סעיף 22(א) לפקודת השטרות קובע, כי לא קמה חבות על פי שטר ללא חתימה

סעיף 22(א) לפקודת השטרות קובע, כי לא קמה חבות על פי שטר ללא חתימה, וכאשר עולה טענה של זיוף חתימה, לא ניתן לרכוש מכוחה של חתימה זו זכות להחזיק בשטר או לאכוף פירעונו, כאמור בסעיף 23(א) לפקודה. כאשר צד מכחיש את חתימתו, על הצד השני נטל השכנוע להוכיח את אמיתות החתימה. מסמכיםשטרפקודת השטרות