מבנה שלא הושלם אינו ניתן לאכלוס

לעיתים, תנאי האכלוס מתמלא ונובע מהתנאי הקודם של סיום הבנייה, ועל כן אין צורך להוכיחו. כך, לדוגמא, במצב שבו הבניה לא הושלמה במועד הגשת התצהיר, שאז מובן הוא מאליו שמבנה שלא הושלם אינו ניתן לאכלוס (ע"פ 89/89 ישראלי נ' יו"ר הועדה המקומית לתכנון ולבניה, פ"ד מה(2) 617 (1991); (עפ"א (תל אביב) 80173/00 עיריית פתח תקווה נ' קורפלי, (27.2.01) בסעיף 8 לפסק דינו של כבוד השופט המר). מבנה