תקנה 42 לתקנות התעבורה - פניה ימינה

תקנה 42 לתקנות התעבורה - פניה ימינה קובעת בזו הלשון: "נוהג רכב המתכוון לפנות ימינה, לא יפנה אלא כשהוא נמצא עד כמה שאפשר סמוך לשפה הימנית של הכביש ואין בצדו הימני רכב אחר בתנועה, ויפנה ימינה פניה חדה, זולת אם סומן אחרת על פני הכביש". משפט תעבורהתקנות התעבורהפניה