיכך האחריות לקרות התאונה מוטלת על נהג רכב הגולף. בנסיבות התאונה דנן, לא מצאתי להטיל אשם תורם על נהג הסקודה להתרחשות התאונה, שכן כפי שהוכח נהג הגולף שינה את כיוון ואת נתיב נסיעתו במפתיע ממש על סף הצומת ופנה שמאלה בניגוד לרמזור המורה אור אדום בכיוון נסיעתו. אמנם הזכות שנתונה לנהג הסקודה להיכנס לצומת לאור מופע אור ירוק ברמזור היא יחסית ולא מוחלטת, אך לא ניתן לומר כי בכל עת בעל זכות הקדימה, צריך לעצור את נסיעתו ולבחון האם הנהג האחר יתן לו זכות קדימה, בפרט כאשר מדובר בנהג שהחליט באופן מפתיע לשנות את כיוון ונתיב נסיעתו ולפנות שמאלה. נהג רכב הסקודה העיד, כי ניסה לבלום והחזיק חזק את ההגה, יותר מכך לא יכל לעשות כדי למנוע את התאונה. משכך, אין להטיל עליו אשם תורם (השווה: תא"מ (ת"א) 37952-04-12 הפניקס חברה לביטוח נ' עמרם ואח' (11/11/2013). התובעת הגישה חוו"ד שמאי ומסמכים להוכחת הנזק שלא נסתרו. על פי חוות הדעת, הרכב הוכרז אובדן להלכה ונמכר במצבו הניזוק. התובעת שילמה למבוטח סך של 105,613 ₪, וכן נשאה בשכ"ט שמאי בסכום של 400 ₪, שרידי הרכב נמכרו בסכום של 41,542 ₪ ומשכך הנזק לתובעת עומד על 64,471 ₪. על הנתבע לשלם איפוא לתובעת סכום זה, בצירוף הצמדה מיום התשלום למבוטח, בתוספת אגרה כפי ששולמה, שכר העדים כפי שנפסק ושכ"ט בשיעור 11.8%. הסכומים ישולמו בתוך 30 יום שאם לא כן ישאו ריבית והצמדה עד מועד התשלום בפועל. התביעה שכנגד נדחית בלא צו להוצאות. זכות ערעור לבית המשפט המחוזי בתל-אביב בתוך 45 יום. תאונת דרכיםנזקי רכושתביעה שכנגד