ראש נזק הוצאות רפואיות ונסיעה לעבר ולעתיד

עסקינן בנזק מיוחד אשר יש להוכיחו בראיות של ממש. (ראו ע"א 524/74 אסבסטוס נ' פזגז פ"ד ל(3) 281,285; ע"א 355/80 אנסימוב בע"מ נ' מלון טירת בת שבע פ"ד לה(2) 800,809(. התובע לא שמר קבלות על טיפולים רפואיים. עם זאת הוכיח שלאחר התאונה עבר סדר של טיפולים שונים, היה במעקב רפואי, ולכן לא נותר אלא לקבוע לו פיצוי על דרך האומדנא לעבר. ולעתיד, אין לדעת מה ילד יום, ולאור נכותו הרפואית של התובע, סבורני כי יש לפצות את התובע בסכום גלובאלי אשר גם לוקח בחשבון את גילו של התובע ואת נכותו. משכך בראש נזק זה סביר והגון לפסוק סכום גלובלי לעבר ולעתיד בסך של 10,000 ₪. רפואההוצאות רפואיות