חוזה לטיפולי הסרת שיער לצמיתות במסגרת קופת חולים לאומית

לטענת התובעת הטיפול אשר ביצעה הנתבעת היה טיפול רשלני. לטענת התובעת עובדי הנתבעת אמרו לה להגיע לטיפול אחת לחצי שנה שאז הצלחת הטיפול מובטחת, כאשר בפועל הדבר פגע ביעילות הטיפול וגרם לטיפול ארוך מידי של כעשר שנים. ##להלן פסק דין בנושא חוזה לטיפולי הסרת שיער לצמיתות במסגרת קופת חולים לאומית:## לטענת התובעת, בהסכם שנחתם צוין, כי לא יידרשו יותר מ- 10 טיפולים וכי ככל שיידרשו טיפולים נוספים הם יהיו ללא תוספת תשלום. עבור ביצוע הטיפולים שילמה לנתבעת את הסך של 15,600 ₪ כולל מע"מ ב- 12 תשלומים שווים של 1,300 ₪ כ"א. התובעת ציינה כי עשתה קודם לתחילת הטיפול סקר שוק וצירפה בנספח "ב" את ההצעות שקיבלה. לאחר שהתובעת עברה 10 טיפולים היא נוכחה לגלות כי עדיין יש שיער מיותר באזורים שטופלו, משמע כי הטיפול לא צלח. היא התלוננה אצל הנתבעת, אשר המליצה לה על טיפול נוסף, הטיפול ה- 11. לטענתה עבור הטיפול הנוסף דרשו ממנה תשלום נוסף, כאשר בסופו של יום לאחר שהוצג ההסכם קיבלה התובעת את הטיפול ה- 11 ללא תשלום נוסף. לאחר הטיפול ה- 11 נדרשה התובעת לטיפולים נוספים היות ושיערה המשיך לצמוח. ל טענתה, הנתבעת לא עמדה בהסכם עם התובעת ודרשה 150 ₪ עבור כל טיפול נוסף. התובעת המשיכה בטיפול על אף אי שביעות רצונה הן מתוצאות הטיפול והן מהעובדה כי נדרשה להמשיך ולשלם עבורו. התובעת המשיכה עוד 10 טיפולים בתשלום בסך הכל עברה התובעת 21 טיפולים נוספים כאשר לטענתה אין תוצאות נראות לעין. לטענת התובעת הטיפול האחרון היה ביום 1.2.11 והסתיים כעבור שעה בלבד תחת טיפול של שעה וחצי, כאשר הלינה על כך בפני מנהל המכון ציין זה בפניה כי לא משתלם לו לעשות לה טיפול ב- 150 ₪ וכי החל מהטיפול הבא הסכום יהיה גבוה יותר שלא ישתלם לה לבוא לטיפול. לטענתה גורשה מהמכון בבושת פנים. לטענת התובעת עבור הטיפולים הנוספים שילמה לנתבעת את הסך של 4,000 ₪. וסך הכל שילמה לנתבעת את הסך של 19,600 ₪. לטענת התובעת הטיפול אשר ביצעה הנתבעת היה טיפול רשלני. לטענת התובעת עובדי הנתבעת אמרו לה להגיע לטיפול אחת לחצי שנה שאז הצלחת הטיפול מובטחת, כאשר בפועל הדבר פגע ביעילות הטיפול וגרם לטיפול ארוך מידי של כעשר שנים. עוד טענה התובעת כי לא התקבלה ממנה כל הסכמה לכך שמעבר לתשלום ששולם על ידה במועד החתימה על ההסכם הנתבעת תדרוש ממנה תשלום נוסף. עוד טוענת לעניין זה התובעת כי לא נתנה הסכמתה מדעת ורצון לטיפולים שבוצעו בה לאחר הטיפול ה- 11 והתשלומים הנוספים הוצאו ממנה בעושק ומרמה. לטענת התובעת ניסתה לסיים הסכסוך בדרכי שלום ואף הגיעה לישיבת גישור אשר נקבעה בין הצדדים אך הנתבעת לא הגיעה לפגישה. לאור האמור עתרה התובעת לפצותה בסך של 19,600 ₪ בגין טיפולי הלייזר הכושלים, הוצאות נסיעה בסך של 2,200 ₪ וכן בעוגמת נפש בסך של 11,400 ₪. הנתבעת הגישה כתב הגנה בו טענה כי התובעת הגישה תחילה את התביעה במסגרת בית משפט השלום (ת.א. 15274-09-11) על סך של 119,600 ₪, בית המשפט דחה את התביעה ועתה התובעת מיחזרה אותה והגישה אותה לבית משפט זה. התובעת נמנעה מהגשת חוות דעת רפואית. עוד טענה הנתבעת כי בין השנים 2002 - 2005 קיבלה התובעת את עשרת טיפולים שהובטחו וכי היא הביעה רצונה להמשיך בטיפולים אף שנותר שיער לא רב. סוכם על הסדר תשלום על פיו תשלם סכום קבוע על שעת טיפול- סכום שהוא לא גבוה לנהוג בענף, בהתאם להסדר הגיעה לטיפולים ושילמה על פי התעריף שסוכם עליו כאשר הטיפול האחרון היה ב- 1.2.11. לטענת הנתבעת, בשלב מסוים החליטה התובעת כי היא רוצה להמשיך בטיפולים ללא תשלום, וכאשר הדבר לא הצלח הגישה התביעה הקודמת והתביעה הנדונה לבית המשפט. במועד הדיון העידו התובעת וכן נציג הנתבעת מר יצחק ברק. דיון והכרעה לאחר עיון בטענות הצדדים ושמיעת העדויות בתיק אני קובעת כי יש לקבל התביעה בחלקה. להלן אנמק החלטתי. במקרה הנדון על התובעת מוטל הנטל להוכיח את תביעתה. התובעת לא הציגה כל חוות דעת כדין התומכת בטענתה לגבי כישלון הטיפול האסטטי. יתרה מכך, עצם העובדה כי התובעת טופלה במשך מספר רב של שנים מחזקת את המסקנה כי לתובעת לא היו טענות ביחס לטיפול אשר קיבלה מהנתבעת במהלך השנים וכי לטיפול הייתה השפעה מיטיבה על מצב שיעור התובעת, שאם לא כן לא ברור מדוע המשיכה בטיפול שנים כה רבות. עוד אציין כי התובעת לא צירפה לתביעתה כל מסמך המעיד כי התלוננה לאורך השנים על הטיפול שקיבלה, או כי הטיפול או הסכומים אותם נדרשה לשלם עבורם נעשו בניגוד להסכמתה ורצונה. אציין כי בחינת הצעות המחיר שנציגה התובעת בנספח "ב" לכתב הצביעה מראה כי המחירים שגבתה הנתבעת לא היו חריגים יחסית למחירים שהיו מקובלים באותה תקופה בגין טיפולי לייזר וממילא אין מחלוקת כי התובעת הסכימה לשלם סכומים אלה. אציין כי בדיון בפני הציע נציג הנתבעת כי ימונה מומחה מטעם בית משפט אשר הנתבעת תישא בעלות חוות דעתו אשר יתייחס לשאלת רשלנותה של הנתבעת. התובעת סירבה להצעה וטענה כי במשך 10 שנים היא עוברת סבל וכי מדובר בשיער אשר ממשיך לצמוח ולא צריך מומחה לשם כך. התובעת הציגה לפני בית המשפט תמונות אשר לטענה מתעדות את מצבה כיום ואת השיעור ממנו היא סובלת. התמונות הוגשו כמוצג ת/1. אני מקבלת הטענה כי אלו הן תמונותיה של התובעת, ובהן נראה כי קיים שיער במקומות כגון בית השחי, אולם אין די בכך כדי להוכיח כי הטיפול שניתן לתובעת בנסיבות העניין הוא טיפול רשלני. שאלה נוספת היא האם הייתה כאן הפרת הסכם. עיון בטופס ההסכמה להסרת שיער בלייזר אשר צורף על ידי התובעת כנספח א' לכתב התביעה מעלה כי אין כל התחייבות של הנתבעת כי השיער ייעלם לצמיתות, כל שצוין הוא כי הוסבר לתובעת על אופי הטיפול וכן כי יידרשו עד כ- 10 טיפולים על מנת להשיג את התוצאה הרצויה. בטופס ההסכמה נכתב : "אני מצהירה ומאשרת בזאת כי לאחר שהבהרתי את בקשתי וציפיותי בקשר להסרת שיער באמצעות לייזר, קבלתי הסבר על אופי ואופן הטיפול באמצעות לייזר.", אין בכך כל התחייבות כי השיער יוסר לצמיתות. אציין עוד כי לא הוצג לי מצבה של התובעת קודם לטיפול לעומת מצבה כפי שנראה בתמונות. אני מניחה כי חל שיפור במהלך השנים שאם לא כן לא הייתה ממשיכה התובעת בטיפול כל כך הרבה שנים, טיפול שכרוך גם בכאב וחוסר נוחות. אשר לטיפולים הנוספים שקיבלה התובעת במהלך השנים, הרי שבטופס ההסכמה צויין לעניין זה כך: "הובהר לי, כי לאחר סיום סדרת הטיפולים הנ"ל, במידה ויהא צורך ב"טיפולי תחזוקה"-". המשפט מסתיים כך והמשכו נמחק בעט. בחלק המחוק נכתב "הם כרוכים בתשלום נפרד". כאמור משפט זה נמחק ולא נכתבה הסכמה אחרת בין הצדדים. אין ספק כי הנתבעת היא שניסחה את מסמך ההסכמה והסכימה למחוק את המשך המשפט. מחיקת המשך המשפט יכולה הייתה לטעת בלב התובעת את המסקנה כי לא תצטרך לשלם בגין טיפולים נוספים. יחד עם זאת, נראה כי יש מקום להפעיל מידה של סבירות בעניין זה בהתחשב בכך שלא תיתכן הסכמה למתן טיפולים ללא גבול. התובעת ביצעה עוד 11 טיפולים שהתמשכו על פני כשש שנים (ראו סעיף 20 לכתב התביעה) ולכן סביר להניח כי חמישה טיפולים נוספים צריכה הייתה לקבל ללא תשלום. התובעת שילמה בגין הטיפולים השגרתיים 150 ₪ לטיפול ולכן מן הראוי להשיב לה סך של 750 ₪. לסכום זה יש לצרף הפרשי הצמדה וריבית מתקופת הטיפולים הנוספת (בתגובה לכתב ההגנה ציינה התובעת כי 10 הטיפולים הסתיימו בשנת 2008) דהיינו על פי הערכתי מ- 15 ביוני 2009 ועד למועד התשלום בפועל. סוף דבר התביעה מתקבלת בחלקה והנתבעת תשלם לתובעת סך של 750 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום 15.6.09 ועד למועד התשלום בפועל. הנתבעת תשלם לתובעת הוצאות בסך של 500 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית ממועד פסק הדין ועד למועד התשלום בפועל. התשלומים יבוצעו בתוך 14 יום מיום המצאת פסק הדין. בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 15 יום. חוזהרפואהתביעות רשלנות רפואיתקופת חוליםרשלנות רפואית (הסרת שיער)