שבועיים לפני החתונה הודיעו להם שלא יוכלו לערוך את החתונה בליל שישי

כשבועיים לפני החתונה הודיעה להם שלא יוכלו לערוך את החתונה בליל שישי, אלא ביום שישי בצהריים עד לפני כניסת השבת, וכי עליהם להגיש אוכל כשר בלבד. לפיכך נאלצו התובעים לחפש מקום אחר שיעמוד בתנאיהם, ונשאו בנזקים כספיים ועגמת נפש רבה עקב כך. כללי: בעלי הדין: 1. התובעים הם בני זוג אשר בזמנים הרלוונטיים לכתב התביעה חיפשו מקום לערוך בו את חתונתם. 2. הנתבעת 1 היא חברה בע"מ המפעילה מספר מתחמי אירועים ובין היתר את מתחם "גפן" המצוי ליד מזכרת בתיה. הנתבעת 2 ובעלה היא מבעלי הנתבעת 1, מנהלת ומפעילת הנתבעת 1 ובאמצעותה נכרת חוזה בי התובעים לנתבעת 1. מערכת היחסים בין הצדדים: 3. ביום 14.11.10 נכרת חוזה בין התובעים לבין הנתבעת 1, באמצעות הנתבעת 2, לעריכת חתונת התובעים ביום 17.6.11 במתחם "הגפן" שבבעלות הנתבעת 1. להלן סעיפים מהחוזה הרלוונטיים לעניינו : בסעיף 1 לחוזה בחלק בו אמורות להירשם שעות האירוע, לא מולאו השעות ושורה זו אף נמחקה באופן הבא: " משעה:____ ועד שעה:____ עבור: 0 אורחים (להלן: "האירוע") " בסעיף 3 להסכם נקבע כי סך העסקה הינו 90,000 ₪ המתחלקים באופן הבא: סך של 23,340 ₪ לנתבעת וסך של 66,660 ₪ לקייטרינג. עוד נכתב כי 7,000 ₪ ישולמו ביום חתימת ההסכם ובכתב יד נוספה הערה לפיה שולם סך של 16,340 ₪. ואכן צילומי השיקים שצרפו התובעים מעידים כי במעמד החתימה שולם סך של 7,000 ₪ וכי ביום 27.4.11 שולם סך נוסף של 16,340 ₪. עוד נכתבו בסעיף זה רשימת "הקייטרינגים" של הנתבעת 1 והם: בראשית, קסם הכרמל, ליצ'י, לטינוס, מערב הפרוע, פרי הארץ. בסעיף 7 התחייבה הנתבעת 1 להשיב למזמין את המקדמות ששילם אם לא תוכל לקיים את האירוע מכל סיבה שאינה כח עליון. בסעיף 8 התחייבה המפעילה להעמיד לרשות התובעים ציוד ואמצעים רבים וביניהם: "תאורה עיצובית + התמצאות + רחבת ריקודים וגשר תאורה בתוספת 5,000 ₪ לפני מע"מ". בסעיף 9.1 נקבע כי התובעים יהיו אחראים לכל הנחוץ להם לצורך האירוע, מעבר להתחייבות הנתבעת 1, תוך תאום מוקדם עם הנתבעת 1. עוד הוסכם כי כל גורם או ספק שנבחר על ידי התובעים חייב ליצור קשר עם הנתבעת 1 לא יאוחר מחודשיים לפני תאריך האירוע לצורך תאום. בסעיף 9.2 נקבע כי הנתבעת 1 אינה מחוייבת להסכים לעבודתו של גורם/ספק כלשהו וכי היא רשאית לפעול על פי שיקול דעתה הבלעדי. 4. בנספח להזמנת האירוע צויינו בר המשקאות, הסכום לתשלום עבור התאורה וההגברה ובסעיף הקייטרינג ומנהל הקייטרינג נכתב כי הוא יבחר על ידי התובעים לאחר טעימות מתוך רשימת המוזמנים וכי התשלום עבור מנהל הקייטרינג משתנה בהתאם לקייטרינג שייבחר. 5. לכתב ההגנה של הנתבעת צורף דף, אשר לא נושא תאריך ובו נכתבו בכתב יד פרטים הנוגעים להזמנת התובעים כמו מס' אורחים, מספר שולחנות, ריהוט, עיצוב וכו' וכן נרשם ונמחק הציוד הקשור ליצירת צל . הדברים הנוגעים לעניינו אשר נכתבו בדף זה הינם: "...מרכז שולחן אסדו באבוקדו ... שלטים לפידים בוערים... ...ל;;ברר הצללה, שימשיות... ... מסך הקרנה לדבר דני" התובעים צירפו את סקיצת המתחם (ת/11) שם ניתן לראות את סידור השולחנות, עמדת התקליטן ומיקומי המזנונים והברים השונים לרבות "מזנון מתוקים". 6. בסמוך למועד האירוע הדפיסו התובעים הזמנות עליהם נכתב כי ביום שישי ה-17.6.11 בשעה 17:30 יתקיים האירוע "בגפן של אביגדור", וחילקו הזמנות אלו למוזמנים לחתונה. טענות הצדדים: 7. לטענת התובעים קיום חתונתם בליל שישי והגשת מנות בשריות לצד קינוחים חלביים היו תנאי מהותי מבחינתם עובר לחתימת החוזה, והנתבעות היו מודעות לכך לאורך כל הדרך, המליצו להם על חברות קייטרינג שמגישות קינוחים חלביים, ואף איפשרו לאורחיהם להקים אוהלים במתחם. אולם כשבועיים וחצי בלבד לפני מועד האירוע ולאחר שהתובעים השלימו לסדר את כל פרטי האירוע, לרבות שליחת הזמנות למוזמנים, רק אז הודיעו להם הנתבעות לראשונה ובחוסר תום לב כי "צצה בעיה עם זמני האירוע", וכנראה לא ניתן יהיה להמשיך את האירוע לאחר כניסת שבת. וביום 3.6.12 הודיעו הנתבעות לראשונה כי האירוע לא יתקיים כפי שתוכנן, וסוכם ושאין אפשרות לקיים את האירוע לאחר כניסת השבת, בניגוד לאמור בחוזה ולאופן הצגת הדברים על ידי הנתבעות. לטענתם, החלופות שהוצעו להם לא היו הגיוניות ולכן הם סרבו להן, ונאלצו למצוא מקום חלופי בפרק זמן קצר ביותר. עקב כך נגרם להם נזק כספי בסך של 82,693 ₪ בנוסף למקדמה בסך 23,340 ₪ ששילמו לנתבעים ועגמת נפש רבה שהוערכה בסך של כ-20,000 ₪. 8. לטענת הנתבעות יש לדחות התביעה ולחייב התובעים בהוצאות, מכיוון שהתובעים הם שהפרו את החוזה בעת שביטלו החתונה כשבועיים בלבד לפני המועד המתוכנן. לטענתן, התובעים ידעו שמדובר בגן אירועים כשר שלא יכול לפעול בליל שישי, אלא רק במתחמים הסמוכים אליו שאין בהם הכשר, וניסו להעמיד הנתבעים בפני עובדה מוגמרת בדבר שעות האירוע וספק הקייטרינג שבחרו. לטענתם כל כתב התביעה מהווה ניסיון של התובעים לגבות כספים שלא כדין. דיון והכרעה: 9. לאחר שקראתי את כתבי הטענות, התצהירים וסיכומי הצדדים, עיינתי בחומר הראיות המצוי בתיק והתחשבתי בכלל הטענות והראיות בתיק, סבור אני שיש לדחות התובענה כנגד הנתבעת 2 ולקבל התובענה כנגד הנתבעת 1 באופן חלקי, כך שלסיום מלא ומוחלט של התובענה על הנתבעת 1 לשלם לתובעים את הסך 50,000 ₪ . סוף דבר: הנתבעת 1 תשלם לתובעים, ביחד ולחוד, כדלקמן: את הסך 50,000 בתוספת הפרשי רבית והצמדה כדין מיום מתן פסק הדין ועד ליום התשלום בפועל. סכום זה כולל את הוצאות המשפט ושכ"ט עו"ד. התביעה כנגד הנתבעת 2 נדחית. אירועים (תביעות)נישואין / חתונה