בקשה לעיון חוזר בהחלטה שניתנה בערר

כב' השופט י. קדמי מפנה בספרו הנ"ל לדברי בית המשפט העליון בב"ש 80 / 186 דני כהן נ' מ"י ל"ד (4) פד"י, עמ' 459. כותב כב' השופט (בדימוס) מ. אלון, בעמ' 461 מול האות ג': ו "נראה לי כי צדקה השופטת המלומדת בהחלטתה כי הבקשה לעיון חוזר צריך שתהא נדונה על ידי אותו בית המשפט שנתן את ההחלטה המקורית בבקשה לשיחרור בערובה ולא ע"י בית המשפט שלערעור שדן בערר שהוגש על החלטה זו". ממשיך וכותב כב' השופט בדימוס מ. אלון בב"ש 80 / 186 ל"ד (4) פד"י בעמ' 462 רישא: "בית משפט השלום דן הוא בבקשה לעיון חוזר בהחלטה שניתנה בערר כאילו זו ההחלטה שניתנה על ידו, ושיקוליו בעיון החוזר אינם לבחון ולבדוק מחדש הטענות והעובדות שכבר היו לפניו ולפני בית המשפט המחוזי בדונו בערר, אלא מעיין ושוקל הוא בארועים שארעו לאחר מתן ההחלטה הקודמת הקיימת באם יש בהם כדי לשנות החלטה זו. ארועים אלה יכול ויהיו עובדות חדשות שנתגלו לטוען אותם לאחר מתן ההחלטה הקודמת, גם אם העובדות כשלעצמן כבר באו לעולם לפני מתן ההחלטה הקודמת... או נסיבות שעלו לאחר מתן ההחלטה הקודמת, כגון שעבר זמן ניכר של מספר חודשים מאז מתן ההחלטה הקודמת..." עיון חוזרמסמכיםערר