תאונת דרכים - מרצדס הגיעה במהירות ולא הצליחה לבלום בזמן ולכן פגעה בטויוטה מאחור

הוגשה תביעה כספית בגין נזקי רכוש שנגרמו לרכב של התובעת כתוצאה מתאונת דרכים. המרצדס הגיעה במהירות ולא הצליחה לבלום בזמן ולכן פגעה בטויוטה מאחור וכתוצאה מהפגיעה נהדף רכב הטויוטה לעבר הרנו והסב לו נזקים. ראוי לציין שהנתבע חויב לשלם את נזקי הטויוטה בתביעה אחרת, אם כי הסכם פשרה שבו הצדדים מכחישים את הטענות ההדדיות ושהתשלום הינו לפנים משורת הדין. אין מחלוקת שהטויוטה הייתה מעורבת בתאונת, גם אם התובע טעה בזיהוי הצבע וטען שהצבע הינו אדום, שהרי הנתבע זיהה את נהג התובעת ונתבע על ידי הבעלים של הטויוטה והגיע להסכם פשרה עמו. ב"כ הנתבע הגיש חוות דעת של רכב הטויוטה, נ/1, וטען שהפגיעה הקדמית היא מצד שמאל ולא מצד ימין, אלא שעיון בחוות הדעת נ/1 מצביע על כך שישנם נזקים גם בצד הימיני קדמי כגון כנף קדמי ימיני שנפגע ודלת ימינית קדמית ועוד. עד ההגנה נשאל מי אשם בתאונה עם הטויוטה והוא הודה בפה מלא עת ענה "אני". הנתבעת לא הוכיחה שלפני שהמרצדס של הנתבע פגעה בטויוטה רכב הרנו של התובעת היה מעורב בתאונה קודמת! אם כן, הנתבע אחראי על הפגיעה בטויוטה שנהדפה בחוזקה לעבר רכב הרנו. אשר לגובה הנזקים, הרי לא הוגשה חוות דעת נגדית לנזקי הרנו והנתבעת לא זימן את השמאי של התובעת לחקירה על חוות דעתו הן לעניין גובה הנזקים והן לעניין תאריך האירוע המצוין בחוות הדעת. אילו התרחשות התאונה הייתה מוכחשת כי אז הייתי מייחס חשיבות לשוני בתאריך אלא שנתבע עצמו מציין בכתב הגנתו את תאריך התאונה 24.05.2010. טענה שזו תאונה אחרת זו סברה בלבד של בא-כוחו של הנתבע שלא הובאה בגינה כל ראייה לתמיכה בה. מכל מקום, רכב הרנו נבדק בידי השמאי ביום 06.03.2010 ולכתב התביעה צורף אישור מטעם מחלקת התביעות של הרנו כי לא היו נזקים קודמים. הנתבע נמנע מלזמן את נציג מחלקת התביעות כדי לסתור אישור זה, ועל כן, אני קובע שהתאונה קרתה ביום 24.05.2010, כפי שצוין בכתב הטענות וכי הנזקים שהעריך השמאי נובעים מתאונה זו. סוף דבר; 5. אני מקבל את התביעה ומחייב את הנתבע לשלם לתובעת את סכום התביעה סך של 19,901 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה ועד ליום התשלום המלא בפועל וכן הוצאות משפט סך של 1,000 ₪, שכ"ט עו"ד סך של 3,500 ₪. סכומי ההוצאות ושכ"ט עו"ד יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד ליום התשלום המלא בפועל. משפט תעבורהתאונת דרכיםמהירות מופרזת / דו"ח מהירות