תאונת דרכים בצומת T שאין בה תמרורים

הוגשה תביעה לפיצויים בגין נזקי רכוש לרכב בגין תאונת דרכים בכניסה אל הכפר ג'ת: לפני התאונה הגיעו שני כלי הרכב בהם אל צומת T שאין בה תמרורים כלשהם וכי כיוון נסיעתו של התובע היה ממזרח למערב בעוד נתבע 1 התקרב אל הצומת מכיוון צפון לדרום, דהיינו מימין לו. 4. בעוד שלגרסת התובע פגע הסובארו באיסוזו לאחר שנכנס אל הצומת מבלי ליתן בה זכות קדימה, על אף שהאיסוזו היה קרוב מאוד אל הצומת (מרחק של כ- 5 מטרים) ולמרות שבאותה עת התקרב רכב נוסף -שלישי - אל הצומת, אשר נסע ממולו ומימין לנתבע ובקש לפנות בה שמאלה, טוען נתבע 1 כי עובר לתאונה הוא עמד עם הסובארו בצומת ולאחר שוידא כי דרכו פנויה והוא לא ראה את האיסוזו ו/או את הרכב השלישי מתקרבים אל הצומת, החל לפנות בה שמאלה, הגיח התובע משמאלו במהירות מופרזת ופגע בו. 5. נהג הרכב השלישי שהיה עד ראיה לתאונה, מר ניזאר גרה, העיד בפני גם הוא וסיפר כי הסובארו בו נהג נתבע 1 אכן עצר בטרם נכנס אל הצומת ואולם מיד לאחר מכן, ועל אף שהאיסוזו בו נהג התובע היה כבר מאוד קרוב אל הצומת, נכנס אליה נתבע 1 לפתע ואז ארעה ההתנגשות. בתשובה לשאלת נציג נתבעת 2, אמר העד: "מבחינה תעבורתית הזכות למי שבא מימין ואכן הנתבע בא מימינו של התובע, אבל אני הייתי מימינו של הנתבע בצומת ולכן הוא היה צריך לתת לי זכות קדימה". 6. לאחר ששמעתי את עדויות הצדדים והעד, ראיתי את שרטוט ותצלום הצומת (ת/1 ו- נ/1) ועיינתי בדו"ח השמאי ובתצלומי הנזק שנגרם לאיסוזו ואשר יש בהם כדי ללמד על כך שמוקד הפגיעה בחלק השמאלי של חזית הרכב וכי מדובר בנזק של מעיכה, מסקנתי היא שמדובר בתאונה שיש לחלק את האחריות לגרימתה בין שני הצדדים שהיו מעורבים בה. 6. תקנה 64 (ג) לתקנות התעבורה, תשכ"א-1961 קובעת כי: "(א) לא הוצב תמרור המורה על מתן זכות קדימה בצומת או על עצירה לפני הצומת בכיוון הנסיעה של נוהג הרכב, יחולו הוראות אלה: (1) נתקרבו לצומת כמה כלי רכב מצדדים שונים, יתן נוהג רכב את זכות הקדימה לכלי רכב הבאים מימין;.... לצד תקנה זו, קובעת תקנה 65 כי: "לא יכנס נוהג רכב לצומת או למפגש מסילת ברזל, אלא אם ביכולתו לעבור ולהמשיך בנסיעתו ללא הפרעה, גם אם תמרור הכוונה (רמזור) מתיר כניסה לצומת, או למפגש כאמור". משמעות הדברים היא כי גם מי שיש לו זכות קדימה להכנס לצומת, חב חובת זהירות בכניסתו אליה. 7. להתרשמותי, הן נתבע 1 והן התובע לא מילאו את חובתם במתן זכות קדימה בצומת - נתבע 1 לא נתן זכות קדימה לרכב השלישי אשר התקרב אל הצומת מימינו ואילו התובע ככל הנראה נכנס אל הצומת במהירות גבוהה מדי מבלי שנתן זכות קדימה לסובארו שעמדה מימינו. תוצאות התאונה מלמדות על כך שמהירות נסיעת התובע לא אפשרה לו בלימה במועד מרגע שהבחין בנתבע 1 נכנס אליה גם כן. לטעמי, כניסה זהירה יותר של שני הצדדים אל הצומת תוך מתן תשומת לב מירבית לאופן נסיעת כלי הרכב האחרים יכולה היתה להקטין את נזקי התאונה. 8. התוצאה היא אם כן, שאני מחלקת בין הצדדים את האחריות לגרימת התאונה ותוצאותיה באופן שבו יישא כל אחד מהם ב- 50% מגובה הנזק המוכח נשוא התביעה. 9. לנוכח העובדה שסך נזקיו המוכחים של התובע הינו 10,572 ש"ח (עלות תיקון הרכב ללא מע"מ - לאור הצהרת התובע בדבר היותו עוסק מורשה המזדכה על המע"מ ושכ"ט שמאי ), ישלמו לו הנתבעים, ביחד ולחוד, סך של 5,286 ₪ בתוספת הוצאות בסך 300 ₪, בסה"כ 5,286 ₪. סכום זה ישולם בתוך 30 יום, שאם לא כן יישא הפרשי הצמדה וריבית עד ליום התשלום בפועל. זכות להגשת בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בחיפה בתוך 15 ימים. משפט תעבורהתאונת דרכיםתמרוריםצומת