המרצת פתיחה למתן פסק דין הצהרתי למחוק את כל העיקולים על הרכב

בהערת אגב אומר, כי המבקש ציין בכותרת ההמרצה את המשיב 11 כמשרד התחבורה, בעוד בגוף הבקשה ביקש לבטל העיקולים שהוטלו במשרד הפנים, ובכלל זה טעה במספר הרכב. היות ובית המשפט הבין, כי נפלה שגגה מלפני המבקש תוקנו כאמור לעיל טעויות אלו. 2. לטענת המבקש, הוא נכה צה"ל בשיעור 38%, אשר בעקבות נכותו זכאי הוא לרכישת רכב באמצעות משרד הביטחון. המבקש נקלע לקשיים כלכליים, ובוצע עיקול על הרכב, כחלק מהליכי הגבייה שננקטו כנגדו. בהתאם לתקנות משרד הביטחון, זכאי הוא לרכב רפואי כחלק מזכויותיו כנכה, לצורך ביצוע טיפולים וניוד. המבקש זקוק באופן קבוע לטיפולי הידרותרפיה ופיזיותרפיה הנערכים בים המלח, חמי טבריה ובמכון פיזיותרפיה בטבריה. הוא טוען כי במידה והמבקש לא מבצע רכישת רכב כל 3 שנים, זכותו לרכב הטבה מתבטלת. כיום משחלפו 3 שנים מיום רכישת הרכב שבבעלותו, נדרש הוא כנטען לבצע מכירה של הרכב ורכישת רכב חדש. הוא טוען כי ביותו נכה, אשר רכבו נכלל בגדרו של סעיף 22(א) 5 לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז - 1967 (להלן : "החוק"), רכבו אינו ניתן לעיקול. המבקש צרף לבקשה: העתק צילום תעודת נכה, העתק צילום רישיון רכב, ואישור מאת הפיזיותרפיסט, קליגר רפי, אודות טיפולים שמקבל המבקש. 3. ב- 23/11/2011 המבקש הגיש בקשה, בה טען בין היתר, כי הזמין רכב מחברת יונדאי, כיוון שלטענתו במידה ולא יעשה כן ההטבה שמגיעה לו תתבטל, ולפיכך בקש להורות על הסרת העיקול, בכפוף לרישום העיקול על הרכב החדש, דבר שישפר את מצב הנושים, שכן מחיר הרכב החדש גבוה ממחיר רכבו של המבקש כנטען. המבקש צרף לבקשה זו מכתב מסוכנות יונדאי מיום 15/11/11, לפיו רצ"ב הזמנת רכב מסוג יונדאי. בעסקת הקנייה סוכם, כי הרכב שברשותו יירכש בעסקת טרייד אין, אולם הואיל וזה מעוקל, לא ניתן יהיה לבצע את עסקת הטרייד ללא הסרת העיקולים. כן, צרף העתק הזמנה מיום 3/11/11 ממנה עולה, שמחיר הרכב (כולל אגרת רישוי ומע"מ) הינו 162,129 ₪. 4. משיבים מס' 1-2 ו- 11, טוענים, כי בכל הנוגע למשרד התחבורה, יש למחוק התביעה כנגדו בהיעדר עילה ו/או העדר יריבות. באשר לרשות המיסים (משיבים מס' 1-2), מתנגדים הם לסעדים המבוקשים, וטוענים כי למבקש חובות לרשות המיסים בסכום העולה על 2 מיליון ₪, ומשלא שילם את חובותיו הוטל עיקול על הרכב. המבקש נכה צה"ל, המוכר למשרד הביטחון בדרגת נכות של 38% עקב נכות בגפיו התחתונות, ובהתאם להוראות אגף שיקום נכים 56.02, זכאי לסיוע מטעם משרד הביטחון ברכישת רכב רפואי עד לתקרה של 125,000 ₪. המבקש היה זכאי לרכב רפואי מסוג טויוטה קורולה עד לשווי 118,000 ₪, נכון לשנת 2008 (כיום 125,000 ₪), אולם בשנת 2008 בחר לרכוש רכש מסוג יונדאי טוסון אריזונה בסכום של 162,000 ₪, מכאן ששווי הרכב שרכש גבוה בהרבה מהסיוע שניתן לו. בנוסף, אין ממש בטענת המבקש, באשר לכך שזכאותו לרכב הטבה מתבטלת במצב ולא יחליף הרכב כל 3 שנים, ולעניין זה ראה סעיף 49 להוראות אגף השיקום. המשיבים טוענים כי המבקש המציא תעודת נכה, אולם אין בה כדי להצביע על כך כי הוא זקוק להחלפת רכבו. נוכח נכותו, אין בדעת פקיד שומה לפעול למימוש הרכב, עם זאת, אין להורות על מחיקת העיקול, שהרי פקיד השומה מתנגד להחלפת הרכב. כמו כן, נפסק כבר, כי סעיף 22(א)(5) הינה הוראה מידתית. המבקש לא פרט את הצורך הרפואי בהחלפת רכבו ואת סוג הרכב שהוא רוצה לקנות. לא הוצגה אסמכתא כלשהי לפיה המבקש חייב דווקא את הרכב נשוא העיקול, ואינו יכול להסתפק ברכב זול יותר. 5. משיב מס' 3, המוסד לביטוח לאומי, הסכים לסעד המבוקש והודיע, כי ביטל העיקול אותו רשם על הרכב. 6. משיב מס' 5, מר רייס אמיתי, מבקש לדחות את המרצת הפתיחה, מהטעם שהוא הזוכה בתיק הוצל"פ, אשר נפתח בעקבות פס"ד, בתובענה בה הוכח, כי המבקש נטל למעלה מחצי מיליון ₪ מהמשיב, תוך תרמית והטעיה וסרב להשיב לו את כספו. לאחר שהמבקש הוכרז כמוגבל באמצעים, ותיקיו אוחדו, פתח חברה חדשה אצל רשם החברות, תוך שרשם את מניותיה על שם בנו, כאשר האחרון היה כבן 18 בשירות צבאי. המבקש ממשיך לעבוד ולהשתכר מאות אלפי שקלים בחודש במסגרת החברה החדשה, תוך שמפיק לעצמו משכורת בגובה שכר מינימום. עתה עותר לביטול עיקולים שהוטלו על רכב ג'יפ יוקרתי שעל שמו, בתואנות מתואנות שונות. המשיב טוען כי הוראות סעיף 22(א)(5) לחוק, אינן חלות לגבי הטבות שמקבל חייב ממוסד כזה או אחר, מכוח היותו נכה ו/או מוגבל, אלא למיטלטלין החיוניים לנכים (כיסא גלגלים ועזרים שונים). המרחק בין רצון המבקש לנצל איזושהי הטבה, שאודותיה לא צורפה שום ראיה, ובין הוראות סעיף 22 לחוק, הינו כמרחק שמיים וארץ. גם האישור הרפואי שצרף המבקש לתובענה, אין בו להצביע על נזקקותו לרכב בכלל ולרכב יוקרתי בפרט. 7. משיב מס' 9, בנק מזרחי טפחות בע"מ, בקש לדחות את הבקשה, הואיל והעיקולים הוטלו כדין ע"י רשם הוצל"פ, והיה מקום לפנות בבקשה לביטול לרשם ולא לביהמ"ש. כן, טוען המשיב כי המבקש לא עמד בנטל המוטל עליו להוכיח, כי הרכב נחוץ לשימושו האישי בשל מצבו, איזה רכב מבקש לרכוש, מה סוגו ו/או מחירו, ומדוע זקוק לרכב אותו מבקש לרכוש, וכיצד אותו רכב, יכול לסייע לו בנכותו. בנוסף, המבקש לא ציין את מספר הטיפולים הנדרשים בפרק זמן קצוב. עם זאת, המשיב מוכן על אף האמור לעיל, לשקול הסרת העיקול, תוך הבטחה מגובה בערובה, כי על רכבו החדש של המבקש יוטל העיקול מחדש, וזאת מבלי לפגוע בזכויות המשיב ו/או בטענותיו ומבלי לפגוע בזכויותיו לממש את כלי הרכב בעתיד. 8. לא התקבלה תגובת המשיבים 4, 6-8 ו-10 לבקשה. 9. בדיון שהתקיים ביום 13/2/12 הסכים ב"כ המבקש, כי יבוצע שדרוג לרכב באופן הבא : ירשם עיקול על הרכב החדש, ורק לאחר מכן יוסר העיקול מהרכב הישן, כך המשיבים לא יפגעו משדרוג הרכב של המבקש, אלא להיפך מצבם יוטב לטענתו. גב' שני נזרי, מטעם משיבים מס' 1-2 ו- 11, חזרה בעיקרי דברים על האמור בתגובתם. כך גם ב"כ משיב מס' 9, באומרו, כי המבקש לא הסביר מאיפה יש לו כסף לשדרוג הרכב ומה עלות הרכישה, הוא לא הביא אסמכתאות לזכאות, לא פרט את חובותיו ונושיו, ולא הביא תחליף ערובה שתבטיח את זכות נושיו בהסרת העיקול. משיב מס' 9 התנגד להסרת העיקול כל עוד לא תומצא ערובה כלשהי, ובכלל זה שהמבקש לא יוציא כסף לשדרוג רכבו. מנגד טען ב"כ המבקש כי באשר לטענה של נקיטת הליך לא נכון של המרצת פתיחה, למבקש תיקי הוצל"פ רבים, ואין זה הגיוני שיגיש בכל תיק ותיק בקשה להסרת העיקול, לכן בחרו בהליך של המרצת פתיחה כנגד כל הנושים. במידה והמבקש לא ינצל את זכותו, הוא יצטרך להוסיף כספים, כי שווי הרכב יורד. ככל שיישאר הרכב הישן, יצטרך לשלם עבורו בלאי ואין לו את הכסף לזה. המבקש לא הוסיף כסף לרכב הקודם, והוא ימציא אישור ממשרד הביטחון בנידון. בהתאם הוריתי לב"כ המבקש להמציא אישורים של משרד הביטחון, ולתגובת המשיבים. 10. לאחר הדיון המציא המבקש את המסמכים הבאים : א. מסמך מסוכנות יונדאי מיום 20/2/12, כי בתאריך 3/11/11 המבקש ביצע הזמנה לרכב יונדאי. במסגרת העסקה סוכם, כי הרכב המשומש שבבעלותו יירכש ע"י מחלקת טרייד אין. התוספת לחשבון הרכב החדש הינה למעשה העברת כסף ממשרד הביטחון בשווי הפטור - מיסים של הלקוח, ללא תוספת נוספת מצד הלקוח. ב. מסמך מיום 16/2/12, אשר בו המליץ ד"ר שלמה, על הפנייתו למהנדס רכב. ג. מכתב מאת אתי אעידן, ע' בכירה לרווחה במשרד הביטחון, הממוען למבקש מיום 20/2/12, לפיו בקשתו לבדיקת מהנדס רכב לצורך התאמה למגבלותיו הרפואיות התקבלה במשרדם והועברה ליחידת הרכב במטה להמשיך טיפול. תהליך ההתאמה אורך כחודשיים מיום הגשת הבקשה. בהמשך, צרף המבקש מסמך נוסף מיום 1/5/2012, מטעם משרד הביטחון, לפיו ביום 1/4/12 זומן לוועדת רכב בביה"ח תל-השומר, לצורך בדיקת התאמת רכב למגבלותיו. הטיפול בבקשה נמצא במטה ועדיין לא התקבלה החלטה בנושא. בסופו של דבר, הגיש המבקש מסמך מטעם משרד הביטחון מיום 26/7/2012, אשר זה לשונו : "הריני לאשר כי הינך זכאי לרכב רפואי בגין נכותך המוכרת במשרדינו. עפ"י הרשום במשרדינו, ברשותך רכב רפואי מסוג יונדאי TUCSON שנת ייצור 2008 מס' 2663866 מתאריך 10/4/08. מכתב זה ניתן עפ"י בקשתך" במסגרת אותה הודעה בדבר הגשת המסמך, הפנה המבקש לרע"צ 9193-07-11 יפת לוי נ' ועד מקומי פוריה כפר עבודה, אשר עוסק בנסיבות דומות ובו בית המשפט הביע דעתו בעניין עיקול רכב נכה והבעייתיות שבכך. 11. ביום 3/5/13 טען ב"כ משיב מס' 5, בין היתר, כי לא הומצאו לו המסמכים ע"י המבקש, ורק עם המצאתם , יעלה בידו להתייחס לאותם האישורים. דיון והכרעה: 12. לאחר עיון בבקשה ובתגובות, ובכלל החומר המצוי בתיק, נחה דעתי, כי דין ההמרצה להידחות בנוגע למשיבים מס' 1-2, 5, 9 ו-11, ולהימחק כנגד משיבים מס' 4, 6-8 ו-10. 13. מתוכן הבקשה ומטיעוני המבקש עולה, כי הלה מבקש להורות על ביטול העיקולים שהוטלו על רכבו, על-מנת שיוכל להחליף את הרכב הקיים ברשותו לרכב אחר יותר חדש, משום שבמידה והוא לא מבצע כנטען רכישת רכב חדש כל 3 שנים, זכותו לרכב ההטבה מתבטלת. כן, שדרוג הרכב הינו ללא הוספת כסף מצדו לטענתו, ולשם כך צרף אישור מסוכנות יונדאי. אין לקבל טענות אלו של המבקש, משום שב"כ משיבים מס' 1-2 ו- 11 צרפה לתגובתה את הוראות אגף השיקום מס' 56.02 מיום 1/1/2003 (להלן: "הוראות אגף השיקום"), אשר לא נסתרו על-ידי המבקש, ומהן עולה בסעיף 49, כי הטענה שבמידה ואינו מבצע רכישת רכב כל 3 שנים, זכותו לרכב הטבה מתבטלת, אינה נכונה, וכך נקבע בה : "49. מועד להחלפת רכב רפואי א. נכה זכאי להחליף את רכבו הרפואי אחת לשלוש וחצי שנים (42 חודש). מנין תקופה זו יחל בתאריך המופיע ברשיון הרכב תחת הכותרת "תאריך רישום". משמע, שהנכה זכאי, אבל לא חייב להחליף את רכבו כל 3.5 שנים. עוד טוען המבקש, כי שדרוג הרכב הינו ללא הוספת כסף מצדו, ולשם כך צרף את המסמך הערוך על-ידי סוכנות יונדאי מ- 20/2/12, בו צוין כאמור כי: "התוספת לחש' הרכב החדש הינה למעשה העברת כסף ממשרד הבטחון בשווי הפטור - מיסים של הלקוח. ללא תוספת נוספת מצד הלקוח". מסמך זה ערוך על-ידי סוכנות יונדאי ולא על-ידי משרד הביטחון, ולא ברור על סמך מה, כותבת סוכנות רכב כי המימון החלקי של הרכב יגיע ממשרד הביטחון, כך שאין כל ערובה לכך שהמבקש לא יצטרך להוסיף כסף לרכב אותו הוא רוצה לרכוש. בית המשפט, לא ייתן כל יד להוספת כסף לשדרוג הרכב, בשים לב לכך שחובותיו של המבקש עומדים על יותר מ-7 מיליון ₪ (ראה ישיבה מיום 13/2/2012, עמ' 3, שורות 6-7). טענה זו זוכה למשנה תוקף, לאור האמור בהוראות אגף השיקום, בסעיף 50, שם נקבע כי: " 50. מימון הרכב הרפואי החדש א. הפחת בעת החלפת הרכב נכה המחליף רכב רפואי חייב להחזיר מס עבור הרכב המוחלף. בעת החזר המס מקבל הנכה הנחה, הנקראת "פחת". מתן "הפחת" בעת החזר המס, מטרתו ליצור מצב לפיו לאחר מכירת הרכב והחזר המס, יוותר בידי הנכה סכום כסף המספיק לרכישת רכב יציג לו הוא זכאי בהתאם לסוג פגימתו ודרגת נכותו". לא ברורה עלות המס אותה יצטרך המבקש להחזיר עבור הרכב המוחלף, אם בכלל, כמה כסף יוותר בידו, ואין באישור סוכנות יונדאי כדי לספק מענה לכל השאלות הללו, כשהיה מקום לצרף אישור מאת משרד הביטחון, ולא מאת סוכנות רכב. 14. המבקש טוען, כי הוא נכה, אשר רכבו נכלל בגדרו של סעיף 22 לחוק. בסעיף 22(א)(5) לחוק נקבע, בין יתר המיטלטלין שאין מעקלים אותם: "כלים, מכשירים, מכונות, מיטלטלין אחרים ובעלי חיים, השייכים לנכה והנחוצים לו לשימושו האישי בגלל נכותו" לעניין זה יאים הדברים שנאמרו על-ידי המלומד בר אופיר, בספרו הוצאה לפועל הליכים והלכות (חלק שני), בעמוד 561, כי הפטור מעיקול נועד לאזן בין אינטרס הנושה לבצע את פסק-הדין שניתן לטובתו, לבין אינטרס החייב שלא יהפוך לחסר כל ולנטל על החברה, וכך נאמר: "אולם גם כשמדובר בנכה, אין לפטור מעיקול מכונית נכים יקרת ערך השייכת לו, אם אפשר להתאים מכונית זולה לצרכיו החיוניים כנכה (ע"א 2886/92 כתבי נ' אל גוב, דינים עליון ל 783)..." 15. הבקשה דנן, הלכה למעשה, אינה מניעת תפיסת הרכב או ערעור על ההחלטה לעקלו, אלא מטרתה ניצול הטבה, שמא תתבטל, ולכן ספק רב בעיני אם היה מקום לטעון לסעיף 22(א)(5) לחוק. 16. מבלי להתייחס לשאלה אם מכונית נכללת בגדרי הסעיף או לאו (ראה בעניין זה: בר"ע (מחוזי- ב"ש) 510/08 גור יהודה נ' בנק מזרחי המאוחד בע"מ ואח' (6/10/08), עליו הוגש רע"א 9890/08 כמפורט להלן, בש"א 8671/02 יוסף יורם נ' בנק לאומי לישראל בע"מ סניף טירת הכרמל (27/6/2002)), ובשים לב שנקבע בע"א 2886/92 לעיל, כי ניתן לעקל רכב של נכה, הרי גם אם רכב נכה לא ניתן לעיקול בהתאם לסעיף, הרי שבסעיף זה נדרש שהרכב יהיה נחוץ לו לשימושו האישי בגלל נכותו. מהחומר המצוי בתיק לא הוכח, כי דווקא הרכב דנא או הרכב אותו מעוניין לרכוש, נחוץ למבקש לשם שימושו האישי בגלל נכותו. 17. המבקש צרף להמרצת הפתיחה, תעודת נכה, שאין בה להעיד על כך שנדרש להחליף את רכבו, או כי אין די ברכב המצוי ברשותו. גם מסמך הפיזיותרפיסט קליגר רפי מיום 10/10/11 אין בו להועיל, הואיל וצוין שם, כי המבקש מטופל לאורך שנים במכון הפיזיותרפיה בחמי טבריה ולפניו במכון קליגר רפי לפיזיותרפיה מטעם משהב"ט לשכת שיקום - טבריה, אך לא צוין שם באיזו תכיפות הוא נזקק לטיפולים. אומנם צוין כי: "הנ"ל מוגבל ביכולות הליכה, עמידה ממושכת ונ"מ על הרגל", אך עדיין אין בכך בכדי להעיד כי הרכב המצוי ברשותו כעת אין די בו, או לחילופין, כי דווקא רכב זה נחוץ לו לשימושו האישי בגלל נכותו. 18. גם במסמך שצורף על-ידי המבקש מטעם משרד הביטחון מיום 2/2/12, אין בו להועיל לו, שכן שם צוין ע"י ד"ר שלמה, כי מומלץ הפנייתו למהנדס רכב, אך לא צוין שם כי מצבו הרפואי מחייב החלפת הרכב, או כי דווקא הרכב הקיים ברשותו נחוץ לו בשל נכותו. לעניין זה יאים הדברים שנפסקו ברע"א 9890/08 יהודה גור נ' בנק המזרחי המאוחד בע"מ ואח' (26/4/09) : "הן החלטת ראש ההוצאה לפועל והן החלטת בית המשפט המחוזי קבעו כי המבקש לא פרט בבקשתו פרטים מהותיים הנדרשים על מנת לדון בה. כך למשל, לא פורט והוכח מהו הצורך הרפואי המצדיק את החלפת הרכב, כיצד בדעת המבקש לממן את הפרש הרכישה ומהי בדיוק ההחלפה המבוקשת (היינו מהו הרכב שמבקש הוא לרכוש ומה עלותו). אף לאחר שעיינתי בנספחים שצרף המבקש, אין לי אלא להסכים עם החלטות אלו. אומנם, המבקש מצרף לבקשתו מסמכים מסוימים המעידים לכאורה על זכאותו לפטור ממס בגין רכישת הרכב החדש, וכן טיוטה להצעת מחיר בעבור רכב חדש ומחירונים הנוגעים לרכבו הישן, אולם אין די בכך. אף אם אתעלם מהעובדה כי נתונים אלו ככל הנראה השתנו לא מעט בתקופה שחלפה מאז שהגיש המבקש את בקשתו הראשונית, אין בהם כדי להעיד על הצורך הרפואי בשדרוג הרכב או אף על נתוני העסקה הממשיים. ודוק, עצם העובדה כי המבקש זכאי לפטור ממס בקניית רכב חדש אין בה כדי להעיד כי מדובר בצורך רפואי המחייב את החלפת הרכב. יתרה מכך, אין במסמכים אלו כדי להסביר מהיכן מתכנן המבקש לממן את הפרש רכישת הרכב בעודו מצוי בחובות כבדים כאמור". 19. סיכומו של דבר, לא הוכח בפניי כי צרכי המבקש מחייבים החלפת רכבו, ויודגש, המבקש בעצמו לא ציין בהמרצה כי הרכב הקיים ברשותו אינו מתאים לצרכיו הרפואיים, אלא כל שטען הוא כי: "במידה והמבקש לא מבצע רכישת רכב כל 3 שנים זכותו לרכב הטבה מתבטלת... כיום משחלפו 3 שנים מיום רכישת הרכב שבבעלותו נדרש המבקש לבצע מכירה של הרכב ורכישה של רכב חדש". דהיינו, החלפת הרכב המבוקשת הינה כדי שלא יאבד את ההטבה. 20. גם אם צודק המבקש בטענתו לפיה תקופת החלפת הרכב מתוחמת בזמן, עדיין נראה לא מידתי ולא צודק כי יותר למבקש לשדרג את רכבו, שעה שעל כתפיו רובצים חובות של מיליוני שקלים, במיוחד (אך לא רק) לאור העובדה כי המבקש לא הציג כל מסמך ממשרד הביטחון לפיו שדרוג הרכב לא מחייבו בהוספת כספים. מהמסמכים של משרד הביטחון עולה שביום 20/2/2012 בקשתו לבדיקת מהנדס רכב לצורך התאמה למגבלותיו הרפואיות התקבלה במשרדם והועברה ליחידת הרכב במטה להמשך טיפול. המסמך הנוסף מטעם משרד הביטחון מיום 26/7/2012 הינו אישור שהוא זכאי לרכב רפואי, ועפ"י הרשום במשרדם, ברשותו רכב רפואי מסוג יונדאי. לא נאמר שם, כי מאושר לו שדרוג הרכב ו/או כי צרכיו מחייבים שדרוג רכב וכיוצ"ב. 21. טענותיו של ב"כ המבקש, כי אם המשיב לא ינצל את זכותו הוא יצטרך להוסיף כספים, כי שווי הרכב יורד, וככל שיישאר הרכב הישן יצטרך לשלם עבור בלאי ואין לו הכסף לזה, אין להן מקום. הרכב אמור לענות על צרכיו עקב נכותו, ואין מקום לטעון או להתייחס לעניין שווי הרכב או ההפסד או הרווח הכלכלי שייגרמו למבקש, שעה שכאמור רובצים על כתפיו חובות של מיליוני שקלים. ויודגש, משיב מס' 5 צרף פרוטוקול דיון מתיק הוצאה לפועל 01-87632-05-2 (אחד התיקים המתנהלים כנגד המבקש) בו טען המבקש (החייב), כי הוא עובד בחברה שנקראת ליאור עץ בטבע, פיזית כמעט ולא מסוגל לעבוד, אך עובד כאחראי על העובדים ועל התנהלות העניינים כלשונו: "אני לוקח את העובדים עם רכב, ומסיע אותם לעבודה, וכשמגיעים לעבודה אני עובד אך לא פיזית. במסגרת היותי נכה קיבלתי משאית ממשרד הבטחון לצורך שיקום ואני משתמש בה לצורכי העבודה". עוד הוסיף: "יש לי רכב פרטי של משרד הבטחון מסוג יונדאי שאני מקבל עבורו אחזקה, ביטוח, רישוי, טסט, הרכב הוא שנת 2008, הרכישה שלו מומנה ע"י משרד הבטחון, כל הוצאות הרכב הם על חשבון משרד הבטחון. יש רכב נוסף של הבן ליאור...בנוסף יש לי משאית מסוג איסוזו שנת 2004 שזה רכב ממשרד הבטחון, זה רכב שיקומי. בזמנו לקחתי אותו בהלוואה מאיגוד ליסינג...הוא משמש אותי בעבודה להסיע ולהחזיר את העובדים" שנת הייצור של הרכב נשוא דיוננו היא 2008. ככל שהמשאית נמצאת עדיין ברשותו, נראה כי השימוש ברכב נשוא דיוננו הוא לצרכיו הרפואיים והאישיים בלבד, כך שבמכלול לא נדרש לעשות בו שימוש רב, ולכן יש להניח, כי הבלאי בו אינו רב, וגם מטעם זה אין מקום לשדרוג הרכב. 22. לא זו אף זו, המשיב מס' 9 טען, ובצדק, שהמבקש אינו מסביר מדוע נזקק לכלי הרכב אותו מבקש למכור, שהרי מדובר בג'יפ 4x4 שנת ייצור 2008, אשר שוויו נאמד לכל הפחות בסכום של 87,000 ₪. בנוסף טענו משיבים מס' 1-2 ו- 11, ובצדק, כי לא הובאה ראשית ראייה, כי נכותו מחייבת החזקת רכב מהסוג והדגם בו מחזיק המבקש ו/או כי אין באפשרותו לעשות שימוש באמצעות חלופות כמו למשל רכב זול יותר. 23. איני מוצאת לנכון לדון במסגרת הליך זה בשאלה מדוע נזקק המבקש דווקא לכלי רכב זה ומה עלותו, במיוחד שהטענה אודות עלותו נטענה בעלמא. ככל שסבור מי מהמשיבים, כי המבקש יכול להסתפק ברכב זול יותר, פתוחה בפניו הדרך לטעון זאת במסגרת המתאימה ולא במסגרת בקשה זו. לעניין זה יאים הדברים שנפסקו בבש"א 10531/02 (מחוזי - ת"א-יפו) מאיר ברקת נ' חנניה בן זיקרי (23/6/2002): "בשלב זה של ההליכים, אינני קובע כל עיקר אם מכוניתו של בן זיקרי היא מכונית נכים יקרת ערך, ואם ניתן להתאים לו מכונית אחרת פחות יקרה מזו שבבעלותו. העניין טעון בדיקה של ראש ההוצאה לפועל. קביעתי העקרונית היא שהמכונית הינה בת עיקול, ולכן אין מניעה לעקל אותה ולרשום את העיקול במשרד הרישוי. אין פגם בהחלטתו של ראש ההוצאה לפועל לעניין הטלת העיקול על מכוניתו של המבקש, והוא פעל כדין". 24. מעבר לנדרש אוסיף כי משיב מס' 9, כאמור היה מוכן, לשקול הסרת העיקול, תוך הבטחה מגובה בערובה, כי על רכבו החדש של המבקש יוטל עיקול מחדש, וזאת מבלי לפגוע בזכויותיו של המשיב ו/או בטענותיו ומבלי לפגוע בזכויותיו של המשיב לממש את כלי הרכב בעתיד. בדיון שהתקיים בפניי טען ב"כ המבקש כי הוא מוכן לבצע את השדרוג באופן הבא: המבקש יבצע שדרוג וירשם עיקול על הרכב החדש ורק לאחר מכן יוסר העיקול על הרכב הישן. לא נהיר לי, הכיצד המבקש מתכוון לעשות כן, שעה שמהמסמך שצורף לבקשתו מטעם סוכנות יונדאי מ- 15/11/11, עולה, כי לא ניתן לבצע את עסקת הטרייד עד שלא יוסר העיקול. וכאן נשאלת השאלה, האם למבקש הכסף לבצע השדרוג, טרם מכר את רכבו ? 25. לסיכום, אני מורה על דחיית המרצת הפתיחה כנגד משיבים מס' 1 (מע"מ), 2 (מס הכנסה), 5 (רייס אמיתי), 9(בנק המזרחי) ו- 11(משרד התחבורה). אני מחייבת את המבקש לשלם הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך 2,000 ₪ למשיבים מס' 1 ו- 2 יחד, הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך 2,000 ₪ למשיב מס' 5, והוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך 2,000 ₪ למשיב מס' 9. אני מורה על מחיקת המרצת הפתיחה כנגד משיבים מס' 4 (ידיעות מנויים), 6 (פאכר יוסף), 7 (מרכז רפואי העמק), 8 (קיבוץ בית אלפא) ומשיב 10 (ישראלק בע"מ), בהעדר מסירות והזמנות כדין למשיבים אלו. ההסכמה שניתנה על-ידי משיב מס' 3 (ביטוח לאומי) בעינה נותרת. המרצת פתיחהעיקולפסק דין הצהרתי